In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

—————— Pressmeddelande —————— Manifestation mot skändning av heliga skrifter

Den senaste tidens koranbränningar har väckt starka reaktioner.

På grund av detta kommer vi i fem orter runtom i landet manifestera mot brännandet av heliga skrifter. Allmänheten kommer genom våra kampanjer #FrågaEnMuslim och #KoranenLär kunna träffa oss muslimer och ställa frågor om Islam och Koranen. Vi kommer även ge kopior av Koranen med svensk översättning till de som önskar.

Islams Ahmadiyya församling har under de senaste åren arbetat för att skapa dialog, bygga broar och öka kunskapen om Islam bland allmänheten.

Församlingen grundades i Indien år 1889 och finns idag i över 200 länder. Den leds av kalifen Hans helighet Mirza Masroor Ahmad. Församlingen etablerade Svriges första moské år 1976, Nasirmoskén i Göteborg, och har funnits i Sverige sedan slutet av 50-talet.

När:

Fredag (kl 15-18), lördag (kl 11-16) och söndag 21-23 juli (kl 11-16)

Var:

  • Stockholm: Hötorget/Stureplan
  • Göteborg: Drottningtorget
  • Malmö: Triangeltorget/Gustav Adolfs torg
  • Kalmar: Larmtorget (endast lördag)
  • Luleå: Storgatan (endast lördag)