In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Related Contents from Topics

Хазрети Омер р.а.

По проучениот шехадет, та’уза и сура Ал-Фатиха хазрети Халифа-тул Месих (нека Аллах биде неговиот помагач) рече дека хазрети Омер р.а. бил меѓу луѓето на кои Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. им ја дал радосната вест за Џеннетот.

Ветување за Џеннетот на хазрети Омер р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V (нека Аллах биде негов помагач) рече дека еднаш Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. бил во овоштарник кога дошол некој и побарал да влезе. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. с.а.в.с. рекол вратите да се отворат, а на тој што влегува да му се даде радосната вест за Џеннетот. Кога вратите се отвориле влегол Абу Бакр р.а. и овие радосни вести му биле пренесене.

Потоа, дошла и друга личност и Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. го кажал истото. Овој пат, тоа бил хазрети Омер р.а. и нему му биле пренесени овие радосни вести.

Потоа, дошла и трета личност и Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека треба да му се даде радосна вест за Џеннетот, и покрај тоа што ќе мора да истрпи тешки ситуации. Кога вратата се отворила, влегол хазрети Осман р.а. и овие радосни и убави вести му биле пренесени.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека во една друга прилика Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. сонувал сон во кој бил во Џеннетот и видел жена како зема абдест пред дворец. Тој прашал кому му припаѓа дворецот, и таа одговорила дека му припаѓа на хазрети Омер р.а.

Статусот на хазрети Омер р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека еднаш Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. изјавил дека хазрети Абу Бакр р.а. и хазрети Омер р.а. се претходници на сите луѓе во Џеннетот, освен пратениците.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека, ако би постоел пратеник по него тоа би бил хазрети Омер р.а..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. појасни дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. мислел на време, непосредно по неговата смрт, а инаку веќе најавил дека месијата ќе биде пратеник.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека постојат такви кои не се пратеници, но се благословени да зборуваат со Аллах џ.ш..

Хузур а.т.б.а. рече дека меѓу неговиот народ хазрети Омер р.а. бил мухадис (личност која прима многу објави).

Ветениот Месија а.с. објаснил дека тоа не значи како хазрети Омер р.а. бил единствен мухадис од умметот на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с., наместо тоа, тоа значело дека човек може да стане мухадис откако ќе го усвои духот и квалитетот на хазрети Омер р.а..

Значи, на Ветениот Месија а.с. му било објавено дека бил мухадис и дека во себе ги имал квалитетите на хазрети Омер р.а.

Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. ги прифатил советите на хазрети Омер р.а.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Омер р.а.  предложил Чесниот Кур’ан да се состави во еден примерок.

Во битката кај Јамама, многу Хафизи биле убиени. Тогаш хазрети Омер р.а. предложил, за да ниту еден дел од Чесниот Кур’ан не биде изгубен, треба да се направи една целосна копија. Хазрети Абу Бакр р.а., на крајот, го прифатил овој предлог и оваа задача започнала да се реализира.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека кога Абдуллах бин Убајј бин Салуул (главатарот на лицемерите) починал, неговиот син отишол кај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и ја побарал неговата кошула за во неа да го погребе својот татко. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му ја дал својата кошула.

Потоа, од Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. побарал да ја предводи џеназата за неговиот татко. По тоа, хазрети Омер р.а. станал и рекол дека Аллах џ.ш. му дал избор да моли за простување, или да не моли за простување. Подоцна, на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му било објавено дека не треба да ја предводи џеназата, или намазот за лицемерите.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Ветениот Месија а.с.  објаснил дека статусот на хазрети Омер р.а. бил толку возвишен што  од време не време нешто кажувал и предлагал и набргу по тоа на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му се објавувал ајет од Чесниот Кур’ан, што било директно согласно со она што хазрети Омер р.а. неодамна го кажал.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. во време на војна го прифатил предлогот на хазрети Омер р.а..

Еднаш, во во текот на патувањето, залихите на луѓето се истрошиле, па од Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. побарале за прехрана да ги заколат камилите. Хазрети Омер р.а. отишол кај Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и рекол дека, ако направат така, без камилите нема да можат да продолжат понатаму. Наместо тоа, предложил сите да ги соберат намирниците кои ги имаат.

Потоа, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. се молел над нив и се случило сите да бидат задоволни.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Омер р.а. имал сон во врска со езанот. Кога хазрети Омер р.а. прв пат го слушнал езанот, го известил Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. дека сонувал сон во кој ги слушнал истите зборови. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. му се заблагодарил на Аллах џ.ш. и рекол дека тоа дополнително ја потврдува автентичноста на езанот.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече  го цитирал Ветениот Месија а.с. кој рекол дека еднаш хазрети Омер р.а. го посетил Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. и го видел легнат во кревет, кој на неговиот грб оставил траги, а куќата на Чесниот Пратеник Мухаммед  с.а.в.с. била, практично, празна. Хазрети Омер р.а. се расплакал кога ги видел тешкотиите на Чесниот Пратнеик Мухаммед с.а.в.с. додека неверниците, како што биле Цезар и Хосроес, уживале во раскошот на овој свет. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека не му треба ништо од овој свет. Тој рекол дека е како патник кој патува по жешкото, а по ладот застанува само на неколку минути за камилата да му се одмори и повторно да продолжи по жешкото време.

Љубовта на хазрети Омер р.а. спрема Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека хазрети Омер р.а. силно го сакал Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..  Откако слушнал за смртта на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. хазрети Омер р.а. веднаш рекол дека Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. не може да е мртов, и дека наскоро ќе се разбуди. Дури, откако хазрети Абу Бакр р.а. го утешил и му ја објаснил вистината тој тоа го прифатил.

Хазрети Абу Бакр р.а. го учел ајетот од Чесниот Кур’ан во кој се вели дека Мухаммед с.а.в.с. бил само Пратеник и сите пратеници пред него починале. Хазрети Омер р.а. сфатил дека како што сите претходни пратеници починале, исто му се случило и на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече  дека во една прилика хазрети Омер р.а. го бакнал црниот камен во Чесната Ка’ба бидејќи, не дека имал некаква суштинска вредност за него, туку затоа што го видел Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. како го прави тоа. Правејќи го тоа, хазрети Омер р.а. ја задржал честа на Ка’ба, истовремено, подржувајќи го единството на Аллах џ.ш..

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека еднаш хазрети Омер р.а. му кажал на Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. дека во сон видел како му дале млеко. Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека ова се однесува на знаењето.

Во друга прилика, Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. рекол дека во сон видел неколку асхаби кои носеле облека со различна должина. Исто така, го видел хазрети Омер р.а. облечен во долга облека која зад него се влечела по земјата. Луѓето го прашале Чесниот Пратеник Мухаммед с.а.в.с. што значи тоа, а тој одговорил дека тоа се однесува на верата.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека на оваа тема и во иднина ќе продолжи да зборува.

Џеназа

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека ќе предводи џеназа намаз за починат член на Џемаатот.

Др. Тассер Мујтаба сахиб

Др. Тассер Мујтаба сахиб бил лекар во болницата Фазл-е-Умар (Рабва).

’Навистина, на Аллах му припаѓаме и Нему ќе Му се вратиме.‘

Иако имал многу болести, сосема наеднаш се разболел и починал.

По завршувањето на студиите некое време бил во војска, а потоа во различни болници. Животот го дал во служба на Џемаатот и неколку години служел во болницата во Гана, која ја основал неговиот татко. Во Гана служел 23 години, а потоа во болницата Фазл-е-Умар околу 17 години.

Бил оженет со внуката на хазрети Халифа-тул Месих II и имал еден син и една ќерка.

Кога жената го посетила во болницата тој и рекол да пренесе селам од него до Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а., и таа од неговите зборови почувствувала дека заминува. Никогаш немал навика да зборува лошо за другите а кога ќе слушнал другите тоа да го прават, молчел. Тој за пациентите се грижел со многу големо внимание, и, откако ќе му завршела смената се трудел пациентите да ја добијат потребната нега а на другите лекари да им се олесни работата. Со пациентите се однесувал многу љубезно и често, и без надомест, ги прегледувал луѓето.

Бил многу скромен и едноставен, човек кој ретко се сретнува. Секогаш бил подготвен да учи за да може подобро да им помага на другите. Имал посебна страст во давањето на финансиски жртви.

Како лекар секогаш се трудел да му служи на човештвото и тоа било неговата движечка сила.

Покрај стекнување на световното знаење имал желба и за зголемување на верското знаење и ги читал книгите на Ветениот Месија а.с. и останатата литература  на Заедницата.

Тој бил несебична личност која сакал да му служи на човештвото.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече дека овие квалитети ги видел и во него и во неговиот татко. Видел како, не само што дава лекарств,а туку на своите пациенти им купува и храна.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. рече  дека лично ги познава Африканците кои со задоволство се сеќаваат на својата служба во Гана, тој служел со вистински дух на одаденоста. Бил исклучително гостопримлив.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. додаде дека човек може да биде гостопримлив само со поддршака на својата сопруга.

Хазрети Халифа-тул Месих V а.т.б.а. се молеше за нејзиниот долг живот и рече дека др. Тассер Мујтаба сахиб бил како млеко.