In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Islams Ahmadiyya församling på Järvaveckan 2023 (Monter A08b)

Välkomna till Islams Ahmadiyya församlings tält på Järvaveckan och samtala om Morgondagens Sverige med oss!

Ställ en fråga till en muslim

Svara på en opinionsmätning om koranbränningar

Lär dig mer om församlingens nationsvida arbete för dialog, tolerans och förståelse

Monter A08b

Facebook event: https://fb.me/e/VQt21cn2