In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Related Contents from Topics

Хазрети Абу Бакр р.а. II – Во зборовите на Ветениот Месија а.с.

По проучениот Шехадет, Та’уза и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече дека ќе продолжи да ги чита цитатите на Ветениот Месија а.с. во врска со хазрети Абу Бакр р.а..

Хазрети Абу Бакр р.а. –Врвот на вистинитоста и побожноста

Хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) го цитираше Ветениот Месија а.с., кој рекол дека хазрети Абу Бакр р.а. и хазрети Омер р.а. биле водачи на караванот луѓе кои досегнувале до големи височини поради Аллах џ.ш. и луѓето ги повикувале во ислам, надалеку и на широко.

Времето на нивниот халифат доживеало големи победи и успеси

И двајцата се соочиле со несогласувања и закани, меѓутоа, благодарејќи на вистинитоста на хазрети Абу Бакр р.а., Аллах џ.ш. во такви турбулентни времиња му помогнал на исламот.

Аллах џ.ш., кој му помогнал на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем), му помогнал и на хазрети Абу Бакр р.а..

Особините на хазрети Абу Бакр р.а. сјаат како ѕвезди. Тие кои ја порекнуваат големината на хазрети Абу Бакр р.а. се лажливци.

Ветениот Месија а.с. рекол дека личноста на Абу Бакр р.а. е збир на стравовите кон Аллах џ.ш., и на љубовта и верноста на Аллах.

Тој бил на врвот на вистинитоста и побожноста. Сè што имал го жртвувал, не свртувајќи се на тоа да остави големо богатство на своето потомство. Тој од светот земал само толку колку што му било потребно, а сè останато му го посветил на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) и на неговата вера.

Човек вткаен во љубов и преданост

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. продолжи да го цитира Ветениот Месија а.с., кој рекол дека хазрети Абу Бакр р.а. се молел со голем жар и дека потполно му бил посветен на преданоста на Аллах џ.ш..

Додека клањал им се препуштал на довите, и плачел додека го учел Чесниот Кур’ан. Неговата природа била најблиска на природата на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) и затоа бил прв во прифаќањето на исламот.

Всушност, поседувал разни квалитети слични на оние кои ги поседувале другите пратеници.

Во Чесниот Кур’ан не наоѓаме, со сигурност, директно спомнување на ниту еден асхаб освен на хазрети Абу Бакр р.а..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. и понатаму го цитираше Ветениот Месија а.с., кој рекол дека хазрети Абу Бакр р.а. бил толку силно поврзан со Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем), и толку блиску го чувствувал, што никакви мечеви не можеле да ги раздвојат.

Вистината, лојалноста, трпеливоста и побожноста биле всадени во неговото битие.

Дури и целиот свет да станел отпадник, тој не би се загрижил, ниту би се поколебал, туку би продолжил да чекори напред.

Поради тоа, Аллах џ.ш.  после пратениците  ги спомнува вистинитите, како што вели Чесниот Кур’ан:

„… на оние на кои Аллах им ги дал своите благослови, меѓу пратениците, вистинољубивите, шехидите и богобојазливите. А тие се најдобри дугари.“

(Чесниот Кур’ан, 4:70)

Најзаслужен за титулата ’Сидик‘

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. го цитираше Ветениот Месија а.с., кој рекол дека нема друг асхаб, освен хазрети Абу Бакр р.а., кој добил титула ’Сидик‘ – ’Вистинит‘.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. го цитираше Ветениот Месија а.с., кој рекол дека, кога Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) бил болен го именувал хазрети Абу Бакр р.а. да го предводи намазот.

Исто така, тој рекол дека, освен вратата на хазрети Абу Бакр р.а., сите останати во џамијата треба да бидат затворени, бидејќи никој немал поголема наклонетост кон него во споредба со хазрети Абу Бакр р.а..

Ибн Хулдун пренесува дека хазрети Абу Бакр р.а. отишол кај Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем), го бакнал во чело и рекол дека Аллах џ.ш. никогаш нема да дозволи тој двапати да умре.

Се забележува дека по смртта хазрети Абу Бакр р.а. е носен во ист кревет (носилата) како и Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., и дека е погребан покрај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., така што главата му била покрај рамото на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. и понатаму го цитираше Ветениот Месија а.с., кој рекол дека во своите размислувања, истражувања и проучувања открил, со голема сигурност, дека хазрети Абу Бакр р.а. навистина бил ’Сидик‘, открил дека е Имам, и дека сите имами се светилка на верата и уметот.

Ветениот Месија а.с. дошол од почитувани луѓе со помош на Аллаховата милост и станал реформатор и Ветениот Месија а.с. на своето доба, и сето тоа било благодарејќи на светлината на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и на неговите почитувани асхаби.

Немало никој по близок на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) од хазрети Абу Бакр р.а.; бил со Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. во пештерата и сега е со него така што е покрај неговиот мезар.

Значи, мора да се препознае и разбере статусот на хазрети Абу Бакр р.а., бидејќи, ако не бил тој, исламот можел да се искорени. Меѓутоа, во служба на исламот останал непоколеблив и го одржал во живот и помогнал во спасување на луѓето. Тој ги искоренил бурите на опозицијата и несогласувањето и се борел против големите сили за заштита и зачувување на исламот.

Оној кој секогаш бил на страна на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. продолжи да го цитира Ветениот Месија а.с., кој рекол дека луѓето секогаш треба да го имаат на ум примерот на хазрети Абу Бакр р.а..

Светот никогаш не видел пример на вистинско пријателство како што тоа го покажал хазрети Абу Бакр р.а., кој останал на страна на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) без оглед на страшното противење и маките кои ги трпел.

Луѓето со вистинска вера се тие кои остануваат едни покрај други во текот на тешкотии.

Во тешките времиња станува познато вистинското платно на луѓето кои поседуваат вера. Фактот дека Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) го одбрал хазрети Абу Бакр р.а. да му биде најблизок асхаб и да го прати, посебно во тешки околности, е голем печат и сведоштво за хазрети Абу Бакр р.а. како ’Сидик‘.

Хазрети Абу Бакр р.а. останал покрај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. дури и во пештерата Саур. Таму Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му кажал:

„Не плаши се, бидејќи Аллах е со нас“,

вклучувајќи ги и двајцата во ’нас‘.

Тоа била довербата која ја имал во Аллах џ.ш..

Додека противниците биле на самиот влез во пештерата, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. можел само да му даде знак на хазрети Абу Бакр р.а., меѓутоа тој толку верувал во Аллах џ.ш. што разговарал со својот најверен асхаб и го уверувал дека нема причина за грижа.

Тоа била истата доверба која му била дадена на хазрети Абу Бакр р.а. и која му овозможила да застане пред муслиманите по смртта на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., и да ги увери дека Мухаммед с.а.в.с. е само пратеник и дека сите пратеници пред него починале.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. наведе уште цитати од Ветениот Месија а.с., кој рекол дека ако некој праша зошто хазрети Абу Бакр р.а. бил избран од Аллах џ.ш. да оформи институција на халифат, тогаш треба да се знае дека хазрети Абу Бакр р.а. бил тој што го прифатил Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) кога тој бил сам и останал покрај него кога бил протеран од сопствениот дом со исмејување и мачење.

Учествувал во џихад за кој дал големи парични жртви и дал големи жртви за исламот.

Аллах џ.ш. не дозволува на било кој начин доблеста да остане без награда, а стандардот на хазрети Абу Бакр р.а. бил таков што Аллах д.ш. го воздигнал и му го дал статусот на Халифа.

Да се спротивстави на побуните и раздорите со кои се соочувал исламот

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. понатаму го цитираше Ветениот Месија а.с., кој рекол дека после смртта на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) многумина станале отпадници, меѓутоа Аллах џ.ш., преку хазрети Абу Бакр р.а., осигурал исламот да остане и повторно да се воспостави и афирмира во светот.

Со овие предизвици не се соочил никој друг, освен хазрети Абу Бакр р.а..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. изнесе повеќе цитати од Ветениот Месија а.с., кој рекол дека Аллах џ.ш. во Чесниот Кур’ан ветил воспоставување на Халифат, што состојбата на верниците ќе ја одведе во мир и сигурност.

Немало поголема манифестација на ова ветување од хазрети Абу Бакр р.а., бидејќи очигледно дека муслиманите биле во состојба на голем страв по смртта на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем), но хазрети Абу Бакр р.а. бил тој кој ги сопрел побуните, несогласувањата и востанијата. Плачел и се борел за исламот сè додека верата не се цврсто вкоренила и сите закани и лажни тврдења не биле искоренети.

Значи, Алалховото ветување за воспоставување на халифатот потполно било исполнето преку хазрети Абу Бакр р.а..

Сенката и одразот на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. и понатаму го цитираше Ветениот Месија а.с., кој рекол дека хазрети Абу Бакр р.а. бил како сенка на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) во својот морал и дека имал постојана врска со Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

На тој начин, досегнал толкави височини кои другите не можат да ги постигнат во текот на целиот живот.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека ова се однесува за хазрети Абу Бакр р.а. кој потполно се посветил на Аллах џ.ш. и на Неговиот Пратеник с.а.в.с..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека со ова завршува неговата низа на хутби за асхабите кои учествувале во битката на Бедр.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека некое време во иднина ќе изнесе дополнителни детали за одредени асхаби кои порано не ги спомнал.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. се молеше Возвишениот Аллах да ни овозможи да одиме по стапките на овие асхаби, да бидат наши ѕвезди водилки и да се трудиме да ги применуваме стандардите кои тие ги постигнеле.