Samenvatting Vrijdagpreek 7 aug 2020 – De tijd van universele overwinning van de islam

Résumé du Sermon du vendredi 7 août  2020
         

 

Samenvatting Vrijdagpreek 07 Augustus 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en Soerah Fateha, reciteerde Huzur-e-Anwar soerahAl-Saff. De vertaling ervan luidt als volgt:

Zij wensen Allah’s licht door hun mond te doven, maar Allah zal Zijn licht vervolmaken, hoewel de ongelovigen er afkerig van zijn.” (61:9)

Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met leiding en de godsdienst der Waarheid, opdat hij deze moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, al zijn de afgodendienaren er afkerig van.” (61:10)

Huzur-e-Anwar zei vervolgens, “Vandaag is de zevende Augustus, gewoonlijk is dit de eerste dag van de Jaarlijkse Jalsa VK. Omwille van de pandemie kon de Jalsa niet plaatsvinden. We bidden tot Allah dat deze pandemie snel voorbij is zodat we binnenkort de traditionele stijl van de jaarlijkse Jalsa kunnen hervatten. In ieder geval heeft MTA International een programma samengesteld zodat we deze gelegenheid in zekere matekunnen vieren. Ze zullen zowel mijn Jalsa-preken van afgelopenjaren alsookenkele live programma’s uitzenden. Volg dus zeker dit driedaagse programma terwijl jullie thuis zijn. Tegelijkertijd heb ik er ook aan gedacht om het laatste rapport te presenteren in verband met de successen die Allah de Almachtigedit jaaraan onze Jamaat heeft geschonken, zodat dit ook een bron van geloofsversterking kan zijn. De preek van vandaag en de preek van zondagavond zullen vanuit deze hal live uitgezonden worden en ik zal inshallahverscheidenegeloofsinspirerende incidenten met jullie delen”.

Huzur-e-Anwar zei,“Ondanks deze situatie heeft de Jamaat dankzij Allah de Almachtige veel successen geboekt, vooral op het gebied van Tarbiyyat en communautaire relaties”.

Huzur-e-Anwar presenteerde meerdere geschriften van Hazrat Masih-e-Maud (as) waarin hij duidelijk heeft aangekondigd dat het succes en promoteren van de Islam direct aan hem verbonden zijn. Huzur-e-Anwar zei dat, ondanks alle oppositie zal deze beweging van Hazrat Masih-e-Maud (as)inshallah uitmunten en verspreiden. Dit werd beloofd door Allah. Hazrat Masih-e-Maud (as) stelt: “Ik werd verteld dat het volgende vers naar mij verwijst en het succes van de Islam zal door middel van mijn handen teweeggebracht worden in mijn tijd”.

Hazrat Masih-e-Maud (as) zei verder: “Allah de Almachtige heeft deze beweging geschapen in deze tijd zodat wekunnen bewijzen dat de Islam een levende religie is en zodat men Allah met zoveel overtuiging kan erkennen dat alle andere dingen weggewassen worden en rechtvaardigheid en zuiverheid zullen zegevieren”.

Hierna gaf Huzur-e-Anwar een gedetailleerd verslag van Allah’s zegeningen over de internationaleJamaat-e-Ahmadiyya. Huzur-e-Anwar zei: “Ik stel dit rapport gewoonlijk voor op de tweede dag van de Jalsa. Aangezien de Jalsa dit jaar niet plaatsvindt heb ik beslist om deze in twee delen te presenteren. Ik zal zondagavond om vier uur in de namiddaghet tweede gedeelte vanuit dezelfde hal presenteren. Het zal gepresenteerd worden in de stijl van een Jalsa Salana-toespraak, zodat de hele wereld via MTAkan luisteren naar de verslagen over de zegeningen overJamaat-e-Ahmadiyya”.