Agent die Ahmadi gebedshuis bewaakt neergeschoten

Terroristischeaanslag: Agent die Ahmadi gebedshuisbewaaktneergeschoten

Via Onze Correspondent

Gepubliceerd: 12juli 2015

DG KHAN: 

Onbekendeschuttershebbenzaterdageen agent beschotenenzwaarverwondtoendezeeen Ahmadi gebedshuis in Tounsabewaakte. Zijnbelagersnamenook het dienstwapen van de agent mee. De aanvalspeeldezichafop College Road in Tounsa, voor de deur van AhmadiaBaitusSalat.

De zwaargewonde agent, Irshad Hussain, werd met spoednaar het Tehsil Ziekenhuis inTounsagebracht, waarnahij in allerijlnaar het NishtarZiekenhuisin Multanwerdovergebracht. “Politiedienstenhebbeneen dossier geopend met terroristischeaantijgingen,” lieteenvertegenwoordigerweten, waarnahijtoevoegdedat de mogelijkheid van eenpersoonlijkevete al werduitgesloten.

Na het voorvalwerd deSHO in de buurtookopgehevenenarresteerden de politiediensteneenaantalverdachtenvoorondervraging. “Eengezamelijkonderzoeksteam, geleid door de DSP van Tounsa, Muhammad Saleem Khan Niazi, werdookopgezetom de aanslagteonderzoeken,” voegdedeze nog toe. DG Khan DPO MubashirMekanzeidat de buurthermetischwerdafgeslotenendat de dadersspoediggevatzoudenworden.

Gepubliceerd in The Express Tribune, 12 juli2015.