In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Хазрети Абу Бакр р.а. II – Доблести и способности

По проучениот Шехадет, Та’уза и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече дека ќе продолжи да зборува за деталите од животот на хазрети Абу Бакр р.а..

Добар познавач на генеологијата

Хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече дека, според хадисите, Абу Бакр р.а. имал големи сознанија за арапските потомства, посебно на Курејшиите.

Подоцнежните познавачи на оваа област своето обрзование му го припишувале  на хазрети Абу Бакр р.а. бидејќи тој имал најголемо познавање на оваа тема. Добро ги знаел и позитивните и негативните карактеристики на потомствата, но негативните аспекти не ги спомнувал.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека еднаш Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го советувал хазрети Хасан бин Сабит р.а. дека, пред пишувањето на поезија за Курејшиите, треба да се консултира со хазрети Абу Бакр р.а. во врска со потомството на Курејшиите. Откако ја слушнале поезијата, на Меканците им било јасно дека е напишана по консултација со Абу Бакр р.а..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека е забележано оти, иако хазрети Абу Бакр р.а. не се сметал за поет, дефинитивно ја сакал поезијата.

Зналците и историчарите се разликуваат околу тоа дали хазрети Абу Бакр р.а. некогаш лично пишувал поезија. Постојат и такви кои тврделе дека постои компилација на поезија која ја напишал хазрети Абу Бакр р.а. и која може да се најде во Турција.

Длабоко разбирање на нештата

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Абу Бакр р.а. бил многу разумен.

Се пренесува дека еднаш Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол оти Аллах џ.ш. на еден човек му дал избор помеѓу световните нешта и сознанието за тоа дека е покрај Аллах џ.ш., и тој човек избрал тоа што е со Аллах џ.ш..

После тоа, хазрети Абу Бакр р.а. почнал да плаче, што некои луѓе ги збунило бидејќи изгледало дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. зборува за некој си таму непознат човек. Подоцна разбрале дека хазрети Абу Бакр р.а. сфатил оти тоа всушност се однесувало на самиот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му рекол на хазрети Абу Бакр р.а. да не плаче бидејќи тој  бил на чело на оние кои секогаш биле покрај него и во финансиското помагање.

Тој рекол дека ако можел да бира да има Халил (близок пријател) тогаш тоа би бил хазрети Абу Бакр р.а., меѓутоа братсвото на исламот е поголемо.

Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека треба да ги затворат сите прозорци кои гледаат на џамијата освен прозорците на хазрети Абу Бакр р.а..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Абу Бакр р.а. исто така имал длабоко разбирање за Чесниот Кур’ан.

На пример, кога го слушнал ајетот:

„Денес за вас ја усовршив вашата вера и ја надополнив Својата наклонетост кон вас.“        

(Чесниот Кур’ан, 5:4)

хазрети Абу Бакр р.а. се расплакал, бидејќи претчувствувал дека ајетот кажува за блиската смрт на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Ветениот Месија а.с. објаснил дека пратениците се пратени на овој свет со мисија и кога мисијата ќе заврши доаѓа време да си одат, нешто што хазрети Абу Бакр р.а. го разбирал и го извлекол од овој ајет.

Понатаму, Ветениот Месија а.с. објаснува во врска со хадисот во кој Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека сите прозорци треба да бидат затворени освен прозорецот на Абу Бакр р.а. значи, дека скриените Божји блага кои се претставени во џамијата секогаш ќе му бидат очигледни на хазрети Абу Бакр р.а..

Тоа не значи дека овие врати биле затворени за другите, туку, дека најмногу се отворени за хазрети Абу Бакр р.а., затоа што неговото разбирање било супериорно од разбирањето на другите.

Авторитет во толкување на соништата

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Абу Бакр р.а. имал големо знаење во толкувањето на соништата, и дека ѝ во времето на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. ги толкувал.

После Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. хазрети Абу Бакр р.а. бил најголем толкувач на соновите.

Еднаш, еден човек отишол кај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и рекол дека сонувал сон во кој видел облак од кој паѓало масло и мед и луѓето имале корист од тоа.

Потоа, видел канап како виси од небото со кој Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. во сонот се искачил на небесата, а потоа уште две личности се воздигнале низ истиот пат. Третата личност се фатила за канапот но тој пукнал по што бил поправен, а потоа и тој самиот се качил по истиот канап.

Откако го слушнал овој сон, хазрети Абу Бакр р.а. побарал од Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. дозвола тој да го протолкува, и Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му дозволил.

Хазрети Абу Бакр р.а. рекол дека облакот е исламот, а маслото и медот кои пашале на него се Чесниот Кур’ан.

Луѓето кои имале корист од овие работи биле оние кои стекнале знаење за Чесниот Кур‘ан.

Канапот кој одел на небото ја претставува вистината на која Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. бил втемелен и фаќањето за него го воздигало Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Потоа, по него ќе постојат такви кои ќе се втемелат на истата вистина а пота ќе дојдат трети за кои таа ќе се скрши и потоа ќе се поправи. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека хазрети Абу Бакр р.а. бил во право во некои аспекти а во некои згрешил во толкувањето, меѓутоа, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. сметал дека не е потребно понатаму да се објаснува тоа.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. сонувал сон во кој бил со хазрети Абу Бакр р.а. на некој врв и Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. бил два чекора пред хазрети Абу Бакр р.а..

Хазрети Абу Бакр р.а. ова го протолкувал дека по смртта на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. тој ќе остане жив уште две и пол години, како што навистина и се случило.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека еднаш хазрети Ајша р.а. во сон видела како три месечини паѓаат во нејзината соба.

По смртта на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., кога бил закопан во куќата на хазрети Ајша р.а., хазрети Абу Бакр р.а. и рекол дека ова е прва од трите месечини кои ги видела и дека тој е најдобар.

Првиот возрасен маж кој го примил исламот

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека прв маж кој го примил исламот е хазрети Абу Бакр р.а..

Прва жена била хазрети Хатиџа р.а. по што зналците изнесуваат различни мислења во однос на тоа кој бил првиот маж кој го примил исламот.

Меѓутоа, како што објаснил хазрети Мирза Башир Ахмад р.а. во книгата „Живот и карактер на Печатот на пратениците“ не би било точно да се каже дека прв маж кој го прифатил исламот е хазрети Зеид р.а., или хазрети Ајша р.а., бидејќи младите членови во куќата на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. биле како негови синови, така што како негови деца го следеле во секој случај.

Тоа значи дека несомнено хазрети Абу Бакр р.а. прв го примил исламот. Тој бил меѓу чесните Курејшии, но ни малку не се двоумел кога го слушнал тврдењето на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и веднаш го прифатил.

Всушност, сè што имал го жртвувал за Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека пет луѓе го прифатиле исламот како резултат на проповедувањето на хазрети Абу Бакр р.а. и дека станале искрени асхаби. Тоа биле хазрети Осман бин Аффан р.а., хазрети Абдур Рахман бин Ауф р.а., хазрети Са’д бин Аби Ваккас р.а., хазрети Зубаир бин ал-Аввам р.а. и хазрети Талха бин Убадиллах р.а..

Овие асхаби исто така биле меѓу десетте асхаби (Ашарах Мубашарах) на кои Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. им ги дал радосните вести за Џеннетот.

Човекот кој бил подготвен да се жртвува за својата вера

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. навел огромни жртви кои хазрети Абу Бакр р.а. ги поднел на почеток на исламот.

Жртвите кои хазрети Абу Бакр р.а. ги претрпел на почетокот биле неспоредливо тешки, иако, и оние кои дошле подоцна поднеле големи жртви, како што бил примерот со хазрети Омер р.а..

Еднаш, кога дошло до некое недоразбирање помеѓу хазрети Абу Бакр р.а. и хазрети Омер р.а., Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека кога луѓето не сакале да го примат исламот тоа го сторил хазрети Абу Бакр р.а., а кога луѓето се противеле на исламот хазрети Абу Бакр р.а. го бранел и го помагал исламот, и зошто тогаш на него му бил нанесен бол?

Ова е потврда за жртвите на хазрети Абу Бакр р.а. кои ги навел и Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Ослободител на робовите

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Абу Бакр р.а. бил познат по тоа што ги ослободувал робовите.

Значи, на почетокот на исламот Хазрети Абу Бакр р.а. ослободил седум робови, поради исламот, трошејќи го своето богатство.

Поради тоа, дури и противниците на исламот ги препознале доблестите на хазрети Абу Бакр р.а..

Еднаш, кога хазрети Абу Бакр р.а. ја напуштал Мека, еден од главатарите го прашал каде ќе оди. Хазрети Абу Бакр р.а. му одговорил дека Мека не е сигурно место за него. Главатарот му одговорил дека ако личност како хазрети Абу Бакр р.а. ја напушти Мека, градот ќе биде уништен.

После тоа, хазрети Абу Бакр р.а. се вратил во градот под заштита на главатарот, а додека клањал и го учел Чесниот Кур’ан минувачите застанувале и го посматрале како сето тоа го чини со голема болка.

Но некои луѓе се жалеле на тоа, и главатарот го замолил хазрети Абу Бакр р.а. да не учи на глас за да не ги налути другите главатари.

Хазрети Абу Бакр р.а. одговорил дека нема да престане да учи на глас, и ако главатарот сак може да ја повлече неговата заштита.

Заменик на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. во водењето на намази

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Абу Бакр р.а. бил меѓу оние кои биле почестени и среќни кога повремено Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. ги поставувал да ги водат намазите во џамијата на Пратеникот с.а.в.с..

Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. ги клањал намазите кои ги предводел хазрети Абу Бакр р.а..

Во еден хадис се бележи дека Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) бил болен седел на десната страна на хазрети Абу Бакр р.а. и клањал позади него.

Љубовта и грижата за членовите не неговото семејство

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Абу Бакр р.а. бил многу љубезен кон своите деца. Иако неговиот најстар син живеел одделено од семејството, хазрети Абу Бакр р.а. се грижел за неговите семејни трошоци.

Неговата ќерка, хазрети Асма р.а., живеела во тешки околности и немала работник во својот дом, и поради тоа најголем дел од тешките домашни обврски морала сама да ги прави.

Кога дознал за тоа хазрети Абу Бакр р.а. и обезбедил работник да и помага околу домашните работи, на што неговата ќерка рекла дека тоа било големо олеснување за неа.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека и понатаму ќе продолжи да зборува на таа тема.