PDF Hello world!

Läroplan – Waqf e Nau

Den 3:e april 1987, fjärde Khalifa av Ahmadiyya Muslimska Samfundet lanserade “WAQF e NAU scheme”.

Han förklarade att Samfundet skulle behöva ett stort antal medlemmar utrustade med både andliga och världsliga kunskaper, och som skulle ägna sig åt att åstadkomma en revolution när det gäller att predika den sanna islamiska läran