19. Maryam
En el nombre de Al-lah, el Clemente, el Misericordioso
No hay digno de ser adorado excepto Al'lah, Muhammad es el Mensajero de Al'lah
Musulmanes que creen en el Mesías,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Sub páginas
 1. 1. Al-Fatihah
 2. 2. Al-Baqarah
 3. 3. Al-Imran
 4. 4. Al Nisa
 5. 5. Al-Maidah
 6. 6. Al-Anam
 7. 7. Al-A’raf
 8. 8. Al-Anfal
 9. 9. Al-Tauba
 10. 10. Al-Yunus
 11. 11. Hud
 12. 12. Yusuf
 13. 13. Al-Rad
 14. 14. Ibrahim
 15. 15. Al-Hillr
 16. 16. Al-Nahl
 17. 17. Bani Isra’il
 18. 18. Al-Kahf
 19. 19. Maryam
 20. 20. Ta Ha
 21. 21. Al-Anbiya’
 22. 22. Al-Hall
 23. 23. Al-Muminun
 24. 24. Al-Nur
 25. 25. Al-Furqan
 26. 26. Al-Shuara
 27. 27. Al-Naml
 28. 28. Al-Qasas
 29. 29. Al-Ankabut
 30. 30. Al-Rum
 31. 31. Luqman
 32. 32. Al-Salldah
 33. 33. Al-Ahzab
 34. 34. Saba
 35. 35. Fatir
 36. 36. Ya-Sin
 37. 37. Al-Saffat
 38. 38. Sad
 39. 39. Al-Zumar
 40. 40. Al-Mumin
 41. 41. Ha Mim Salldah
 42. 42. Al-Shura
 43. 43. Al-Zujruf
 44. 44. Al-Dujan
 45. 45. Al-Yaziyah
 46. 46. Al-Ahqaf
 47. 47. Mohammad
 48. 48. Al-Fath
 49. 49. Al-Huyurat
 50. 50. Al-Qaf
 51. 51. Al-Dhariyat
 52. 52. Al-Tur
 53. 53. Al-Nallm
 54. 54. Al-Qamar
 55. 55. Al-Rahman
 56. 56. Al-Waqiah
 57. 57. Al-Hadid
 58. 58. Al-Muyadalah
 59. 59. Al-Hashr
 60. 60. Al-Mumtahenah
 61. 61. Al-Saff
 62. 62. Al-Yumuah
 63. 63. Al-Munafiqun
 64. 64. Al-Taghabun
 65. 65. Al-Talaq
 66. 66. Al-Tahrim
 67. 67. Al-Mulk
 68. 68. Al-Qalam
 69. 69. Al-Haqqah
 70. 70. Al-Ma’arill
 71. 71. Al-Nuh
 72. 72. Al-Yinn
 73. 73. Al-Muzzamil
 74. 74. Al-Mudazzir
 75. 75. Al-Qiyamah
 76. 76. Al-Dahr
 77. 77. Al-Mursalat
 78. 78. Al-Naba
 79. 79. Al-Naziat
 80. 80. Abasa
 81. 81. Al-Takwir
 82. 82. Al-Infitar
 83. 83. Al-Mutaffefin
 84. 84. Al-Inshiqaq
 85. 85. Al-Burull
 86. 86. Al-Tariq
 87. 87. Al-Ala
 88. 88. Al-Ghashiyah
 89. 89. Al-Fallr
 90. 90. Al-Balad
 91. 91. Al-Shams
 92. 92. Al-Lail
 93. 93. Al-Duha
 94. 94. Alam-Nashrah
 95. 95. Al-Tin
 96. 96. Al-Alaq
 97. 97. Al-Qadr
 98. 98. Al-Bayyinah
 99. 99. Al-Zilal
 100. 100. Al-Adiyat
 101. 101. Al-Qariah
 102. 102. Al-Takathur
 103. 103. Al-Asr
 104. 104. Al-Humazah
 105. 105. Al-Fil
 106. 106. Al-Quraish
 107. 107. Al-Maun
 108. 108. Al-Kauzar
 109. 109. Al-Kafirun
 110. 110. Al-Nasr
 111. 111. Al-Lahab
 112. 112. Al-Ijlas
 113. 113. Al-Falaq
 114. 114. Al-Nas
Share via