U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Halifa i zajednica muslimana

Peti Halifa i poglavar Ahmadija muslimanskog džemata

Kratki sadržaj

Nakon učenja Tešahuda , Teavvuza i sure Fatiha , Halifa Hazreti Mirza Masroor Ahmad (aba) je rekao da kada je Allah Svemogući obavijestio Obećanog Mesiju as da je njegova smrt blizu, Obećani Mesija as je obavijestio svoju Zajednicu da Bog manifestuje svoju moć na dva načina; jedan od ruku poslanika, a drugi nakon smrti poslanika kada ljudi misle da je poslanik posrnuo i da je njihova zajednica propala, i rugaju se i šale.

Kako Svemogući Bog manifestira svoju moć nakon smrti poslanika

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da su se protivnici islama radovali smrti Časnog Poslanika (savs) dok su ashabi bili u velikoj nevolji i tuzi. Međutim, Bog je pokazao svoju moć tako što je odabrao hazreti Ebu Bekra (ra) i snaga islama je učvršćena. Na ovaj način, Bog je ispunio svoje obećanje:

…i da će im On učvrstiti njihovu vjeru koju je On odabrao za njih; i da će im On nakon straha njihova u zamjenu dati sigurnost;…” (Ččasni Kur'an 24:56)

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da se isto dogodilo u vrijeme Musaa (as) . Kada je Musa (as) preselio između Egipta i Kanaana, prije nego što je mogao pomoći Izraelcima da stignu do svog odredišta, među Izraelcima je vladala velika tuga. Tevrat opisuje da su plakali četrdeset uzastopnih dana.

Međutim, oduvijek je bila Božja praksa da pokaže dvije manifestacije svoje moći kako bi uništio lažnu radost protivnika. To je to tako, onda Obećani Mesija as je rekao da će tako biti i nakon njegove smrti, a nakon njega će biti i druga manifestacija koja će trajati do Sudnjeg dana.

Bog je obećao Obećanom Mesiju as da će njegova zajednica prevladati do Sudnjeg dana. Iako su posljednji dani i znaci kraja svijeta se i dalje manifestiraju, Bog neće dozvoliti da svijet bude uništen dok se ovo Njegovo obećanje ne ispuni.

Obećanje druge manifestacije moći nakon obećanog Mesije as

Hazreti Halifa (aba) je nastavio citirati Obećanog Mesiju as koji je rekao da je on manifestacija Božije moći, i da će nakon njega biti drugi koji će biti druga manifestacija Božije moći. To je bilo kako bi se cijelom svijetu mogla prenijeti poruka o Božjem jedinstvu i učiniti ih ujedinjenim.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je tako nakon smrti Obećanog Mesije as, da je Bog odabrao prvog halifu, Hazreti Hakim Maulwi Nooruddin ra. Bilo je nekih mišljenja da bi nakon Obećanog Mesije as, Andžuman(Viječe) trebao biti njegov nasljednik, međutim, Prvi halifa (ra) je stavio odlučujuću tačku na ovu pobunu.

Zatim, nakon njega, Bog je odabra drugog halifu, hazreti Mirzu Bashiruddin Mahmud Ahmad ra. Bilo je onih koji su mislili da su viši učenjaci od njega i pokušavali su da podignu pobunu. U stvari, čak su nastojali da odgode izbor halife.

Međutim, Bog se pobrinuo da svi njihovi napori budu potpuno osujećeni i da je Halifat bio jači nego ikad, s njegovom erom halifata koja je trajala više od 50 godina. Zatim, nakon njegove smrti, Bog je odabrao trećeg halifu, hazreti Mirzu Nasira Ahmada (rh).

Zatim, prema Božijoj volji, kada je Treći halifa (rh) preselio, Bog je odabrao hazreti Mirzu Tahira Ahmada (rh) kao četvrtog nasljednika Obećanog Mesije as. Nakon smrti Četvrtog halife (rh), Bog je hazreti Mirzu Masroor Ahmada (ra) stavio na položaj halife.

Veza ljubavi između halife i njegove zajednice

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je Bog ispunio obećanje koje je dao Obećanom Mesiji as i nastavio da vodi svoju Zajednicu putevima uspjeha. Hazreti Halifa (aba) je rekao da su u ovoj eri njegovog halifata, protivnici pokušali da stvore neslogu i pokušali da dovedu do kraja Zajednice. Ahmadi su ubijeni u različitim zemljama širom svijeta ili su im dali primamljivost svjetovnih stvari.

Međutim, Bog je nastavio povećavati Ahmadije u njihovoj vjeri, sigurnosti i odnosu sa halifatom. Bilo u Aziji, Evropi, Americi ili Africi, odnos svake osobe sa halifatom je uspostavljen od Boga. Ne postoji niko drugi osim Boga Koji može stvoriti takvu ljubav u srcima ljudi.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da gde god da ode, u svjetu, tu ljubav vidi u ljudima. Zapravo, to nisu samo tvrdnje, već su ta svjedočanstva sačuvana u objektivima fotoaparata.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da mjesečno prima hiljade pisama koja pokazuju kako je Bog povezao ljude sa Zajednicom i kako sam uspostavlja vezu ljubavi između njih i halifata. Hazreti Halifa (aba) je rekao da će navesti neke primjere takvih pisama.

Divni primjeri Boga koji privlači ljude prema Ahmadijatu

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u Tanzaniji jedna žena došla u džamiju za namaz. Rekla je da je vidjela u snu muškarca duge brade i pšenične puti. Kada je upoznata sa Zajednicom i učenjem Obećanog Mesije as, shvatila je da je osoba koju je vidjela u snu ili Obećani Mesija as ili Drugi halifa. Nakon ove spoznaje, prihvatila je Ahmadijat zajedno sa svojom porodicom.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u Indoneziji jedna osoba došla u džamiju da prihvati Ahmadijat. Objasnio je da je živio težak život. U teškom trenutku vidio je da se susreće sa starješinom koji je nosio bijeli turban. Ovaj starac mu je u snu rekao da prinosi milostinju četrdeset dana. Učinio je to i dvadesetog dana mu je teškoća otklonjena.

Zatim, nakon otprilike tri mjeseca, ponovo je ugledao istog starca koji ga je odveo na planinu da pojede voće. Starac mu je u snu rekao da ovaj san poveže samo s onima koji su pobožni. Kada je vidio sliku halifa, pokazao je na četvrtog halifu (rh), rekao je da je to bio onaj stari čovjek koji je nosio bijeli turban kojeg je vidio u snu, i prihvatio je Ahmadijat.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u Kamerunu jedan mladić u snu vidio dva starca. Jedan od njih je pitao čime se bavi, na šta je odgovorio da je ljudima davao vožnju na svom motoru i tako zarađivao za život. Drugi mu je rekao da ostavi svoj motocikl i dođe ovamo da obavlja namaz. Nekoliko dana kasnije, vidio je nekoga kako dijeli brošure na pijaci. Uzeo je brošuru i nakon što je pročitao, vidio je Obećanog Mesiju as, i shvatio da je to jedan od starješina koje je vidio u snu.

Zatim je nakon daljeg istraživanja i gledajući slike halifa shvatio da je drugi starješina Hazreti Halifa (aba) , koji mu je rekao da obavi namaz. Prihvatio je Ahmadijat i čak je postao imam svog sela, za šta kaže da je to zahvaljujući blagoslovima Ahmedijata.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da u Keniji postoji mali grad koji je pretežno hrišćanski, sa 520 crkava i samo jednim centrom Ahmadija zajednice. Jednog dana, jedan čovjek je došao u Ahmadija džamiju i dobio više informacija o Zajednici. Shvatio je da ova Zajednica ima drugačije stavove od njegovih, međutim, ponuđeno mu je da dođe u džamiju kad god poželi.

Jednog dana u posjeti, MTA je bio na TV-u i puštala se hutba Hazreti Halife (aba) . Nakon što je to saslušao, rekao je da želi prihvatiti Ahmadijat. Na pitanje zašto se predomislio, rekao je da je prethodnog dana, kada se probudio i izašao napolje, podigao pogled i ugledao blistavo svjetlo. Rekao je da je nakon što je vidio hutbu Hazreti Halife (aba), ono što je vidio se ispunilo i tako je prihvatio Ahamdijat zajedno sa svojom porodicom. Tako se mijenja srce protivnika.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da žena iz Paragvaja kaže da je njen put ka islamu započeo tokom pandemije Covida. Odlučila je da treba da počne da uči novi jezik, pa je počela da pohađa onlajn časove arapskog. Kroz ove časove naučila je o islamu i počela samostalno istraživati.
Jednog dana je na Facebook-u vidjela objavu o događaju pod nazivom ‘Kafa, kolač i islam’, registrovala se i otišla na događaj gdje je upoznala Imama i njegovu suprugu.

Na početku je imala neke strepnje i mislila je da samo Arapi mogu ući u džamiju, međutim, naučila je mnogo toga i naučila da islam uči da u vjeri nema prisile i da je islam vjera mira. Ostala je u kontaktu sa Imamovom suprugom i često bi joj postavljala pitanja i čak se pridružila sedmičnim časovima.

Takođe je nastojala da nauči Salat tj. namaz. Jednog dana, dok je svome mužu ispričala sve što je naučila, on joj je predložio da postane muslimanka. Učila je još malo, postavljala pitanja i slušala hutbe Halife i kao rezultat toga, nakon nekog vremena, prihvatila je Ahmadijat. Njen muž je također prihvatio Ahmadijat nekoliko mjeseci kasnije.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u Sijera Leoneu jedan čovjek bio pozvan da sluša hutbu koju je održao Hazreti Halifa (aba) . Došao je sa svojom porodicom da sluša hutbu. Kada je čuo, bio je toliko pogođen da je prihvatio Ahmadijat. Sada je postao aktivan član Zajednice, pomažući u renoviranju džamija i često održavajući dobrovoljni post, između ostalog.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u Bangladešu jedan mladić uveden u Ahmadijsku zajednicu i da će posjetiti džamiju kako bi slušao hutbe koje drži Hazreti Halifa (aba). To je uticalo na njega do te mjere da je prihvatio Ahmadijat, međutim njegova žena još nije prihvatila Ahmadijat. Par još nije imao djece, pa je čovjek predložio svojoj ženi da napiše pismo Halifi tražeći dove. Nakon toga je postala trudna. Bila je dirnuta i pomislila je da im je ovaj blagoslov dat zahvaljujući Halifinim dovama, pa je i ona prihvatila Ahmadijat.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da je u Maliju bio jedan čovjek koji je doživio nesreću u kojoj su mu slomljene noge. Unatoč brojnim pokušajima i različitim metodama, noge mu nisu zarasle. Jednog dana je u snu ugledao Hazreti Halifu (aba), Petog halifu (aba), koji se neprestano molio za njega i u snu bi mu on odgovorio govoreći Amin. Kada se probudio, rekao je Amin i prešao rukama preko nogu. Nakon toga su mu noge polako počele da zarastaju i sada niko nije mogao reći da su mu noge slomljene. Hazreti Halifa (aba) je rekao da na taj način Bog uspostavlja veze između ljudi i Halife (aba).

Hazreti Halifa (aba) je rekao da čak i oni koji nisu Ahmadi budu dirnuti Halifatom. U Kongo-Kinšasi, Zajednica ima radio stanicu na kojoj se prenose hutbe Hazreti Halife (aba). Jednog dana u Zajednicu je došao doktor koji je rekao da redovno sluša hutbe i zatražio da se one prevedu na lokalni jezik kako bi sve više ljudi moglo slušati te hutbe. Stoga su blagoslovi povezani s Halifatom toliko moćni da čak i ne-Ahmadi potiču da se poruka Halife proširi na što je moguće više ljudi. Hazreti Halifa (aba) je rekao da će i oni jednog dana prepoznati i prihvatiti istinu Ahmadijata. (Ovo je samo nekoliko primjera različitih događaja koje je prenio Hazreti Halifa (aba).)

Ništa ne može spriječiti napredak Ahmadijata pod vodstvom Halifata

Hazreti Halifa(aba) je rekao da se obećanje koje je Bog dao Obećanom Mesiji as o blagoslovima koji će pratiti Halifat ispunjava na veličanstvene i misteriozne načine koje ljudski um ne može shvatiti. Ako ovi događaji, znaci poslani od Boga, pomoć koja prati Halifat i Obećani Mesija as koji je došao u pokornosti Časnog Poslanika (savs) da bi se svijet ujedinio nisu svi dokazi istinitosti, šta je onda? Samo Ahmadija muslimanska zajednica, pod Halifatom, radi na promicanju uspjeha i širenja islama.

Uspjeh kojem svjedoči ova Zajednica je jasan dokaz Božje pomoći. Međutim, oni koji odluče da ostanu slijepi ne mogu i nikada neće vidjeti. Po Božjoj volji, u skladu sa Božjim obećanjem, nasljedstvo propisa poslanstva koje je počelo sa Obećanim Mesijom as, nastavit će se do kraja vremena. Ne postoji neprijatelj koji bi to mogao spriječiti.

Hazreti Halifa (aba) je rekao da se moramo stalno truditi da povečavamo svoju vjeru, da se držimo vezani uz Halifata i da nikada ne zaziremo od prinošenja žrtava kako bismo osigurali njegov kontinuitet. Hazreti Halifa (aba) je molio da nam Uzvišeni Allah omogući to.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp