In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Хазрети Абу Бакр р.а. II – Поглед на западните историчари

По проучениот Шехадет, Та’уза и сура Ал-Фатиха, хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече дека ќе продолжи да зборува за деталите од животот на хазрети Абу Бакр р.а..

Понизноста на хазрети Абу Бакр р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече дека сите го сакале хазрети Абу Бакр р.а. и го сметале за најдобар меѓу луѓето.

Се забележува дека асхабите меѓусебно расправале за тоа кој е најдобар меѓу нив и едногласно одлучиле дека по Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) за најдобар се смета хазрети Абу Бакр р.а..

Меѓутоа, хазрети Абу Бакр р.а. бил многу скромен и еднаш кога хазрети Омер р.а. рекол дека тој е најдобар, хазрети Абу Бакр р.а. веднаш возвратил и рекол дека го слушнал Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) како зборува дека сонцето не го огреало никого подобро од хазрети Омер р.а..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Мухаммед бин Сирин пренесува оти хазрети Абу Бакр р.а. и хазрети Омер р.а. му биле омилени на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем).

Тој рекол дека не може во исто време да се критикуваат хазрети Абу Бакр р.а. и хазрети Омер р.а. и да се изрази љубовта кон Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., бидејќи и двајцата, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., силно ги сакал.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Абу Бакр р.а. бил меѓу асхабите кои целиот Чесниот Кур’ан го знаеле напамет.

Поддршка од хазрети Абу Бакр р.а. на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и на исламот

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Абу Бакр р.а. пренесува како во пештерата во која бил со Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) кажал оти ако Меканците, кои ги следеле, се наведнат и погледнат во пештерата сигурно ќе ги видат.

Меѓутоа, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го прашал:

„Што мислиш за двајцата луѓе покрај кои се наоѓа, како трет, Аллах џ.ш.“?

Оттаму, хазрети Абу Бакр р.а., исто така, ја имал титулата ’Сани Итхнаин‘ (Еден од двајцата).

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. го цитираше хазрети Мирза Башир-уд-Дин Махмуд Ахмад р.а. кој рекол дека хазрети Абу Бакр р.а. бил избран да го следи Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) во текот на преселувањето, и да биде покрај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. од почетокот на сите потешкотии со кои се соочил, и тоа покажува дека хазрети Абу Бакр р.а. бил најдобар меѓу сите луѓе.

Тој секогаш давал финансиска помош и се грижел за работите на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) и ги добил титулите ’Сидик‘ (Вистинит) и ’Сани Итхнаин‘ (Еден од двајцата).

Поглед на западните историчари

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека ќе наведе различни примери на не муслимански историчари и нивните коментари во врска со хазрети Абу Бакр р.а..

На пример, еден алжирски автор од 20-от век го пофалил хазрети Абу Бакр р.а. за неговата сила и истрајност. Тој рекол дека поседува непоколеблива вера и целесно уверување, што е одраз на квалитетот кој го поседувал Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем). Останал истраен дури и кога насекаде околу него владеело непријателство.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. цитираше еден друг автор, по име Џ.Џ Сандерс, кој рекол дека, иако владеењето на хазрети Абу Бакр р.а. било релативно кратко, сепак постигнал голем успех.

Најлошата бура не можела да ја поколеба неговата вера. Неговата истрајност помогнала во борбата против побуната на отпадниците во верата, како и за повторно воспоставување на исламот во Арабија и поставување на арапското царство.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека некои автори не го разбираат статусот и честа на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) и така го преувеличуваат статусот на хазрети Абу Бакр р.а., или хазрети Омер р.а.

На пример, еден автор рекол дека хазрети Абу Бакр р.а. му бил штит на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем). Меѓутоа, историјата јасно сведочи за фактот дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. бил непоколебливо истраен, и ако некој бил штит за сите, тогаш тоа за нив бил токму Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Друг пример е дека во времето на страв кога и двајцата биле во пештерата, Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) бил тој кој го заштитил хазрети Абу Бакр р.а. зборувајќи:

„Не плаши се, Аллах џ.ш. сигуно е со нас.“

Статус стекнат со жртва и понизност

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. продолжи и понатаму да го цитира Мирза Башир-уд-Дин Махмуд Ахмад р.а. кој рекол дека големите кралеви и водачи ги помнат такви какви што се хазрети Абу Бакр р.а., хазрети Омер р.а. и хазрети Абу Хуреира р.а., и зборуваат:

„Нека Аллах биде задоволен со нив.“

Овие големи кралеви и водачи сакаат да имаат прилика да служаат со овие големи асхаби. Може ли тогаш да се каже дека живејќи со многу едноставен живот, одрекнувајќи се од световното богатство, изгубиле било што?

Иако од аспект на световното предизвикале некој вид на смрт за себе, меѓутоа, оваа смрт се покажала како извор на животот.

Тоа биле луѓе кои не се помнат по презимето на потомството, туку се помнат по големите жртви кои ги дале за исламот.

Слично на тоа, денес би било тешко да се најде потомство на хазрети Абу Бакр р.а. и затоа не се помнат по нивните потомства, туку се помнат поради жртвите кои ги вложиле.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. продолжи да го цитира хазрети Мирза Башир-уд-Дин Махмуд Ахмад р.а. кој рекол дека, како што Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) не барал да биде водач, ниту четирите Халифи кои го наследиле не го барале тоа. Живееле многу едноставно, што дури и кога станале лидери никогаш не изразиле мислење дека се толку големи водачи.

Тие исклучиво му биле посветени на Аллах џ.ш., и во служба на таквите луѓе другите големи кралеви и водачи бараат успех.

Секое водство кое го имале било дарувано од самиот Семоќен Аллах. Значи, јасно е да се види кој е на повисоко ниво; оној кој е даруван од луѓето или оној кој е даруван од Аллах џ.ш..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. и понатаму го цитираше хазрети Мирза Башир-уд-Дин Махмуд Ахмад р.а. кој рекол дека благодарение  на големите услуги и жртви кои ги направил хазрети Абу Бакр р.а. и денес е толку почитуван.

Денес не постои крал или водач кој има ист статус или ја има истата честа која ја поседувал хазрети Абу Бакр р.а..

Дури и работниците на хазрети Абу Бакр р.а. се ценети затоа што хазрети Абу Бакр р.а. му се посветил на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и на служењето на исламот.

Некои велат дека Ахмади муслиманите го засрамуваат Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., но, и наспроти сите тие клевети ова е вистинското учење на Ахмадијатот.

Чистата и благословена природа на хазрети Абу Бакр р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. го цитираше Ветениот Месија а.с. кој рекол дека хазрети Абу Бакр р.а. поседува внатрешни квалитети, поради што, откако ја слушнал пораката на Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем), веднаш без двоумење ја прифатил.

Хазрети Абу Бакр р.а. и Абу Џехл се родени во исто место, и двајцата ги виделе истите знаци, а Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. на сите еднакво има ја пренел пораката.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. продолжи да го цитира Ветениот Месија а.с. кој рекол дека дури и Шиитите не одрекнуваат оти хазрети Абу Бакр р.а. прв го прифатил Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем), во време кога се соочил со големо противење и го поддржал Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. во врме на големи тешкотии.

Тој му се посветил на Аллах џ.ш. и учествувал во сите битки и се трудел да го отстрани раздорот.

По неговата смрт, погребан е покрај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и така, дури ни во животот ни во смртта, никогаш не ја напуштил страната на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. продолжил да го цитира Ветениот Месија а.с. кој рекол дека хазрети Абу Бакр р.а. никогаш не барал световни работи, и дека потполно му се посветил на Аллах џ.ш..

На Чесниот Пратеник Мухаммед (саллаллаху алејхи ве селлем) му бил целосно верен и му било задоволство поради него да трпи тешкотии. Тој се трудел сè додека исламот не преовладал и блеснал.

И хазрети Абу Бакр р.а. и хазрети Омер р.а. се погребани на место за кое дури и Муса а.с. и Иса а.с. би копнееле да бидат погребани. Меѓутоа, ова била милоста на Аллах џ.ш. која ја дал на хазрети Абу Бакр р.а. и на хазрети Омер р.а..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека и во иднина ќе продолжи да зборува за случувањата од животот на хазрети Абу Бакр р.а..