Świadectwo świata o Proroctwie Obiecanego Reformatora - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Świadectwo świata o Proroctwie Obiecanego Reformatora

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Kazanie Piątkowe wygłoszone w meczecie Mubarak, Tilford, Wielka Brytania

Po wyrecytowaniu TaszahhudTa’ałłuz i Sura al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hazrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że wspomni o pewnych aspektach Proroctwa Musleha Mauda (Obiecanego Reformatora).

Kalif (aba) powiedział, że to proroctwo zostało wypowiedziane 20 lutego 1886 roku. W tym proroctwie Obiecany Mesjasz (as) otrzymał objawienie na temat syna, który będzie posiadał pewne cechy.

Dlaczego obchodzony jest Dzień Obiecanego Reformatora?

Jego Świątobliwość (aba) najpierw powiedział, że odpowie na pytanie dzieci i innych osób, że jeśli nie obchodzimy urodzin, to dlaczego świętujemy urodziny Hadhrat Musleh Maud (ra)? W związku z tym powinno być jasne, że nie świętujemy urodzin Mirzy Bashiruddina Mahmuda Ahmada (ra), lecz raczej świętujemy wypełnienie proroctwa dotyczącego Obiecanego Reformatora. 

Drugi Kalif (ra) (Obiecany Reformator) faktycznie urodził się 12 stycznia 1889 roku.

Hudhur (aba) powiedział, że w domu rodzice powinni wyjaśniać swoim dzieciom wielkość tego proroctwa dane Mesjaszowi, o którym był przepowiedziane, że nadejdzie.

Wielkie Proroctwo

Jego Świątobliwość (aba) odczytał fragment proroctwa, który brzmi:

„Bóg Miłosierny i Szlachetny, Wspaniały i Wysoki, który ma władzę uczynić wszystko, co chce (chwała Jemu i niech będzie wywyższone Jego imię), zwrócił się do mnie w objawieniu i powiedział: „Daję ci Znak mojego miłosierdzia” zgodnie z tym, o co mnie prosiłeś. Zatem wysłuchałem twoich błagań i zaszczyciłem twoje modlitwy Moją akceptacją dzięki Mojemu miłosierdziu i uczyniłem twoją podróż (tj. podróż do Hoshiarpur i Ludhiany) źródłem błogosławieństw dla ciebie.

Dlatego zostaje Ci dany Znak mocy, miłosierdzia, bliskości, Znak łaski i dobroci oraz klucz sukcesu i zwycięstwa. Pokój Tobie, zwycięski.

W ten sposób przemówił Bóg, aby ci, którzy pragną życia, mogli zostać wybawieni z uścisku śmierci i aby ci, którzy są pochowani w grobach, mogli z nich wyjść. Aby wyższość islamu i godność Słowa Bożego mogły zostać ujawnione ludziom. Aby prawda nadeszła ze wszystkimi jej błogosławieństwami, a kłamstwo uciekło ze wszystkimi swoimi bolączkami.

Aby ludzie zrozumieli, że jestem Panem Mocy – czynię, co chcę – i aby uwierzyli, że jestem z tobą. Aby ci, którzy nie wierzą w Boga oraz zaprzeczają i odrzucają Jego religię, Jego Księgę i Jego Świętego Posłańca Muhammada (saw),  Wybrańcem,  mogli spotkać się z wyraźnym Znakiem. A droga winnych mogła zostać ujawniona.

Raduj się zatem, że zostanie ci dany przystojny i czysty chłopiec. Otrzymasz nieskazitelnego młodzieńca, który będzie z twojego nasienia i będzie z twojego potomstwa… Będzie niezwykle inteligentny i przenikliwy… i będzie wypełniony świecką i duchową wiedzą… i będzie środkiem do zapewnienia uwolnienia przetrzymywanych w zniewoleniu.”

Khalifatul Masih (aba) powiedział, że to proroctwo wypełniło się. Obiecanemu Mesjaszowi (as) urodził się chłopiec, który wypełnił wszystkie od 50 do 52 znaków wymienionych w proroctwie. Każdy dzień jego 52 kalifatu jest świadectwem wypełnienia się tego proroctwa. Niektórzy przeciwnicy twierdzą, że oczywiście Ahmadi powiedzą, że to proroctwo się spełniło, ale oni wymagają innych dowodów.

Ważny człowiek dla świata muzułmańskiego

Kalif (aba) powiedział, że przedstawi świadectwa takich osób, które nie mają nic wspólnego z Ahmadiyyat i są znanymi osobistościami.

Na przykład Maulana Ghulam Rasool Mehr to znana osobowość. Był pisarzem, dziennikarzem i historykiem współpracującym z różnymi gazetami. Któregoś razu ktoś do niego poszedł i Ghulam Rasool Mehr rozmawiał z nim o Hadhrat Musleh Maud (ra). Powiedział, że spotkał się z nim i przeprowadził z nim dogłębną rozmowę. Uważał go za niezbędnego dla świata muzułmańskiego.

Odkrył, że w sercu odczuwa ogromny ból z powodu świata muzułmańskiego. Był niezwykle inteligentny (nie-Ahmadi zeznał o części przepowiedni). Nigdy nie spotkał nikogo, kogo umysł skupiałby się na praktycznej polityce tak jak Hadhrat Musleh Maud (ra).

Był niezwykle zasmucony śmiercią Hadhrata Musleha Mauda (ra). Żałował, że świat muzułmański nie uhonorował Hadhrata Musleha Mauda (ra) tak, jak powinien, i pomimo ostrego sprzeciwu nigdy nie przestał.

Człowiek wielkiego intelektu i filozofii

Jego Świątobliwość (aba) podał także przykład Lali Kanwar Sein, byłego naczelnego sędziego Kaszmiru.

Po wysłuchaniu wykładu wygłoszonego przez Hadhrat Musleh Maud (ra) na temat wyższości języka arabskiego, wyraził swoje poglądy. Powiedział, że był bardzo szczęśliwy po wysłuchaniu wykładu. Powiedział także, że w rzeczywistości jego ojciec nauczył się arabskiego od Hazrat Ojciec Musleha Mauda (ra), Obiecany Mesjasz (as).

Stwierdził, że spodziewał się, że wykład ten będzie wygłoszony w starym, tradycyjnym stylu. Był on jednak niezwykle intelektualny i filozoficzny. Stwierdził, że z wielką uwagą słucha każdego słowa oraz bardzo z niego skorzystał. Stwierdził, że ten wykład wywrze na nim głębokie wrażenie na długie lata.

Kalif (aba) powiedział, że jeśli chodzi o edukację, Hadhrat Musleh Maud (ra) nie ukończył nawet edukacji na poziomie podstawowym. Jednak Bóg obdarzył go taką wiedzą, że nawet inni nie mogli się obejść bez komplementowanie jej.

Hudhur (aba) powiedział, że kilka miesięcy po tym, jak Hadhrat Musleh Maud (ra) został kalifem, do Qadian przybył na spotkanie z nim słynny amerykański ksiądz. Zadał kilka pytań Hadhrat Muslehowi Maudowi (ra). Pytania te były dość intelektualne i głębokie. Stwierdził, że odwiedził różnych przywódców muzułmańskich w kraju, ale nie znalazł żadnych zadowalających odpowiedzi.

Słysząc pytania, niektórzy w okolicy obawiali się, że być może Hadhrat Musleh Maud (ra) nie będzie w stanie odpowiedzieć na pytania. Lecz ksiądz nalegał, aby zadać je bezpośrednio. Bez wahania Hadhrat Musleh Maud (ra) zaprosił gościa do środka. Następnie [gość] przedstawił jego pytania. Hadhrat Musleh Maud (ra) spokojnie odpowiedział na te pytania w taki sposób, że kapłan był zdumiony.

[Gość] powiedział, że nigdy nie słyszał tak głębokich słów od żadnego innego muzułmanina. Z pewnością kalif był wielkim uczonym i posiadał głęboką wiedzę o religiach świata. Pocałował dłoń Hadhrata Musleha Mauda (ra) i wyszedł. W ten sposób spełniło się proroctwo.

Niesamowity przywódca i wspaniały polityk

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił także poglądy innego nie-Ahmadi, który przeczytał wykład Hadhrat Museh Maud (ra) na temat raportu Nehru.

Powiedział, że nie może się doczekać możliwości spotkania się z nim. Chciał przekazać Hadhrat Muslehowi Maudowi (ra), że ratuje muzułmanów przed niebezpiecznymi czasami, przez które przechodzi islam. Nie tylko przekazuje wiedzę religijną, ale także przekazuje wiedzę na tematy polityczne. Uważał go nie tylko za niesamowitego przywódcę religijnego, ale także świetnego polityka.

Kalif (aba) przedstawił poglądy różnych innych intelektualistów, pisarzy i uczonych niebędących Ahmadi. Wychwalali niesamowitą wiedzę, hart moralny, wysoki charakter, jasny sposób komunikowania się Hazrat Musleha Mauda (ra). Wychwalali Jego niesamowitą pracę na rzecz uwolnienia osób przetrzymywanych w niewoli.

W rzeczywistości jeden z redaktorów gazety powiedział, że nie upłynie dużo czasu, kiedy zwyczaje tej zorganizowanej sekty islamskiej utrwalą się w całym świecie islamskim.

Hudhur (aba) stwierdził, że takie są poglądy sprawiedliwych i uczciwych uczonych. Dzisiejsi uczeni powinni spojrzeć na siebie w lustrze i zobaczyć, czy to ci tak zwani duchowni mają w sercach ból z powodu islamu, czy też Ahmadi.

Kalif (aba) przedstawił poglądy Sekretarza ds. Indii w brytyjskim parlamencie, który stwierdził: „Ma zdrowy umysł i dokładnie przemyślał swój program konstytucyjny”.

Tak powiedział doświadczony, wykształcony polityk, o kimś, kto nie miał żadnego wykształcenia. Jak to możliwe? Z pewnością w ramach wypełnienia proroctwa dotyczącego Obiecanego Reformatora Bóg napełnił go także świecką wiedzą.

Jego rola w sprawach światowych

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w świetle powstania państwa izraelskiego oraz w celu edukacji muzułmanów zarówno z perspektywy religijnej, jak i świeckiej, Hadhrat Musleh Maud (ra) napisał traktat zatytułowany Niewiara, zjednoczena jako jedno , który również został rozpowszechniony w świecie arabskim z ostrzeżeniem, że powinni uważać. Zostało to również opublikowane w różnych gazetach arabskich.

Wiele zmartwień, które Hadhrat Musleh Maud (ra) wyraził wówczas, spełniło się zarówno wtedy, jak i teraz, z powodu nieuwagi. Jego Świątobliwość (aba) zachęcał wszystkich Ahmadi do przeczytania tego traktatu.

Kalif (aba) powiedział, że po Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah wysłał wiadomość do Hadhrat Musleh Maud (ra) z prośbą o modlitwę w intencji ustanowienia Pakistanu i wszystkich powiązanych spraw. Po otrzymaniu tej wiadomości Hadhrat Musleh Maud (ra) oświadczył, że już modlił się w tej sprawie. Powiedział, że Ahmadi będą go wspierać w jego wysiłkach, nawet jeśli będzie to oznaczać robienie tego w obliczu sprzeciwu.

Kiedy jednak Qaid-e-Azam zwrócił się do innych osób, takich jak Maulana Maududi, oświadczyli, że nie zaoferują swojego wsparcia.

Ahmadi nie tylko byli wówczas gotowi na poświęcenia w obliczu opozycji na rzecz Pakistanu, ale są gotowi zrobić to samo nawet dzisiaj. Ci, którzy byli przeciwni utworzeniu Pakistanu, przewodzą teraz krajowi. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah ocalił kraj przed takimi ludźmi.

Jego obrona islamu przed zagrożeniami zewnętrznymi

Hudhur (aba) powiedział, że kolejną wielką przysługą oddaną przez Hadhrata Musleha Mauda (ra) była walka z ruchem Shuddi, który starał się nawracać ludzi na hinduizm. Hadhrat Musleh Maud (ra) zlecił misjonarzom walkę z tym ruchem na różnych poziomach.

Jego wysiłki zostały docenione przez gazety, które pochwaliły fakt, że wciąż są chętni do przeciwstawienia się i obrony wiary islamskiej.

Jeżeli innym muzułmanom nie podobały się wysiłki Wspólnoty Ahmadiyya, powinni przynajmniej pozostać zjednoczeni. Zasadnicze cechy wczesnych muzułmanów można obecnie odnaleźć u muzułmanów Ahmadi. Wyrażali to niemuzułmanie. Wszystko to wynikało z bólu, jaki Hadhrat Musleh Maud (as) odczuwał w swoim sercu ze względu na islam.

Jego Świątobliwość (aba) przedstawił poglądy, komentarze i uczucia różnych innych uczonych i pisarzy. Poświadczyli oni szanowany stopień wiedzy oraz intelektu posiadanego przez Hadhrat Musleha Mauda (ra) oraz niesamowitą pracę w służbie islamu. Poświadczyli także wszystko, czego dokonał, aby uwolnić uciśnionych i przyznać im prawa, zwłaszcza na subkontynencie indyjskim.

Wybitne dzieła Obiecanego Reformatora

Kalif (aba) powiedział, że istnieje wiele książek, które Hadhrat Musleh Maud (ra) napisał na różnorodne tematy, aby kierować i edukować muzułmanów. Obejmują one wiele tomów, a wiele z nich nie zostało jeszcze opublikowanych. Jego przemówienia obejmują około 35 do 36 tomów, a kazania od 26 do 28 tomów. W każdym razie udzielił świetnych wskazówek.

Największą ze wszystkich była znajomość Świętego Koranu, którą otrzymał od Boga, jakiej nie widziano nigdzie indziej. Istnieje wiele jego notatek na temat Świętego Koranu. Być może jest ich dwukrotnie więcej niż w jego dziesięciotomowym komentarzu zatytułowanym Wielka egzegeza .

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że to proroctwo jest znakiem prawdziwości Obiecanego Mesjasza (as) i środkiem wzmacniającym naszą wiarę. Wiele książek Hazrat Musleha Mauda (ra) zostało także opublikowanych w języku angielskim. Zatem ci, którzy nie znają urdu, również powinni skorzystać z tego intelektualnego skarbu.

Khalifatul Masih (aba) modlił się, aby każdy mógł korzystać z tego intelektualnego skarbu.

Apel o modlitwę w związku z atakami na Ahmadi w Pakistanie i sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Kalif (aba) powiedział, że w Pakistanie po raz kolejny nasilił się sprzeciw wobec Wspólnoty. Politycy i duchowni, którzy przegrali w ostatnich wyborach lub nie osiągnęli oczekiwanych wyników, atakują Ahmadi, aby szerzyć zamieszanie.

Zawsze tak postępowali. Ilekroć ponosili porażkę, obierali za cel Ahmadi, aby zyskać popularność. To samo dzieje się również teraz. Robią wszystko, co w ich mocy, aby osiągnąć własne interesy. Dlatego Ahmadi powinni nie tylko zachować czujność, ale powinni także bardziej skupić się na ofiarowaniu modlitw i dawaniu jałmużny. Niech Allah Wszechmogący chroni Ahmadi.

Jego Świątobliwość (aba) również nalegał, aby nieustanne modlitwy za Ahmadi w Jemenie. Niech Allah Wszechmogący zapewni im wygodę. Wielu z nich jest uwięzionych. Niech Allah stworzy środki dla ich uwolnienia.

Hudhur (aba) również nalegał, aby modlić się za Palestyńczyków. Niech Allah Wszechmogący zlituje się nad nimi i ocali ich przed uciskiem wielkich mocarstw.

Doroczna konwencja w Ghanie

Kalif (aba) powiedział, że Dżalsa Salana (Roczna Konwencja) w Ghanie rozpoczęła się wczoraj i potrwa do soboty.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, aby modlić się o jej powodzenie. Ta Dżalsa upamiętnia także stulecie Wspólnoty w Ghanie.

Khalifatul Masih (aba) powiedział, że jutro wygłosi przemówienie na żywo z Wielkiej Brytanii na konwencji.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby było ono błogosławione pod każdym względem.

Podsumowanie przygotowane przez „Review of Religions”.

Udostępnij