U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Islam i pravda

Mi govorimo svijetu da je islamsko učenje rješenje problema u svijetu. Zbog toga, mi predstavljamo Kuransko obrazovanje. U toku moje posjete Kanadi, jedan novinar me upitao kakvo rješenje mi dajemo za trenutne problem. Rekao sam mu :“Vi svjetski ljudi I velike globalne sile, sami ste isrcrpili vaše napore rješavanja problema, uspostavljanja mira I zaustavljanja terorizma. Problemi su još uvijek tu , na istom mjestu.Ako se smiri na jednom mjestu, vatra plane na drugom mjestu. Vi pokušavate da dovedete to pod kontrolu, a nemiri se javljaju na prvom mjestu. Svi materijalistički načini su korišteni kako bi se zaustavili ovi prevrati. Postoji još samo jedan način koji se još nije pokušao. A to je rješenje u svijetlu islamskog učenja”. Oni šute na to. Mi također možemo vidjeti to da, nažalost islamske zemlje govore islam, ali ne djeluju ili bar pokušavaju da djeluju u skladu sa Božijim učenjima, onim što islam želi, onom praksu koju je uspostavio Časni Poslanik, neka je mir na njega. Rezultat toga je da su najburnije zemlje ustvari islamske zemlje. Šta može biti žalosnije od toga?
U ovo vrijeme postoji jedan i samo jedan Džemat koji se zove Ahmadija muslimani. I ovo je jedini Džemat koji je poznat po jednom imenu širom svijeta. Ne postoji drugi međunarodni Džemat koji je poznat po jednom imenu svuda u svijetu. Parema tome, ono što vas, prema govoru Časnog poslanika s.a.v.s. čini istinskim muslimanima je da se držite zajedno uz to i postanete dio sistema Džemata. Budući da je tako sretan, svaki Ahmadi se nemože dovoljno zahvaliti Bogu. Istinska zahvalnost je potpuna vjernost sistemu Džemata i da budete poslušni Halifatu.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp