Samenvatting Vrijdagpreek 16 okt 2020 – Heren van uitmuntenheid : Ubayy ibn Ka’b (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 16 octobre 2020

Vrijdagpreek 16oktober 2020

Gegeven door Hazrat KhalifatulMasih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van soerah Al-Fatehah verwees Huzur-e-Anwar naar Hazrat Muawwiz bin Haris (ra) en zei:

Hij behoorde tot de Khazraj stam van Medina. Hij behoorde tot degenen die aanwezig waren bij deBai’atAqba in Mekka. Hij had deelgenomen aan de Slag van Badr samen met twee van zijn broers en stierf een martelaarsdood tijdens de slag. Hazrat Muawwiz (ra) had samen met zijn broer Hazrat Muaaz (ra) een cruciale rol gespeeld in het doden van Abu Jahaltijdens deze slag.

In verband met de dood van Abu Jahal legt Hazrat Musleh Maud (ra) uit dat wij soms trots zijn op bepaalde zaken maar in realiteit zijn zij de oorzaak van onze vernietiging. Tijdens de Slag van Badr waren de Mekkanen ervan overtuigd dat zij niet zouden terugkeren zonder de Moslims volledig vernietigd te hebben. Er waren echter twee jongens die behoorden tot de mensen van Medina, op wie de Mekkanen neerkeken, die hun leider Abu Jahal hebben gedood. Op deze wijze werd de grote overwinning die Abu Jahalwilde vieren herleid tot een grote tragedie.

Huzur-e-Anwar heeft dan gesproken over een andere Badri Metgezel (van de Heilige Profeet vzmh), Hazrat Ubayy bin Ka’b (ra). Hij behoorde tot de Khazraj stam van Medina. Hij had deelgenomen aan de Bai’at Aqba in Mekka met 70 andere mensen. Hij kon al lezen en schrijven voor hij de Islam had aanvaard. Hierdoor had hij de eer om na zijn bekering één van de schriftgeleerden te zijn van de openbaringen aan de Heilige Profeet (vzmh). Hij had samen met de Heilige Profeet (vzmh) deelgenomen aan alle veldslagen.

Hij was een expert in de kennis van de Koran. De Heilige Profeet (vzmh) zei ooit dat “Hazrat Ubayy (ra) is de grootste voordrager van mijn Ummah”. Hij was één van de vier personen waarover de Heilige Profeet (vzmh) had gezegd dat “als je de Koran wil leren moet je leren van hen”.

Hazrat Musleh Maud (ra) had ooit gezegd dat er vier personen waren onder de metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh) die de hele Koran geleerd hadden van de Heilige Profeet (vzmh) zelf en het was hun taak om anderen de Koran aan te leren. Deze vier leraren waren Hazrat Abdullah ibnMasood (ra), Hazrat Abu Huzaifa (ra), Hazrat Muaz bin Jabal (ra) en Hazrat Ubayy bin Ka’b (ra).

Er wordt vermeld in een vertelling dat de Heilige Profeet (vzmh) ooit tegen Hazrat Ubayy (ra) had gezegd, “Allah heeft mij bevolen om de Koran aan jou te reciteren”. Hazrat Ubayy (ra) vroeg of God hem bij naam genoemd had. De Heilige Profeet (vzmh) antwoordde bevestigend. Hazrat Ubayy (ra) vroeg nogmaals of hij genoemd werd door de Heerser derwerelden. De Heilige Profeet (vzmh) antwoordde daaropja. Toen hij dit hoorde weende Hazrat Ubayy (ra). Er werd opgenomen in de geschiedenis dat, volgens het bevel van God, de Heilige Profeet (vzmh) in zijn laatste jaar de hele Koran aan Hazrat Ubayy (ra) gereciteerd had.

Er wordt verhaald door Anas bin Malik (ra) dat de Boodschapper van Allah (vzmh) ooit had gezegd,“de meest genadevolle van mijn Ummah is Abu Bakr, degene die het meest streng aan de religie van Allah vasthoudt, is Umar, de meest oprechte in verlegenheid en bescheidenheid van hen is Uthman en de beste rechter is ‘Ali bin Abu Talib; de beste in het reciteren van het Boek van Allah is Ubayy bin Ka’b; de meest geïnformeerde van wat geoorloofd en onwettig is, is Mu’adh bin Jabal en de meest geïnformeerde van de regels en plichten is Zaid bin Thabit. En elke natie heeft een betrouwbare voogd, en de betrouwbare voogd van dezeUmmah is Abu ‘Ubaidah bin Jarrah”.

Hazrat Ubayy (ra) zou openlijk vragen stellen aan de Heilige Profeet (vzmh). De Heilige Profeet (vzmh) zou ook bijzondere aandacht besteden aan de onderwijzing en scholing van Hazrat Ubayy (ra). Ooit, tijdens de recitatie van het Fajr gebed, vergat de Heilige Profeet (vzmh) een vers te reciteren. Na het gebed vroeg de Heilige Profeet (vzmh) aan de metgezellen of hij een vers vergeten was. De metgezellen bleven daarop stil. De Heilige Profeet (vzmh) vroeg of Hazrat Ubayy (ra) aanwezig was. Hazrat Ubayy (ra) wees naar het vers en vroeg of het ingekort werd of de Heilige Profeet (vzmh) vergeten was om het te reciteren. De Heilige Profeet (vzmh) antwoordde daarop,“ik ben het vergeten te reciteren en ik wist dat niemand de weglating ervan zou opmerken behalve jij”.

Ooit zag Hazrat Umar (ra) dat sommige mensen tijdens de nachten van Ramadan individueel aan het bidden waren in de Moskee terwijl anderen in congregatie aan het bidden waren. Hazrat Umar (ra) stelde dat, “ik denk dat het beter zou zijn om hen achter één persoon samen te brengen” en vroeg hen dan om achter Hazrat Ubayy (ra) te bidden.

Hazrat Umar (ra) vestigde het systeem van Shura in zijn tijdperk. Hazrat Ubayy (ra) was lid van deze Shura. Meerdere metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh) zouden de Hadith van de Heilige Profeet (vzmh) leren van Hazrat Ubayy (ra). Huzur-e-Anwar vermeldde verschillende incidenten van Hazrat Ubayy (ra) die zijn diepe kennis van de Koran en Hadith aantoonden. Het comité dat door Hazrat Usman (ra) gevestigd werd voor de compilatie van de Koran heeft ook gewerkt onder leiding van Hazrat Ubayy (ra).