Samenvatting Vrijdagpreek 9 oktober 2020 – Heren van uitmuntenheid : Obaida Ibn Jarrah (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 9 octobre 2020

 

Vrijdagspreek 9 Oktober 2020
Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Vorige week waren we Hazrat Abu Obaida bin Jarrah (ra) aan het bespreken. Vandaag gaan we dit onderwerp verder bespreken. Huzur-e-Anwar gaf details over de Veldslag van Yarmuk  en zei dat, “Sinds voor deze slag hadden de moslims hun leger teruggetrokken uit de punt van Hamas en aangezien de Moslims daar niet gingen blijven hadden zij de lokale belasting teruggegeven die verzameld werd van de inwoners. Wanneer dit geld teruggegeven werd aan de Christelijke inwoners werden ze helemaal overtuigd van de eerlijke en sympathieke aard van de Moslims. Ze zouden blijven huilen en zeggen, oh genadevolle heersers, moge God jullie snel terugbrengen”. In verband met de Veldslag van Yarmuk staat er geschreven in het boek der geschiedenis dat voor deze slag begonnen was, hadden de Romeinen een general genaamd George gestuurd in functie van een ambassadeur naar de Moslims toe. Hij ontmoette Hazrat Abu Obaida (ra) en wanneer deze ontmoeting plaatsnam vroeg Generaal George hem over het Islamitische leer in verband met Hazrat Isa (ra). Hazrat Abu Obaida (ra) reciteerde enkele verzen uit de Heilige Koran in verband met Hazrat Isa (ra). Wanneer de ambassadeur deze verzen hoorde zei hij, “Dit zijn inderdaad de attributen van een messias. Inderdaad, jullie profeet is waar” en hij is bekeerd tot de Islam.

De Moslims hebben gewonnen bij de veldslag van Yarmuk. Er waren meerdere stammen en etniciteiten die in het gebied van Shaam (Syrië) woonden. Hazrat Abu Obaida (ra) hadden tussen hen allemaal een broederschap gesloten. Hij vestigde de rechtsstaat en gaf volledige godsdienstvrijheid aan alle mensen. Veel Arabische en Romeinse Christenen zijn bekeerd tot de Islam als gevolg van zijn behandeling tegenover hen. Later gaf Huzur-e-Anwar meer details over hoe de Veldslag van Baitul Muqadas gewonenn en genomen werd. Hazrat Abu Obaida (ra) had samen met één van zijn legers deelgenomen aan deze slag die eindigde in het veroveren van Baitul Muqadas. Wanneer de Moslims samenkwamen en Jerusalem omcirkelden wouden de lokale inwoners, nadar zij de Moslim leger langs alle kanten van Jerusalem zagen, vredesbesprekingen voeren  maar alleen onder de voorwaarde dat Hazrat Umar (ra) zichzelf tegen hen zou komen spreken. Wanneer hij hierover hoorde besloot hij om deze te aanvaarden en hij stelde Hazrat Ali (ra) aan als zijn Emir-in-afwezigheid aan in Medina en Hazrat Umar (ra) was zelf vertrokken naar Palestijn om te onderhandelen.

Hazrat Abu Obaida (ra) was overladen in 18 Hijri als gevolg van een pest in Shaam (Syria). Hij was toen 58 jaar. Zijn laatste advies aan de mensen voor hij overleden was om te bidden, zakaat te geven, te vasten tijdens de maand van Ramadan, aalmoezen geven, op verplicht en vrijwillig pelgrimstochts gaan (Hajj en Umrah), om goed te proberen spreken tegen elkaar en de heersers en Emirs te gehoorzamen en hen niet te misleiden. Hij zei ook, “Pas op dat jullie vrouwen jullie niet onverantwoord laetn maken tegenover jullei andere plichten. Ook als een man 1000 jaar leeft zal hij op een dag deze wereld moeten verlaten. Degene die altijd voorbereid is om deze wereld te verlaten is een wijze iemand. Geef mijn boodschap door aan Hazrat Amir-ul-Momineen dat ik alles wat als aandenken aan mij werd gegeven, heb teruggegeven”.

Op het einde van zijn preek besprak Huzur-e-Anwar enkele van de overledenen en kondigde hun gebed in afwezigheid aan.