In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Хазрети Абу Бакр р.а. – Придружба на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. во текот на миграцијата во Медина

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде неговиот помагач) рече дека ќе продолжи да зборува за животот на хазрети Абу Бакр р.а..

Хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде неговиот помагач) рече дека хазрети Абу Бакр р.а. бил во придружба нwqа Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. во текот на вториот Баи’ат и Акхаб. Хазрети Абу Бакр р.а. и хазрети Али р.а. таму биле одредени заедно да чуваат стража.

Придружба на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. во текот на миграцијата во Медина

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Абу Бакр р.а. го придружувал Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. во текот на неговата миграцијата во Медина. Меканците силно ги прогонувале муслиманите, и поради тоа муслиманите морале да се иселуваат. Поради еден сон, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. на почетокот мислел дека ќе треба да се пресели во Јамама. Меѓутоа, подоцна станало јасно дека иселувањето треба да се одвива кон Јасриб, подоцна познат како Медина. Кога жителите на Медина го прифатиле исламот, на меканските муслимани им било советувано да се селат во Медина. На крајот, мнозинството муслимани од Мека се иселиле во Медина, освен оние кои се опишани во Чесниот Кур’ан на следниот начин:

„Освен оние мажи и жени и деца кои се слаби и немаат никаков начин или пат за излегување.“

(4:99)

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. ја чекал Божјата наредба пред да се пресели во Медина. Хазрети Абу Бакр р.а. побарал дозвола да се пресели, на што Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. одговорил дека треба да се почека, бидејќи и тој наскоро би требало да добие наредба за преселување.

Меканците прават план за атентат на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во исто време главатарите на Мека биле бесни поради иселувањето на муслиманите од Мека. Така, главатарите се собрале да сковат завера против Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. бидејќи не сакале и тој да замине. Разговарале за разни планови и интриги. Конечно тие решиле, на по еден човек од секое племе на Курејшиите да му се даде меч, и сите во исто време да го нападнат и убијат Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.. Аллах џ.ш. го известил Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. за заверата кога кажал:

„И, (сети се) кога неверниците правеле завера против тебе да те затворат (на едно место) или да те убијат, или да те протераат (од татковината), тие правеле интрига и Аллах ја разбил нивната интрига, а Аллах најдобро планира.“

(8:31)

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. откако ја добил Аллаховата дозвола, започнал со подготовки за иселување.

Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. прво отишол до куќата на хазрети Абу Бакр р.а. и го известил дека добил дозвола за селење и дека хазрети Абу Бакр р.а. ќе го придружува. Хазрети Абу Бакр р.а. рекол дека веќе подготвил две камили, од кои едната ќе му ја даде на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека камилата ќе ја земе единствено ако му ја продаде, и така ја купил камилата од хазрети Абу Бакр р.а. за 400 дирхеми. Тие решиле првата станица на патувањето да биде пештерата Савр, во која требало да останат три дена. Исто така, со себе земале човек кој добро ги познавал патиштата и пустината на Арабија. Човекот што ги водел бил Абдуллах бин Ураикита, со кој требало за три дена да се најдат кај пештерата Савр.

Хазрети Али р.а. дознава за плановите на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., откако го направил овој план, се вратил дома и го известил и хазрети Али р.а. за планот да се пресели во Медина. На хазрети Али р.а. му кажал таа ноќ да ја помине во неговиот кревет и да се покрие со ќебе кое тој го користел. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го уверил дека непријателот нема да му нанесе никаква штета. Тој, исто така, му наредил на хазрети Али р.а. да се погрижи за неговите доверители, да ги врати сите средства кои му биле дадени и потоа да му се придружи во Медина.

За време на сите овие случки непријателите биле во близина на куќата на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. чекајќи ја ноќта за да тргнат во напад. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. можел да го слушне Абу Џехел како го исмејува а како одговор на тоа Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. учел:

„Јас Синот – Јас Сејид – О главатари, се колнам во Кур’анот мудар, ти навистина си еден од пратениците, по патот Правиот (упатен). Пратен од Моќниот, Милостивиот да го опоменеш народот чии татковци се веќе опоменати, па и тие се невнимателни. И кон мнозинството меѓу нив се оствари Зборот, но не веруваат. Навистина, Ние околу нивните вратови ставаме синџири кои ќе бидат до нивните вратови и затоа се тие со дигнати глави. И Ние правиме бариера пред нив и бариера зад нив, ќе ги покриеме и затоа тие не можат да гледаат.“

(36:2-10)

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во текот на ноќта, иако непријателите на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. биле пред куќата и стражареле, тој сепак незабележително можел да го напушти домот. И додека неверниците мислеле дека во креветот е Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., тоа всушност бил хазрети Али р.а.. Кога утрото самнало напаѓачите сфатиле дека метата им се измолкнала низ прстите и дека, всушност, хазрети Али р.а. е тој што лежи во креветот.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека постојат различни хадиси за случувањата и времето во ноќта кога Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го напуштил домот.

Некои хадиси велат дека тоа било рано во ноќта, некои во средината на ноќта а некои во доцните ноќни часови.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека, според хазрети Мирза Башир Ахмад сахиб р.а., Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. домот го напуштил во раните ноќни часови, бидејќи неверниците кои чекале пред неговиот дом не очекувале рано да излезе, и затоа Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. можел без проблем да замине.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека, и според Ветениот Месија а.с., Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. заминал без некој да забележи.

Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. се простува од Мека

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. откако го напуштил домот отишол кај хазрети Абу Бакр р.а.. Таму ќерките на хазрети Абу Бакр р.а. бргу подготвиле храна за патот. Откако се било спремно двајцата тргнале на пат.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. продолжил да ги учи следните ајети:

„И ти кажи: Господару мој, воведи ме мојот влез да биде со вистината и изведи ме мојот излез да биде со вистината; и подари ми во Себе силен помагач.“

(17:81)

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. поминал покрај Каба, погледнал кон Мека и кажал:

„Се колнам во Бог, од земјо Божја, Меко, ти си ми најдрага од Божјите земји, ти на Бог си му најдрага. Ако твоите жители не ме натерале да одам, никогаш немало да заминам.“

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека, додека оделе на кај пештера Савр, хазрети Абу Бакр р.а. понекогаш одел пред Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. а понекогаш зад него, понекогаш од неговата десна страна а понекогаш од неговата лева страна. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го прашал зошто го прави тоа, на што хазрети Абу Бакр р.а. рекол дека тоа го прави кога ќе почувствува дека можеби ќе се појави некаква опасност и сака да го заштити Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Пристигнувањето до пештерата Савр

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека, кога стасале до пештерата, хазрети Абу Бакр р.а. прв влегол внатре и ја зачистил пештерата. Потоа, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. влегол во пештерата и легнал, ставајќи ја главата на ногата на хазрети Абу Бакр р.а.. Во пештерата имало дупка која хазрети абу Бакр р.а. ја покрил со ногата.

Во текот на ноќта нешто стално го јадело, но од страв да не го разбуди Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. не се поместувал. Кога Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. се разбудил видел дека бојата на лицето на хазрети Абу Бакр р.а. била сменета и го прашал што се случило. Кога хазрети Абу Бакр р.а. му кажал, Чесниот Пратеник Мухаммед  с.а.в.с. својата плунка ја ставил на раната и таа се зацелила.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека, кога Меканците сфатиле како Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. заминал, почнале да го бараат. Го испрашувале семејството на хазрети Абу Бакр р.а. и ја прашале и ќерката на Чесниот пратеник Мухаммед с.а.в.с., Асма р.а., каде се наоѓа татко и. Таа одговориле дека не знае, по што, Абу Џехел ја удрил.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Меканците најмиле трагач, кој ги прател чекорите на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. сè до пештерата Савр. Меканците застанале пред пештерата, и хазрети Абу Бакр р.а. кажувал дека можел да ги види нивните стапала. Ако погледнале во пештерата, ќе ги нашле. Меѓутоа, тие не биле сами, бидејќи Аллах џ.ш. бил со нив, Кој направил да порасне дрво, пратил пајак да испреде мрежа на влезот на пештерата и гулабица да направи гнездо и да снесе јајца.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека и во идните хутби ќе продолжи да зборува за животот на хазрети Абу Бакр р.а..