Persberichten

Persberichten

Persberichten

Persberichten

Terroristischeaanslag: Agent die Ahmadi gebedshuisbewaaktneergeschoten Via Onze Correspondent Gepubliceerd: 12juli 2015 DG KHAN:  Onbekendeschuttershebbenzaterdageen agent beschotenenzwaarverwondtoendezeeen Ahmadi gebedshuis in Tounsabewaakte. Zijnbelagersnamenook het dienstwapen van de agent mee. De aanvalspeeldezichafop College…

Lees meer Agent die Ahmadi gebedshuis bewaakt neergeschoten

Persberichten