In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Islams Ahmadiyya församling svar på planen att bränna den Heliga Koranen i Malmö

Islams Ahmadiyya församling Sveriges ordförande skriver:

Då var det dags igen! Polisen i Malmö funderar på att ge en känd dömd hetsare tillstånd att bränna den Heliga Koranen. Det finns en lag om hets mot folkgrupp, tyvärr saknas det en lag om hets mot religiösa grupper. Att tro eller inte tro är individens ensak, vi har de senaste 68 åren haft religionsfrihet i Sverige, något som gavs av Koranens lära för 1400 år sedan, samma lära ger individen rätt att ifrågasätta, men den ger inte individen rätt att skapa oro i samhället. Protestera, ifrågasätt och debattera så mycket du vill, men på ett fredligt sätt!

Att bränna Koranen är inte att protestera, ifrågasätta eller debattera en lära utan det är ett avskyvärt sätt att skapa oro i samhället, att skapa en stämning som inte leder till något gott. Jag uppmanar Dan Park att han istället debatterar de läror han inte tycker om, detta skulle gynna alla, läsarna skulle kunna bilda sin egen uppfattning.

Tyvärr tror jag att intentionen istället är att skapa rubriker för sig själv på samhällets bekostnad, polisen bör inte ge dessa hetsare tillfälle att sprida oro. Hat leder inte till något gott utan det leder istället till splittring och oro. Vi har självklart olika åsikter om olika saker, vi bör respektera varandra och tolerera dessa skillnader så länge det sker på fredliga sätt.

Kärlek för alla Hat mot ingen.

Waseem Zaffar

Ordförande

Islams Ahmadiyya Församling

Andra insatser från Ahmadiyya församling, publicerade i media:

1. https://www.gp.se/debatt/att-br%C3%A4nna-koranen-borde-vara-ett-hatbrott-mot-muslimer-1.33224894?fbclid=IwAR0dED6Dbnno4hzk9nzQoelIZncABVHCIwH7aOTB_cU8t9L-IE42lv7TiMs 

2. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/na5VMJ/besok-mosken-i-stallet-for-att-branna-koranen

3. https://www.dn.se/insandare/stoppa-planerad-branning-av-koranen/

4. https://www.hd.se/2020-08-25/vad-ger-konstnaren-ratt-att-uttrycka-hets-mot-en-folkgrupp

5. https://www.hd.se/2020-08-25/vi-behover-inte-mer-oro-och-fientlighet-i-varlden

6. https://www.kristianstadsbladet.se/debatt/yttrandefrihet-var-gar-gransen-3126babf