In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Mångfald och pluralism – Bengt Eliasson (L) och Qamer Munir

– Stoppa KrisenSäsong 2, Avsnitt 7

Stoppa Krisen är ett diskussionsforum där aktuella ämnen tas upp. I dagens samtal diskuteras mångfald och pluralism tillsammans med riksdagsledamot Bengt Eliasson (L).

Detta program är en del av kampanjen Stoppa Krisen som drivs av Ahmadiyya Muslimska Samfundet.