In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Visst kan muslimska barn delta i kyrkan

SKOLAVSLUTNINGAR Ofta nämns det som skäl mot skolavslutningar i kyrkan att muslimska barn då inte kan delta. Men det stämmer inte. Det finns inget som säger att muslimska barn inte kan vara i kyrkan. Faktum är att sådana tillställningar ökar kärlek och samförstånd, man får tillfälle att förstå varandras tro och värderingar, skriver Agha Yahya Khan, imam.

Islam är kärlekens och fredens religion och dess sanna mål är just att sprida detta. Människans integritet och respekt är en grundläggande del av islam. Som regel anser man inom islam att varje religion är sann och vägleder till Gud, förutsatt att den originella läran inte har blivit påverkad av kultur och tradition. Islam gör anspråk på att vara en grundläggande religion och alla profeter, från Adam till Muhammad (Allahs frid och välsignelser vare med honom) har alla kommit med samma grundläggande lära.

Denna lära är först och främst att skapa en relation mellan människan och Gud, sedan att skapa relation emellan människor. På grund av detta har islam inte gjort någons tro till ett hinder för att skapa en relation med dem.

Islam har inte bara skapat relationer med icke-muslimer, utan grundaren av islam, Profeten Muhammad, skapade jämlika relationer med andra religioners efterföljare i Medina. I Medina var kristna en minoritet och judiska stammar utgjorde majoriteten.

Profeten brukade ta hand om sina icke-muslimska grannar, brukade se till deras barn när de var sjuka, brukade vara delaktig i deras glädje och sorg och brukade ta och ge lån till dem vid behov. En gång när en grupp av Najrans kristna, ledda av deras biskop och hans vice, kom till Medina bjöd Muhammad dem till Profetens moské, Nabwimoskén och de fick stanna där under hela deras vistelse.

Islam är inte ett slutet värdesystem som måste krocka med andra religioner eller värdesystem.

I stället har islam alltid respekterat livets höga moral och värderingar. Vår imam har vid flera tillfällen runt om i världen sagt att Koranen lär oss att beskydda olika religioners platser för tillbedjan. Det är varje muslims ansvar att beskydda platser för tillbedjan om någon vill förstöra dem.

På grund av detta är det inte emot islam för muslimska barn att gå till kristna eller judiska religiösa byggnader och delta i något kulturellt eller utbildningsrelaterat evenemang, exempelvis skolavslutningar.

Speciellt om dessa inte arrangeras med religion som bakgrund eller går emot eller krockar med en annan religions grundläggande tro. Sådana tillställningar ökar kärlek och samförstånd, man får tillfälle att förstå varandras tro och värderingar.

Detta kan förstärka samförstånd och fred i samhället. På detta sätt skapas religiös tolerans, höga religiösa värderingar och höga moraliska värderingar. Det är just detta kärleksfulla budskap som är grunden till islam och det är just det som är den ahmadiyamuslimska församlingens motto: ”Kärlek för alla, hat mot ingen”.

Agha Yahya Khan, imam i Nasirmoskén i Göteborg, som tillhör ahmadiyagrenen i islam

Källa: SVT Debatt
Publicerad: 20 November 2013