V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Islamske ločine

sufizem

Sunizem

Suniti so največja muslimanska ločina. Po ocenah je do 85 odstotkov muslimanskega sveta sunitskega. Beseda »sunit« je okrajšava arabske besedne zveze »ahle sunnah«, kar pomeni »ljudje izročil« Preroka Mohameda (mir in Božji blagoslov z njim) – tisti, ki sledijo izročilom Preroka Mohameda (mir in Božji blagoslov z njim). So tudi tisti del islama, ki sprejema avtentičnost in avtoriteto prvih štirih izvoljenih kalifov islama (prvi štirje nasledniki Preroka Mohameda po njegovi smrti). Sunitski muslimani priznavajo štiri izrazito ortodoksne šole pravoznanstva, ki so si v veliko pogledih podobne, se pa razhajajo glede nekaterih vprašanj, ki se nanašajo na razlago obredov in praks. Veliko sunitov sledi eni izmed štirih Mezhab (šol prava): 1) Hanifi Mezhab, 2) Maliki Mezhab, 3) Šafi Mezhab in 4) Hanbali Mezhab. Sunitski muslimani se uvrščajo v veliko različnih skupin, med njimi so Zahirija, Ahmadija in Salafija.

Šiizem

Šiiti predstavljajo razmeroma majhen delež muslimanske populacije, po ocenah približno 15 odstotkov svetovne muslimanske skupnosti. Medtem ko so muslimanski suniti tisti muslimani, ki verjamejo v izvolitev prvih štirih kalifov, šiitski muslimani zavračajo izvolitev kalifov, češ da bi moral biti Ali (zet Preroka Mohameda) eden in edini imam [vodja], izbran po smrti Preroka Mohameda (mir in Božji blagoslov z njim). Dobesedni prevod arabske besede »šija« je »privrženec« in je okrajšava arabske besedne zveze »šija tu Ali«, kar pomeni »Alijevi privrženci«. Šiiti verjamejo, da muslimanski vodja ne more biti izvoljen. Namesto tega verjamejo, da muslimanski vodja izhaja iz potomstva Preroka Mohameda (mir in Božji blagoslov z njim), saj naj bi jim krvna linija prerokove družine zagotavljala edinstveno duhovno in politično avtoriteto. Veliko šiitskih vej islama ima glede raznih vprašanj različne poglede, najpomembnejše med njimi je nasledstvo imamov. Šiitska muslimanska populacija sodi v tri skupine: 1) Isna ašarija, 2) Ismailija in 3) Zeidija.

Vahabitsko (salafistično) gibanje

Vahabitsko gibanje, znano pod imenom »vahabizem«, je ultrakonservativna islamska ločina. Vahabitska skupina (pripadniki te skupine se imenujejo tudi »salafisti«, ločina pa »salafitsko gibanje«) je imenovana po učenjaku iz 18. stoletja Muhammadu bin Abdul Wahabiju, ki se je zavzemal za zelo dosledno in puritansko interpretacijo islama. Privrženci te tradicije raje vidijo, da se jih ne kliče vahabiti, saj imajo to besedo za slabšalno. Trdijo namreč, da ne sledijo zgolj Muhammadu bin Abdul Wahabiju, ampak izvirnim učenjem islama. Raje se imenujejo salafisti, saj »salaf« pomeni prednika ali predhodnika. S to besedo so v preteklosti opisovali zgodnje predane privržence Preroka Mohameda (mir in Božji blagoslov z njim). Kot taki se vidijo kot reformistično gibanje, ki bo muslimane popeljalo nazaj k praksam zgodnjih muslimanov.

Sufizem

Sufizem je mistična in globokomiselna oblika islamske prakse. Nekateri jo uvrščajo med islamske ločine, drugi jo štejejo kot obliko muslimanskih običajev, nekateri pa povsem ločijo sufizem od islama. Dejansko se tako šiiti kot suniti istovetijo s sufiji. Sufizem je praksa muslimanov, ki se osredotoča na razvoj neposrednega pristopa in komunikacije z Bogom. To prizadevanje za razmerje in komunikacijo z Bogom ima svojo osnovo v življenju in učenjih Preroka Mohameda (mir in Božji blagoslov z njim), ki si je za to ne le sam prizadeval, pač pa se za to zavzemal tudi pri svojih privržencih. Tako je mistično iskanje posameznikovega Stvarnika kakovost, ki je islamu inherentna. Vendarle pa so nekatere prakse sufistov šle v drugo smer in štejejo pet stebrov islama kot neobvezne. Obstajajo različne skupine sufistov in tudi različni sufistični redi, ki so jih skozi zgodovino ustanovili različni sufistični svetniki in teologi. Med glavne rede sodijo: Nakšbandija, Čištija, Suhraverdija in Kadirija, če jih naštejemo le nekaj.