In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Хазрети Абу Бакр р.а. II станува Халифа

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече дека ќе продолжи да зборува за животот на хазрети Абу Бакр р.а..

Изборот на хазрети Абу Бакр р.а. за Халифа

Хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече дека ќе продолжи да зборува за изборот на хазрети Абу Бакр р.а. за Халифа.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Хубаб бин Мунзир р.а. ги охрабрувал Ансариите да не се разликуваат меѓу себе и да останат цврсти во својот став дека еден водач треба да биде Ансарија, а еден водач мухаџир.

Хазрети Омер р.а. рекол дека Арапите тоа никогаш нема да го прифатат, бидејќи не можат два меча да бидат во една корица.

Понатаму,  Арапите нема да прифатат водач да биде некој друг, освен оние на кои им припаѓал Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., односно, Курејшиите.

Ова довело до понатамошни расправии и разлики во мислењета.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Абу Убадиах р.а. им кажал на Ансариите дека тие први го поддржале Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., и дека не треба да бидат први кои ќе предизвикаат недоразбирање.

Хазрети Омер р.а. тогаш го фатил хазрети Абу Бакр р.а. за рака и го прашал на кого се однесува ајетот кој го навел Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.:

„Не тагувај, бидејќи Аллах е со нас.“

Тоа бил неговиот другар во пештерата, односно, хазрети Абу Бакр р.а..

Хазрети Омер р.а. тогаш дал Баи’ат на хазрети Абу Бакр р.а. и сите ги охрабрил да го следат неговиот пример.

Така, еден по еден, луѓето излегувале напред и давале заклетва на верност на хазрети Абу Бакр р.а., како на прв Халифа на исламот.

Ова било познато како Баи’ат Тхакифах Бану Са’ид.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека утредента хазрети Омер р.а. одржал говор, во кој рекол дека Возвишениот Аллах луѓето ги доверил во рацете на личноста која била најдобра меѓу нив, и која била една од двајцата во пештерата. Повторно ги охрабрил сите да дадат Баи’ат на хазрети Абу Бакр р.а..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Абу Бакр р.а., исто така, одржал говор во кој рекол дека ќе се труди секому да му ги овозможи неговите права.

Хузур а.т.б.а. рече дека луѓето треба да го следат сè додека му е покорен на Аллах џ.ш. и на Неговиот Пратеник с.а.в.с..

Хазрети Али р.а. дава баи’ат на хазрети Абу Бакр р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Али р.а. бил известен дека на хазрети Абу Бакр р.а. другите луѓе му давале баи’ат, и затоа побрзал на тоа место, а не се ниту облекол како треба за да не одолговлекува, и му се заколнал на верност.

Спротивно на некои преданија наоѓаме дека хазрети Али р.а. одолговлекувал да му ја даде заклетвата на верност на хазрети Абу Бакр р.а., првиот или вториот ден по смртта на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.. Ова најверојатно е точно, бидејќи хазрети Али р.а. никогаш не ја напуштил страната на хазрети Абу Бакр р.а..

Абу Кахафак повторно го учи шехадет откако неговиот син е избран за Халифа

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во Мека стасала вест дека луѓето даваат баи’ат на хазрети Абу Бакр р.а.. Оваа вест стасала и до таткото на Хазрети Абу Бакр р.а., Абу Кухафа. Тој се изненадил, наведувал разни племиња и прашувал дали и тие му се заклеле на верност, и добивал потврден одговор.

После тоа, Абу Кухафах изјавил:

„Сведочам дека нема друг бог освен Аллах и сведочам дека Мухаммед с.а.в.с. е Неговиот пратеник.“

Иако пред тоа го прифатил исламот, кога слушнал дека неговиот син – кој немал големо значење пред исламот – Арапите сега го прифаќаат како свој водач, дополнително ја засилило неговата вера.

Сонот во врска со Халифатот на хазрети Абу Бакр р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека еднаш Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. сонувал сон во кој му се појавил халифатот на хазрети Абу Бакр р.а.  Сонувал дека стои покрај бунар, а потоа видел како хазрети Абу Бакр р.а. доаѓа и вади вода од бунарот. Тогаш дошол хазрети Омер р.а. и садот станувал се поголем, а тој водата од бунарот ја извлекол со голема сила.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Абу Бакр р.а. сонувал сон во кој носел јеменска наметка на која биле две дамки. Кога сонот му го раскажал на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. тој јеменската наметка ја протолкувал дека значи како хазрети Абу Бакр р.а. ќе има големо потомство, а двете дамки значат дека тој две години ќе владее со луѓето.

Понизноста на хазрети Абу Бакр р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека наспроти тоа што бил водач и имал контрола врз сè, ништо не земал од богатството за себе. Наместо тоа, хазрети Абу Бакр р.а. решил да продаде нешто од облеката за да има за јадење. Кога хазрети Омер р.а. тоа го видел, рекол дека хазрети Абу Бакр р.а. треба да земе плата од благајната.

Хазрети Абу Бакр р.а. бил нерешителен, но хазрети Омер р.а. рекол дека Чесниот Кур’ан тоа го дозволува и дека тој не би требало да се колеба. Така, му била одредена стипендија, и колку и да била минимална сепак била доволна за најосновните потреба од храна и облека.

Петте предизвици на хазрети Абу Бакр р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека од почеток на халифатот хазрети Абу Бакр р.а. морал да се носи со пет проблеми:

  1. Тагата поради смртта на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в..с
  2. Стравот од поделба меѓу муслиманскиот уммет
  3. Заминувањето на војската на хазрети Осман р.а.
  4. Проблемите со муслиманите кои одбивале да плаќаат зекат
  5. Проблем со оние кои изјавиле дека го оставиле исламот, вклучувајќи ги и лажните луѓе кои тврделе дека се пратеници

Сличноста со Јушија, синот на Нун

Аллах џ.ш. на хазрети Абу Бакр р.а. му овозможил да ги совлада сите овие проблеми.

Ветениот Месија а.с. хазрети Абу Бакр го споредил со Јуша бин Нун, првиот наследник на Муса а.с.. Како што тој ја подржал верата на Муса а.с. по неговата смрт, така и хазрети Абу Бакр р.а. ја подржал верата на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. по неговата смрт.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека и во иднина ќе продолжи да зборува на оваа тема.

Апел за молитви поради заканата од нуклеарна војна

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. апелирање да довиме во врска со ситуцијата во светот и ново настанатите воени услови. Сега постојат дури и закани од нуклеарна војна, која би имала катастрофални последици и би влијаела и на идните генерации, како што и порано хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. го предупредувал светот.

Само Аллах џ.ш.на овие луѓе може да им подари разум.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во овие денови треба да се зголеми фокусот на учењето на салавати истигфар (барање прочка).

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. молеше Аллах џ.ш. да ни ги прости нашите грешки и на светските лидери да им подари разбирање.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во една прилика Ветениот Месија а.с. ја советувал Заедницата повеќе пати да ја учи следната дова.

„Господаре наш, дај ни добро на овој свет како и на идниот и  заштити не од маката на огнот.“  Чесниот Кур’ан 2:202)

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Ветениот Месија а.с., исто така, советувал дека во оваа дова посебно треба да се учи по руку во намазот и дека во овие денови истата пракса и ние треба да ја усвоиме.

Џеназа

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека ќе клања џеназа во отсуство за Абул Фарј ал Хусни.

Абул Фарј ал-Хусни

Абул Фарј ал-Хусни бил од Сирија и починал на 13 февруари во 2022 година.

’Навистина, на Аллах му припаѓаме и Нему ќе Му се вратиме.‘

Имал петнаесет години кога за прв пат слушнал за учењето на Чесниот Кур’ан и тоа силно го допрело. Потоа, го замолил својот амиџа да го научи повеќе за Аллах џ.ш. и тој му дал литература од Ветениот Меисја а.с. која тој ја прочитал, а потоа и го прифатил Ветениот Месија а.с..

Бил многу искрен и поседувал многу добри квалитети. Ја имал честа да го запознае третиот, четвртиот и петтиот Халифа. Бил благолсовен да ја посети Рабва и да научи урду, а исто така, ја посетил и Кадијана и се искачил на врвот Минаратул Масиха.

Бил многу мудар и побожен. Сонувал многу соништа кои потоа се остварувале.

Тој вредно ги проучувал книгите на Ветениот Месија а.с.. Исто така, бил исклучително скромен.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. се молеше Аллах џ.ш. да му подари милост, да го воздигне неговиот статус и да ги прими неговите дови.