Samenvatting Vrijdagpreek 14 aug 2020 – Heren van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 14 août  2020
         

Samenvatting Vrijdagpreek 14 Augustus 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud en Ta’awwaz en recitatie van soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Toen ik twee vrijdagen geleden de metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh) aan het bespreken was, had ik het over Hazrat Sa’ad bin AbiWaqas (ra). Vandaag zal ik hiermee verder gaan.

Ooit, tijdens een oorlog, had de vrouw van Hazrat Sa’ad bin AbiWaqas (ra) een gevangene genaamd Abu Mehjan gezien diegeketend was. Hij was wanhopig om deel te nemen aan de strijd en hij verzocht de dienstmeid van Hazrat Sa’ad (ra) om hem te bevrijden en zei, “als ik deze oorlog overleef zal ik terugkomen en mezelf terug ketenen”. Hij werd gestraft voor het consumeren van alcohol.Hierop werd hij bevrijd om te gaan vechten.Tijdens de strijd had Hazrat Sa’ad (ra)zijn paard opgemerkt en besefte dat het Abu Mehjanwas die erop aan het rijden was. Drie dagen later, wanneer de oorlog voorbij was, keerde Abu Mehjan terug en ketende zichzelf, maar Hazrat Sa’ad (ra) bevrijdde hem en zei dat als hij opnieuw zou drinken dan zou hij gestraft worden. Toen Hazrat Umar (ra) hierover geïnformeerd werd instrueerde hij dat Abu Mehjan niet gestraft moest worden zolang hij zich niet meer overgeeft aan de drank. Hazrat Musleh Maud (ra) heeft het voorval op zijn eigen manier beschreven en heeft ervan gebruik van gemaakt om een licht te schijnen op de verdiensten van Moslimvrouwen. Later heeft Huzur-e-Anwar meer details gedeeld van dit voorval.

Hazrat Musleh Maud (ra) was aan het spreken over de verdiensten van de Moslimvrouwen en zei, Hazrat Khansa (ra) had alle vier van haar zonen weggestuurd om te mee te strijden in de slag van Qadsiyya. Alle vier zonen stierven een martelaarsdood tijdens de slag. Toen ze hierover geïnformeerd werd zei ze, “Is het voor mij niet een kwestie van trots dat ze allemaal de status van martelaarschap hebben bereikt? Allah zal hun status verhogen”.

Hazrat Jabir bin Samra (ra) stelde dat de mensen van Khufa ooit klaagden tegen Hazrat Umar (ra) dat Hazrat Sa’ad (ra) de gebeden niet correct leidde. Hierop ontsloeg Hazrat Umar (ra) hem van deze plicht en wees deze toe aan Hazrat Jabir bin Samra (ra). Hazrat Sa’ad (ra) zei tegen Hazrat Umar (ra), “Ik zou deze gebeden leiden net zoals de Heilige Profeet (vzmh).” Hierop antwoordde Hazrat Umar (ra) “Ik verwacht niets minder van jou”. Wanneer Hazrat Umar (ra) de kwestie verder onderzocht en er in alle moskeeënnavraag over deed, kwam niemand naar voren om deze klacht te bevestigen.

Hazrat Umar (ra) stelde een raad samen om zich te buigen overhet kalifaat en voegde de naam van Hazrat Sa’ad (ra) eraan toe, waarna hij de raad instrueerde om onderling een kalief te kiezen om hem op te volgen. Hij zei, “Als Sa’ad tot kalief verkozen wordt is het prima. Als iemand anders gekozen wordt dient hij steeds zijn advies te zoeken”. Hazrat Umar (ra) zei, “Ik had Hazrat Sa’ad (ra) niet van zijn plichten ontslagen omdat hij niet capabel was of omdat hij in enige mate minderwaardig was”.

Hazrat Sa’ad (ra) was in afzondering gegaan tijdens het kalifaat van Hazrat Usman (ra). Toen Hazrat AmirMuawiya Hazrat Sa’ad (ra) uitnodigde om te vechten tegen Hazrat Ali (ra), antwoordde hij in de vorm van poëzie die betekende, wanneer Hazrat Ali (ra), die superieur is aan jou, mij vroeg om deel te nemen aan een strijd, weigerde ik. Zal ik je nu vergezellen in de strijd tegen Ali? Een dag van Ali is beter dan 30.000 jaren van jouw leven.

Hazrat Sa’ad (ra) is overleden in 55 Hijri. Hij was iets meer dan 70 jaar oud. Wanneer hij had deelgenomen aan de Veldslag van Badr had hij slechts één dochter, maar tegen het einde van zijn leven had hij 34 kinderen.

Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over enkele leden die overleden zijn en sprak over hun kwaliteiten. Hij zei, moge Allah hen met genade behandelen. Amin.