Куран сабагы: эки жүздүүлөр жана алардын кылыктары
Эң Мээримдүү (жана) Эң Ырайымдуу Алланын ысымы менен
Алладан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок, Мухаммад Алланын Элчиси
Убада кылынган Масийх жана Махдий,
Азирети Мырза Гулам Ахмад (ас)га ишенүүчү мусулмандар

Куран сабагы: эки жүздүүлөр жана алардын кылыктары

ВА МИНАН-НААСИ МАН ЙАКУУЛУ ААМАННА БИЛЛААХИ ВА БИЛ ЙАУМИЛ-ААХИРИ ВАМАА ХУМ БИ-МУ’МИНИЙНА, ЙУХААДИЪУУНАЛЛААХА ВАЛЛАЗИЙНА ААМАНУУ ВАМАА ЙАХДАЪУУНА ИЛЛАА АНФУСАХУМ ВАМАА ЙАШЪУРУУН. (2:9-10)

ВА МИНАН-НААСИ МАН ЙАКУУЛУ ААМАННА БИЛЛААХИ ВА БИЛ ЙАУМИЛ-ААХИРИ ВАМАА ХУМ БИ-МУ’МИНИЙНА, ЙУХААДИЪУУНАЛЛААХА ВАЛЛАЗИЙНА ААМАНУУ ВАМАА ЙАХДАЪУУНА ИЛЛАА АНФУСАХУМ ВАМАА ЙАШЪУРУУН. (2:9-10)

Курини каримдин башында эле төмөндөгүдөй маани-мазмун баян этилген: Курани карим ар түрдүү шек-күмөндөрдөн таза бир толук жана эң мыкты Китеп, себеби (бул Китеп) баарынан да көбүрөөк Билүүчү Алланын илими менен түшкөн жана такыбаларга жол көрсөтөт. Анан такыбалар кимдер, аларда кандай касиеттер кезигери тууралуу айтылган. Андан кийин айрым адамдар ушул Китепти жана аны алып келген Пайгамбар(сав)ды четке кагышат, Пайгамбар(сав) аларды канчалык кулактандырбасын, коркутпасын, алар кайтышпайт, алар өз жүрөктөрүн да, кулактарын да, көздөрүн да пайдаланышпайт. Чынында болсо, туура жолду билүүнүн үч чоң куралы ушулар гана деп да айтылган.

Эми мындан кийин каапырлардан да коркунучтуураак кээ бир адамдардан сөз кылган:

ВА МИНАН-НААСИ МАН ЙАКУУЛУ

ВА МИНАН-НААСИ МАН ЙАКУУЛУ

адамдардын арасында өз тилинен

ААМАННА БИЛЛААХИ ВА БИЛ-ЙАУМИЛ-ААХИРИ

ААМАННА БИЛЛААХИ ВА БИЛ-ЙАУМИЛ-ААХИРИ

биз Аллага да ыйман келтиребиз жана акыркы күнгө да ыйман келтиребиз деп айтышат, бирок бул алардын оозеки билдирүүсү гана, чынында алар момун эмес. Андан кийин алар жөнүндө бир аз кененирээк сөз кылынган. Анткени, булар чынында Алла тааланын жамаатарына абдан коркунучтуу душман болушат. Буларга чейин сөз кылынган адамдар акыйкатты ачык-айкын четке кагышат, жүрөктөрүн жана акылдарын да пайдаланышпайт, кулактары менен да акыйкат сөздөрүн угушпайт, көздөрү менен да чыныгы Жамааттын акыйкатын көрүшпөйт, бирок булар ачык түрдө четке кагышкандыктан жүрөгү жөнөкөй момун-мусулмандар аларга алданышпайт.

Бирок жүрөгүнөн кабыл албаган жана тилинен биз момунбуз деп алдагандарга кээде жөнөкөй момун-мусулмандар алдануу коркунучу болот, ошол үчүн алар жөнүндө бир аз кененирээк токтолгон. Алла таала мындай деп айтат: алар

ЙУХААДИЪУУНАЛЛААХА

ЙУХААДИЪУУНАЛЛААХА

Алла тааланы алдамакчы болушат. Эми Алла тааланы ким алдай алат? Ал бардыгын билет.

ВАЛЛАЗИЙНА ААМАНУУ

ВАЛЛАЗИЙНА ААМАНУУ

жана алар чын жүрөктөн ыйман келтиргендерди алдамакчы болушат, бирок чындыгында

ВАМАА ЙАХДАЪУУНА ИЛЛАА АНФУСАХУМ

ВАМАА ЙАХДАЪУУНА ИЛЛАА АНФУСАХУМ

алар өздөрүн эле алдап жаткан болушат,

ВАМАА ЙАШЪУРУУН

ВАМАА ЙАШЪУРУУН

бирок алар эмне кылып жатканын билишпейт, алар аны түшүнүшпөйт.

Алла таала Курани каримди үйрөнүп, ага амал кылууга бардыгыбызга күч-кубат берсин. (Аамийн)

Share via
 
Send this to a friend