In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Skrönor om islam möts med fakta om profeten

PITEÅ: Islam är mer aktuellt än någonsin i den allmänna debatten. Men missuppfattningarna är många och både felaktigheter och rena skrönor sprids med vindens hastighet i bland annat sociala medier. Det vill imamen Rizwan Ahmed Afzal, som nyligen föreläste i Piteå, ändra på.

Muslimer och islam är ständigt på tapeten i den offentliga debatten, men andelen felaktigheter är stor. Det vill imamen Rizwan Ahamed Afzal, Luleå, ändra på.

Afzal är missionsansvarig för Ahmadiyya muslimska samfundet i Norrland. Han har nyligen flyttat till Luleå, för att tjäna sin församling på bästa sätt i de norra delarna av vårt avlånga land. Han har besökt mängder av skolor och turnerat med ett flertal utställningar runt om på länets bibliotek.

På torsdagen kom Rizwan Afzal till Piteå och föreläste på temat ”Vem var Muhammad?” för ett intresserat sällskap på Kafé å läs vid Piteå stadsbibliotek.

Fredsälskare
Ahmadiyya-samfundet vill sprida kunskap om islam och ge sin bild av den goda, kärleksfulla och givmilda grundaren av islam, förebild för varje muslim.

– Annorlunda och felaktiga bilder sprids över världen, om blodtörstiga terrorister som begår brott i hans namn, säger Afzal inledningsvis till sin lyhörda publik och fortsätter med att slå fast att profeten Muhammad var en fredsälskande man, en demokratisk och rättvis förkunnare av Guds ord.

Under sitt föredrag om den store profeten, berättar Afzal om Muhammads uppväxt under enkla förhållanden och om det engagemang som ledde till att islam föddes. Afzal berättar också om profetens strikta regler om man trots fredssträvandena tvingas ut i krig. Det är förbjudet att döda barn, kvinnor och äldre, man får inte förstöra skördar, döda djur, stympa och vanära döda, man ska hedra präster och profeter och visa respekt för sina fiender. Och så vidare.

Kvinnans roll
Mycket av debatten kring islam har handlat om kvinnosynen och hur muslimska kvinnor behandlas av sina män och manliga släktingar.

– Det handlar om traditioner och kultur, men har ingenting med religionen att göra, säger Rizwan Afzal, som betonar att profeten också höjde sin röst för kvinnorna och slog fast att män och kvinnor har samma rättigheter, att de är jämlika men har olika uppgifter som passar deras natur bäst.

Imamen fick flera frågor från publiken om kvinnans roll och svarade att koranen och profeten är solklar med kvinnans rätt till bland annat utbildning, arbete och egna pengar, men att saker som händer i exempelvis Saudi-Arabien – och som beror på traditioner – sammanblandas med islam.

– Om en muslim gör fel, är det islam som gör fel, konstaterar Afzal, men om en kristen gör fel, är det den personen som gör fel, inte religionen.

Respekt
Respekt för andra människor och andra religioner är en annan grundtes:

– Alla religiösa ledare är gudomliga sändebud, oavsett religion, säger Afzal och citerar skrifterna där det slås fast att den som inte hjälper sin hinduiske granne då det brinner i hans hus, eller skyndar till den kristnes hjälp då denne blir attackerad inte är en ärbar muslim.

Om krig och stridigheter i religionens namn, säger Ahmadiyya att det är fel och menar att Jihad inte betyder heligt krig, utan snarare handlar om en kamp mot sitt eget onda.

– Dagens kamp handlar om att slåss med penna och i media, säger Afzal och tar Salman Rushdies ”Satansverserna” som exempel;

– Fundamentalistiska ledare utlöste ett pris på hans huvud, medan vi i Ahmadiyya tyckte det var bättre att skriva en egen bok och förklara istället.

Källa: Piteå-Tidningen
Publicerad: 15 November 2013