Hoofd van ahmadiyya moslim gemeenschapgeeftvrijdagpreek in raunheim, duitsland

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

16 april 2017

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad leidt het overlijdensgebed voor drie vooraanstaande personen uit de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

DeInternationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad heeft op 14 april 2017 zijn wekelijkse Vrijdagpreek gegeven in de Duitse stad Raunheim.

Tijdens zijn preek, die door meer dan 8.000 mensen werd bijgewoond, betuigde Zijne Heiligheid respect aan de levens van drie onlangs overleden vooraanstaande personen uit de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap: Professor Ashfaq Ahmad, H. Nasirud-Din en Sahibzadi Amatul Waheed Begum.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei het volgende over de levens van de drie individuen:

“Deze personen beschikten over zulke morele kwaliteiten die een voorbeeld waren voor alle leden van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en hun levens en voorvallen bevatten lessen waar iedereen van kan leren.”

Zijne Heiligheid zei dat Professor Ashfaq Ahmadeen martelaarsdood was gestorven in een religieus-geïnspireerde aanval op 7 april 2017 in Pakistan.

Mr. Ahmad bevond zich in een voertuig dat onderweg was naar de Moskee voor het Vrijdaggebed, en werd vergezeld door zijn kleinzoon en een vriend, toen zijn aanvaller de auto benaderde op een motorfiets en van dichtbij het vuur opende op Mr. Ahmad. Mr. Ahmad overleed ter plaatse.

Verwijzend naar Professor Ashfaq Ahmad, zei Zijne Heiligheid dat deze over “een vergevorderde moraliteit beschikte” en trachtte te leven volgens de ware leer van de Islam, alsook deze te verkondigen.

Op 7 april 2017 stierfH. Nasirud Din in India een verdrinkingsdood wanneer hij aan het baden was in een rivier. Hij was een Missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en was gestationeerd in India.

Zijne Heiligheid zei dat hij een heel simpel leven leidde en dikwijls te kampen had met religieuze vervolging, maar toch weerhield hij zich van enige wraakactie en zichtbare boosheid en onderging hij tegenslag met veel geduld.

Zijne Heiligheid sprak ook over het leven van Sahibzadi Amatul Waheed Begumdie op 10 april 2017 in Pakistan overleed. Zij was een kleindochter van deStichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias (vrede zij met hem).

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei dat zij een lange periode van ziekte geduldig ondergingen altijd“eenschitterendebelichaming vanrechtschapenheid”was. Hij zei dat zij veel aandacht besteedde aan het nakomen van de rechten van armen en dat zij veel opofferde om voor de minderbedeelden te kunnen zorgen.

Na afloop van de Vrijdagpreek leidde Hazrat Mirza Masroor Ahmad het overlijdensgebed in absentia van deze drie personen.

Einde