U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Ljutnja Časnog Poslanika nad djelom Halida ibin Valida

Ljutnja

Jednom je Časni Poslanik s.a.v.s. nakon osvojenja Mekke poslao hazreti Halida bin Velida plemenu Banu Jasima. U to vrijeme su nevjernici muslimane zvali Sa'abi kako danas nas nazivaju  Mirzai ili Kadijani. To je greška neukih koju s vremena na vrijeme počine i učeni.

Ako su nekome roditelji dali ime Abdul Rehman neće postati Abdul Šejtan (đavo) ako ga tako zovu niti je to način kako se odnose civilizovani ljudi. Također ako se neko izjašnjava kao hanefija, sunit ili šija tako mu se trebamo i obraćati. Ali isto kako su nas zvali Mirzai ili Kadijani ili kako su Sikhi svakog člana naše zajednice znali zvati Maulwi -efendija-( pa iako ta osoba ne govori ni riječ arapskog) tako su i sljedbenike Časnog Poslanika s.a.v.s. zvali Saabima.

Pošto je to bilo ime pod kojim su bili poznati muslimani u narodu, Banu Jasima su kada je stigao hazreti Halid bin Velid i kada ih je pozvao u islam, rekli: ” Sabana i mi postajemo Saabi!” umjesto da kažu da će preći na islam. Hazreti Halid bin Velid se nije brinuo o značenju riječi već ih je napao, neke ubio, a neke zarobio.

Kada je Časni Poslanik s.a.v.s. čuo za to, podigao je svoje ruke ka nebu i rekao: ” Iskazujem svoju ljutnju prema onome što je učinio Halid!” ponovivši to dvaput.

Izvor: Bahari

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp