Hoofd van ahmadiyya moslim gemeenschap legt eerste steen voor nieuwe moskee in marburg, duitsland

In de Naam van Allah, De Barmhartige, De Genadevolle

21 april 2017

PERSMEDEDELING

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zegt dat humanitaire dienstverlening een belangrijk onderdeel van het geloof is.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is verheugd te kunnen meedelen datde Internationale Leider van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad op 19 april 2017 de eerste steen heeft gelegd voor de eerste Ahmadiyya Moslim Moskee in de Duitse universiteitsstad Marburg.

Ongeveer 160 genodigden woonden de plechtigheid bij, onder wie Dr. Thomas Spies, de Burgemeester van Marburg, en Soren Bartol, Lid van de Nationale Raad. De slottoespraak werd gegeven door Hazrat Mirza Masroor Ahmad, die de islamitische leer inzage integratie en het bouwen van een harmonieuze samenleving verduidelijkte.

Zijne Heiligheid ving aan met de aanwezigen te bedanken en zei dat hun aanwezigheid op een islamitische religieuze bijeenkomst “lovenswaardig” was en bewees dat zij “open stonden voor en bereid waren te luisteren naar de geloofsovertuigingen van anderen”.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad sprak over de humanitaire activiteiten van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en zei:

Humanitaire dienstverlening is een verplichting voor elke mens. We moeten voorzien in de behoeften van mensen ongeacht hun geloof en we moeten trachten om elkaar te begrijpen met de menselijke principes als basis. Volgens de islamitische leer is de godsverering van diegene die hierin faalt waardeloos.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad vervolgde:

De Heilige Koran stelt duidelijk dat de gebeden van diegenen die naar de Moskeeën komen om God te vereren terwijl zij tegelijkertijd schade berokkenen aan anderen en er niet in slagen om deel te nemen aan goede doelen, en die geen vrede en liefde verkondigen, niet aanvaard zullen worden door de Almachtige God. In feite zal hun verering niet enkel nutteloos zijn, maar zal deze ook beschouwd worden als een zonde.”

Zijne Heiligheid zei dat, tussen de verscheidene humanitaire projecten van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, educatieve instituten die onderwijs bieden in sommige van de meest achtergestelde delen van de wereld op kop lopen.

In een tijd waar vaak valselijk wordt beweerd dat de Islam meisjes niet aanmoedigt om onderwijs te volgen, zei Zijne Heiligheid dat Ahmadi Moslimmeisjes en -vrouwen hun mannelijke medestudenten voorbijstakenwanneer het aankomt opeducatieveprestaties.

Zijne Heiligheid zei dat, in plaats van vrouwen te weerhouden, de Islam het onderricht van vrouwen van het allergrootste belang beschouwt voor het welzijn en de vooruitgang van elke natie.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Het is belangrijk voor elk persoon, man of vrouw, om onderwijs te volgen en om het te gebruiken om hun land te dienen. Echter is het voor een meisje van nog meer belang om onderwijs te hebben gevolgd omdat zij dan op latere leeftijd in staat zal zijn om haar kinderen op de best mogelijke manier te onderwijzen en op te voeden. Het is waar dat de Stichter van de Islam, de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd dat het paradijs zich onder de voeten van eenieders moeder bevindt. De reden hiervoor is dat een moeder de cruciale rol van onderwijzeres en opvoedster speelt opdat zij zullen opgroeien tot goede burgers en een meerwaarde kunnen worden voor hun natie. Op deze manier baant een moeder een spiritueel pad voor haar kinderen om hen zo naar de hemel te leiden.”

 Zijne Heiligheid verklaarde het concept van hemel en hel in de Islam en zei dat er twee hemels zijn–één in dit leven en één in het hiernamaals. Inzage de eerste, waar en wanneer ook een persoon vrede en moraliteit manifesteert, en zodoende anderen aanmoedigde tot goedheid, heeft dit als gevolg dat een hemel op aarde tot stand wordt gebracht.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Langs de ene kant zijn er sommige zogenaamde Moslims die onschuldigen doden door discotheken aan te vallen of zelfmoordaanslagen uit te voeren in Moslim-en niet-Moslim landen. Zij streven ernaar de hemel op deze aarde te vernietigen en er een hel van te maken. Langs de andere kant zijn er mensen die vrede en harmonie verkondigen en al doende een hemel op aarde tot stand brengen.”

 Zijne Heiligheid zei dat het noodzakelijk was om meer aandacht te schenken aan het nakomen van de rechten van anderen dan aan het nastreven van zijn eigen rechten. Zijne Heiligheid zei dat Ahmadi Moslims trachtten hun levens conform dit islamitisch concept te leiden.

Zijne Heiligheid sprak ook over de opmars van terrorisme in de naam van de Islam. Hij zei dat de islamitische leer volkomen vredevol is en dat diegenen die terroristische daden verrichten hierdoor enkel de naam van de Islam besmeuren en geen kennis hebben inzage het geloof.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Enige tijd geleden had een buitenlandse journalist een ontmoeting met leden van de terroristische groepering Daesh (ISIS) en vroeg hen waar in de Heilige Koran toestemming werd gegeven voor hun wreedheden en ongerechtigheden en het antwoord van de terroristen was dat zij geen kennis hadden van de Koran en dat zij slechts de instructies van hun leiders volgden. Laat het daarom kristalhelder zijn dat het doden van onschuldige mensen en het verspreiden van terreur absoluut niets met de Islam te maken heeft.”

Zijne Heiligheid sprak ook over de opmerkingen van eerdere gastsprekers die opmerkten dat Ahmadi Moslims die in Duitsland wonen goed geïntegreerd zijn in de plaatselijke samenleving.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei:

“Als een Moslim niet goed geïntegreerd is dan volgt hij of zij de ware islamitische leer niet.Ongeacht zijn of haar land van herkomst, dient een Ahmadi Moslim, zodra hij of zij hier woont, volledig trouw te zijn aan Duitsland. Dit is hun religieuze plicht omdat de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd dat het liefhebben van het land waar men verblijft een onderdeel is van het geloof van een Moslim.”

Tot slot van zijn toespraak zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad:

“Als een persoon hoog opgeleid is, maar daarna een terrorist wordt dan is zijn opleiding waardeloos gebleken. Op gelijkaardige wijze, als een persoon beweert een geloof te hebben aangenomen en desondanks naar extremisme neigt, dan heeft zijn geloof voor hem geen waarde gehad. In realiteit verlangt het ware geloof van een persoon dat hij of zij vrede en liefde verkondigt en dus hoop en verwacht ik dat, wanneer deze Moskee af is, jullie de liefdevolle leuzen van de Ahmadi Moslims meer dan ooit tevoren zullen horen en aanschouwen.”

Eerder op de dag gaf Abdullah Wagishauser, de Nationale President van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap inDuitsland, een welkomstoespraak, gevolgd door opmerkingen van enkele gastsprekers.

Dr. Thomas Spies, de Burgemeester van Marburgzei:

“Ik ben zeer verheugd dat de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap hier in Marburg een gebedsplek bouwt die een symbool van vrede, vrijheid en religie zal zijn.”

Hoofdcommissaris Kirsten Frundt zei:

“Ik geloof dat jullie niet enkel de eerste steen voor een nieuwe Moskee leggen, maar ook voor toekomstige dialoog en vrede.Deze Moskee zal een middel zijn om wederzijds begrip te doen toenemen.”

Soren Bartol, Lid van de Nationale Raad, zei:

“Ahmadi Moslims benadrukken altijd het vredevolle karakter van de Islam en, in deze tijd van toenemend conflict, is het de plicht van ons allen om angst weg te nemen door wederzijds respect en tolerantie te tonen.”

Na afloop van zijn toespraak legde Hazrat Mirza Masroor Ahmad de eerste steen van de nieuwe Moskee.

De eerbiedwaardige echtgenote van Zijne Heiligheid, Hazrat Amtul Sabooh Begum, legde ook een van de eerste stenen en werd op haar beurt gevolgd door andere hoogwaardigheidsbekleders en een aantal Centrale, Nationale en Plaatselijke Ahmadi Moslim functionarissen.  

Het formele programma werd afgesloten met een stil gebed dat werd geleid door Zijne Heiligheid, gevolgd door een avondmaal.

Einde

Voor meer informatie: media@pressahmadiyya.com
Foto’s: Met dank aan Makhzan-e-Tasaweer