U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Povećanje materijalizma, nevjerovanja prirodnih katastrofa i Božije kazne

Kratki sadržaj

Huzur je rekao da je porast materijalizma čovjeka udaljilo od moralnih vrijednosti, religije i Boga. Vrlo je mali broj ljudi koji cijene da su svi blagoslovi na ovom svijetu od Boga i da je jedini On taj Koji je čovjeku dao sposobnost da izumi stvari da omoguće udobnost i sigurnost. Radije nego da budu zahvalni ljudi sve više izabiru samo-zadovoljavanje i religija i Bog su predmet otvorenom izrugivanju. Ateizam je u porastu i knjige koje to sadržavaju se najbolje prodaju. Mnogi od ovih ljudi su bespomoćni u smislu da im njihova religija nije dala unutarnji mir do kojeg se ne može doći mimo Jednog, živog Boga.

Takođe je tu skupina ljudi koji imaju takve predrasude protiv islama da svakodnevno istresaju primjedbe o islamu kao i o Časnom Poslaniku s.a.v.s. na načine pokusa. Oni sa Časnim Kur’anom i Časnim Poslanikom s.a.v.s. pridružuju krajnje izvještačene stvari. Činjenica je da oni mogu vidjeti da je islam jedina religija koja predstavlja stvaran koncept religije.Šokantno je kako neki od njih, takozvani prosvijetljeni, branitelji slobode i ljudi koji se ‘ne upliću’ prešli sve granice u svom nepoštovanju islama. Kao što većina vas već zna, jedan političar odavde (Holandija) koji se zove Geert Wilders otišao je tako daleko da poziva na zabranu Časnog Kur’ana. On je dokazivao da je Časni Poslanik s.a.v.s. tokom vremena stekao ekstremističku osobnost, pogotovu u toku svog boravka u Medini.

On također tvrdi da ajet 5 iz sure Teoba (9:5) huška na nasilje protiv Jevreja i kršćana dodajući da Kur’an nema nikakvog koncepta odvajanja između religije i politike i da je sam Kur’an baziran na agresiji i ekstremizmu. On je rekao da je sit obožavanja Boga u Holandiji. Huzur je rekao da je prigovor Geerta Wildera da je Časni Poslanik s.a.v.s. s godinama bio naklonjen ekstremizmu jednostavno je odraz njegove ekstremne predrasude. Očito je da on nije čitao Kur’an i izobličuje historiju na bazi rekla-kazala. Objašnjavajući, Huzur je rekao, šta je učenje u suri Al Maida (sura 5): ova sura je objavljena poslije Hidžre, i za nju svi hadisi ukazuju da je bila objavljena u zadnjoj godini života Časnog Poslanika s.a.v.s. Sura zapravo kaže: ‘…I nemojte dopustiti da vas neprijateljstvo ljudi…pobudi da prestupite (pogriješite)…’ (5:3). Oni koji su slijepi ne mogu vidjeti svjetlo. Što se tiče ajeta 5 iz sure Teuba, Huzur je rekao da, ako se ajet gleda odbacujući očitu pristrasnost i predrasudu bit će jasno da je ovdje dato odobrenje da se bori protiv onih licemjera koji neće da odustanu i koji su nastavili da stvaraju nered. (Ajet) se odnosi na činjenicu da, pošto je bila utemeljena islamska vladavina i licemjeri su nastavili da razbuktavaju vatru neprijateljstva, muslimani treba da se bore s njima.

Huzur je rekao ako prema njemu (Gert Wildersu) treba da bude slobodna vladavina u situaciji kakva je naprijed opisana onda možda on treba da u svojoj zemlji uvede zakonodavstvo razuzdane slobode. Huzur je rekao da s vremena na vrijeme u Holandiji izbije uzburkanost protiv islama, međutim, to ne označava sav Holandski narod. Zaista su mnogi istaknuti Holanđani odgovorili protiv tvrdnje gospodina Wildersa. Huzur je nabrojao nekoliko izjava od političkih ličnosti koji javno prekoravaju Wildersa i dodali su da je ministar za vanjske poslove rekao da Holandija nema planove da zabrani Časni Kur’an.

Huzur je rekao da je obaveza svakog Ahmadi muslimana da ne samo odgovori i pobije prigovore podignute od protivnika nego da također zahvale onima koji brane visoke moralne vrijednosti. Huzur je rekao da Božija poruka treba da bude upućena ljudima i da im bude objašnjen razlog za haos u svijetu; treba da im bude objašnjeno da mir nije u onome u čemu je ovaj svijet zaslijepljen, ili u sredstvima opijanja, on se samo može naći u okretanju Bogu. Također treba da dođete do onih koji prelaze sve granice i pogotovu pokazuju nasrtanje na islam i da im kažete da ne izazivaju osjećaj za Božiju čast. Objasnite im da su prirodne katastrofe koje izbijaju širom svijeta upozorenje da niko na svijetu nije siguran. Huzur je rekao da je svakako većina Holandije ispod nadmorske
visine. Poslije masivne poplave u 1953. godini vlada je započela ogromnu konstrukciju planiranu protiv prijetnje od poplave, poznatu kao Delta radovi.

Huzur je rekao da je otišao da posjeti Delta radove gdje mu je inženjer koji im je bio vodić rekao da su oni zaštitili svoju zemlju protiv poplava na što mu je Huzur odgovorio da su oni zaista samo napravili najbolji pokušaj da se zaštite protiv poplave a da je potpuna zaštita jedino kod Boga. Huzur je rekao da se on složio i sav razgovor poslije toga se odnosio na Delta radove kao na ‘napor’ i tako je četiri ili pet puta posvjedočio postojanje Boga. Huzur je rekao da je njegova primjedba u knjizi posjetilaca bila da su Delta radovi zaista dobra ljudska težnja i ogroman plan, međutim, uvijek treba imati na umu da je stvarno planiranje Božije i, da bi stvarno bili zaštićeni, potrebno je spominjanje Boga. Huzur je rekao da je svijet duboko zaokupljen materijalizmom, i na istoku i na zapadu; onda je tu prosota (nepristojnost). Sve ovo izaziva Božije prokletstvo. Svaki Ahmadi musliman treba da uputi poruku islama svijetu, muslimanima također, koji odbijaju Obećanog Mesiju a.s. uprkos znakova njegove istinitosti. Huzur je rekao da osvrtanje na zadnjih 100 godina pokazuje da je broj prirodnih katastrofa koje su izbile u ovom periodu daleko veći od prirodnih katastrofa koje su se pojavile u prethodnih 1200 godina. Ove godine opet, Huzur je rekao bilo je toliko mnogo prirodnih nesreća. Ovo je upozorenje. Ahmadi musliman, nakon što je napravio čiste promjene u sebi, treba da ovu poruku uputi svijetu.

Huzur je nabrojao sve katastrofe koje su se do sada u ovoj godini pojavile širom svijeta. One uključuju poplave i zemljotrese u Indoneziji u februaru, veliki zemljotres u Solomonskim ostrvima (na Pacifiku), poplave u Pakistanu, stotine hiljada pogođenih u zapadnoj Aziji. Zatim je bila poplava u Bangladešu (u junu) i u Indiji (u julu). Velika Britanije je također imala velike polave u julu. Zatim je bio veliki zemljotres u Japanu. Prirodne katastrofe su se pojavile u Americi u augustu, bile su polave u Kini, teške kiše i poplava u sjevernoj Koreji i zemljotres u Peruu, više poplava u Pakistanu. U Australiji prirodne katastrofe su izazvale haos na autoputevim. Bile ogromne padavine u Burkina Faso; žestoka oluja je izazvala haos na Havajima kao i zemljotres. Tropski ciklon bez
presedana se pojavio u Arabiskom moru, u Alabama (Amerika) je bio tornado i poplava u južnoj Africi. Sve ovo, Huzur je rekao je nagovještavanje da je Allahova odredba u pokretu da ljudi treba da povedu računa i da ne prelaze granice, baš kao što Kur’anski ajet koji je Huzur citirao na početku hudbe pokazuje.

Treba da naučimo pouku iz ovih relativno manjih priodnih katastrofa od ljudi sa istoka i sa zapada i ljudi svih religija. Huzur je rekao da je Obećani Mesija a.s. rekao da bi, da se nije dogodio njegov dolazak (prirodne) katastrofe mogle biti odgođene, inače on je proglasio da Evropa, Azija ili Okeanija, niko nije siguran; da Allah nije bio nagao u Svom prokletstvu i ljudi treba da obrate pažnju tako da im bude pokazana milost.

Huzur je rekao da mi treba da ovu poruku uputimo svakome. Da mi također budemo u stanju da razumijemo i shvatimo Istinskog Boga i da svijet također bude u stanju da shvati, u tome da Njegova milost, radije nego Njegov gnjev, mogu biti postignuti.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp