In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Hur bryter vi utanförskapet? – Robert Hannah (L) och Mosawer Ahmed

– Stoppa Krisen (Säsong 2, Avsnitt 6)
Mar 13, 2017

Riksdagsledamoten Robert Hannah (L) anser att religiösa organisationer inte har tagit sitt ansvar när det kommer till att bekämpa den våldsbejakande extremismen i det svenska samhället.

Man har inte tagit sitt ansvar, säger Robert Hannah i ”Stoppa Krisen”
Debatten gällande våldsbejakande extremism har blossat upp de senaste åren i
Sverige. Till stor del har det orsakats av ökningen av former av islamism och
högerextremism i samhället. Enligt riksdagsledamoten Robert Hannah (L) är det ett
resultat utav att debattklimatet har blivit allt mer extrem.
Människor med extrema åsikter har tagit över samhällsdebatten, det ser man med
att man har fått Sverigedemokraterna och andra högerextrema på ena sidan. Medan
det på andra sidan finns människor med andra extrema åsikter, så som islamister,
säger riksdagsledamoten i det senaste avsnittet av ”Stoppa Krisen”
Mosawer Ahmed, medlem Ahmadiyya samfundets ungdomsförbund, håller med om
den utvecklingen.
Det är en naturlig del av det som Robert var inne på. Den ena sidan göder den
andra. Vi har högerextrema grupper som får bekräftat sina åsikter när man ser
terrordåd som kopplas till islam. Det hjälper inte kampen för vanliga muslimer i
samhället, säger han.
Islamism är ett ämne som har fått stort utrymme i den politiska agendan de senaste
åren. Tidigare har det framkommit uppgifter om att hundratals svenskar rest ner till
Syrien och Irak för att strida för militanta islamistiska grupper. Robert Hannah är av
åsikten att det svenska samhället har misslyckats i avseendet att stoppa
utvecklingen.
Svenska samhället har totalt misslyckats här. På nationella nivå har man inte
lyckats stoppa människor från att resa och man har inte lyckats med att åtala
ungdomar som har återvänt. Personer som har dödat andra människor går fria på
våra gator, särskilt här hemma i Göteborg, säger Robert Hannah.
Han vill i framtiden se krafttag mot svenskar som anslutit till terrororganisationer i
Syrien och Irak, men sedan vänt hem.
I dag vill man erbjuda dem bostäder, arbetstillfällen och annan form av praktik. Jag
tror inte att det är lösningen på någon som har begått folkmord, säger han.
I framtiden vill han hellre se en hårdare lagstiftning där endast medlemskapet i
sådana islamistiska organisationer ska kunna leda till åtal.