Азан маалындагы дуба

Азирети Абу Саъийд Худрий (разияллааху анху) Сүйүктүү Пайгамбарыбыз Мухаммад (саллаллааху алайхи ва саллам)дын мындай деп айтканын рабаят этет: «Силер азанды укканыӊарда, кудум муаззин (азан айтуучу) айткандай эле аны менен (азан сөздөрүн) кайталап баргыла. Азирети Умар (разияллааху анху)дан мындай деп рабаят этилет: «Кимде-ким муаззин менен бирге азан сөздөрүн чын жүрөктөн кайталаса, жана

ХАЙЙА АЛАС-САЛААТИ, ХАЙЙА АЛАЛ-ФАЛААХ.

(хаййа алас-салаати, хаййа алал-фалаах) (намазга келгиле, ийгиликке келгиле) деген сөздөрдү айткан убакытта

ЛАА ХАУЛА ВА ЛАА КУВВАТ ИЛЛАА БИЛЛААХ.

(лаа хау-ла ва лаа кувва-та иллаа бил-лаах) (Алладан башка эч ким күч-кубат ээси эмес) деп айтса, ал бейишке кирет». (Муслим, Китаабус-Салаат)