In the name of Allah, the Gracious, the Merciful
There is none worthy of worship except Allah, Muhammad is the Messenger of Allah
Muslims who believe in the Messiah,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

COVID19: Idag stöttar ’Humanity First Sverige’ en belastad akutmottagning i Göteborg

@HumanityFirstSE samarbetat med den lokala restaurangen Yalla Yalla för att tillhandahålla gratis varma luncher för emergency-teamet på detta hospital i Göteborg .

Humanity First Sverige hjälpte också en belastad akutmottagning i Göteborg, där matlådor har donerats till läkare och sjuksköterskor på@sahlgrenska .

Tack vare donationer från Ahmadiyya Kvinnor,Humanity First Pakistan kunnat bygga vattenbrunnar i utsatta områden som nu förser behövande med vatten! Starkt jobbat!

Är du ett företag eller en privatpersonsom vill hjälpa till i vår arbete i dessa tider, hör av dig!

Mer info:

Twitter: @HumanityFirstSE

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCgG4PpahJY3r5tpW1m5sarQ/videos