U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Logika

Zato što je Allah dž.š.  svakom čovjeku dao drugačije karakteristike tako mora da za svakog postoji drugačiji način kako da se s nečim nosi. I Allah dž.š. je predložio jedan način koji nije težak. Bog je shodno prirodi čovjeka spustio jedno učenje i nije predložio put koji nije prohodan kako to stoji u Bibliji: Ako vas udare po jednom obrazu, okrenite im drugi. Na prvi pogled to izgleda kao dobro učenje, ali niko se toga ne može pridržavati.

Iz Egipta se prenosi jedan vic. Jedan kršćanski svećenik je prije nekoliko godina došao u Egipat. Tamo je držao govore i njegov utjecaj je rastao. Tamo je bio jedan staromodni musliman koji bi uvijek prolazio onuda gdje je ovaj držao govore, objašnjavajući nešto, a prilikom čega su muslimani mirno slušali. Pomislio bi da bi mu jedan hođa sigurno odgovorio, ali sam nije na to pomišljao da odgovara na pitanja tog svećenika jer nije bio dovoljno obrazovan, iako je kuhao iznutra. Jednog dana Allah dž.š. je u njemu probudio hrabrost i kada je svećenik opet pokušao nešto da objasni, ovaj mu je prišao i ošamario ga.

Svećenik je pomislio ako mu ne uzvrati da će ovaj nastaviti da ga tuče, ali stari musliman mu reče: ” Ja sam slijedio učenje svoje vjere, sada ti slijedi učenje svoje. Prema tvome učenju trebao bi mi sada okrenuti i drugi obraz da te ošamarim. Očekivao sam da ćeš slijediti učenje svoje vjere i da ćeš mi okrenuti i drugi obraz, ali ti si krenuo da mi uzvratiš. Ako je vaše učenje tako teško za slijediti, što nam ga onda predstavljaš?”

Svećenik je bio tako ljutit da je malo odahnuo te ga je šakom udario u lice i rekao:”  Sada ću prvo slijediti učenje Časnog Kur’ana. Ako budem slijedio učenje svoje vjere ti ćeš me i dalje udarati!” Čovjek mu je na to odgovorio: “U našem učenju ne postoji ništa se ne može slijediti. Ako se neko prema tebi loše odnosi trebaš mu oprostiti ako si ubijeđen da će ga to popraviti.Ali ako misliš da će ga to dalje odvraćati od Pravog puta i da bi nastavio sa svojim ružnim ponašanjem, onda si slobodan da ga kazniš ili da se osvetiš.”

Izvor: Sejre Ruhani, tom 1, strane 196 – 197.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp