In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Vi firar Sveriges nationaldag i våra moskéer. Kom och fira att Sverige blir 500 år med oss!

Tisdag den 6:e Juni

Nasirmoskén, Tolvskillingsgatan 1, 414 82 Göteborg   kl 12:00     Kontakt: 0707416491

Mahmoodmoskén, Hästskogatan 1, 213 77 Malmö      kl 12:00     Kontakt: 0704933917

Duvbovägen 140, 16341, Spånga, Stockholm                 kl 13:00     Kontakt: 0702542488

Ormbergetsstugevägen 1, 97631, Luleå                           kl 14:00     Kontakt: 07655222225

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Nationaldagsfirande i Sveriges första moské (Lunch bjuds) (Anmälan krävs) | Facebook