Samenvatting Vrijdagpreek 21 aug 2020 – Heren van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 21 août  2020
         

 

Samnevatting vrijdagspreek 21 augustus 2020

Gegeven door Hazrat  Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van soerahAl-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Vandaag zal ik spreken over Hazrat Zubair bin Al-Awa’am (ra) die een metgezel was van de Heilige Profeet (vzmh) en deelgenomen had aan de Slag van Badr. Hij was de neef van Hazrat Khadija (ra) en was getrouwd met Hazrat Asma (ra), die de zus was van één van de UmmahatulMomineen(moeders van de gelovigen). Hij was ook gekend onder de naam Abdullah. Hazrat Musleh Maud (ra) vertelt dat de oom van Hazrat Zubair (ra) hem in een vloermat zou wikkelen en zou martelen met rook maar Hazrat Zubair (ra) zou hem altijd vertellen, “ik kan niet terugkeren nadat ik de waarheid heb erkend”. Hij had deelgenomen aan beide migraties. Zijn vrouw Hazrat Asma (ra) verhaalt dat toen Abdullah bin Al-Awa’am geboren was, hij naar de Heilige Profeet (vzmh) werd gebracht die een dadel voorkauwde en aan het kind voedde. Er staat geschreven in Muslim, het boek van Hadith, dat de zoon van

Hazrat Zubair(ra) Abdullah heette. Toen Hazrat Zubair (ra) naar de Heilige Profeet (vzmh) kwam om de Islam te aanvaarden was hij 7 jaar oud. Hazrat Zubair (ra) had al zijn kinderen naar martelaren vernoemd. Hij was de eerste om zijn zwaard te trekken voor Allah. Op een dag, hoorde hij een stem in de vallei die meldde dat de Heilige Profeet (vzmh) vermoord was (nauzubillah), waarop Hazrat Zubair (ra) onmiddellijk zijn zwaard trok en naar buiten stormdeom hem te wreken. De Heilige Profeet (vzmh) zag hem en hield hem tegen en vroeg, “wat zou je gedaan hebben als ze mij tot martelaar hadden herleid?” Hierop antwoorde Hazrat Zubair (ra), “ik zou heel Mekka gedood hebben”.

Hazrat Abdullah bin Zubair (ra) stelt, “Ik zag Hazrat Zubair (ra) op een paard rijden tijdens de Slag van Ahzaab”. Hij zei, “De Heilige Profeet (vzmh) had om nieuws gevraagd uit Qariza. Ik ben vervolgens gegaan om deze taak uit te voeren. Hierop zei de Heilige Profeet (vzmh) tegen mij, ‘moge mijn ouders opgeofferd worden voor jou’”.

Wanneer een leider van de vijanden de moslims uitdaagde tijdens de strijd, aanvaardde Hazrat Zubair (ra) zijn uitdaging en ging erop in. Na dit te zien zei zijn moeder Hazrat Safiyah (ra), “het ziet ernaar uit dat mijn zoon vandaag een martelaarsdood zal sterven”. De Heilige Profeet (vzmh) antwoordde hier nee op. En inderdaad, de Joodse leider Yasir werd gedood door Hazrat Zubair (ra). Toen een vrouw probeerde om de brief vanHazrat Hatib bin Balta (ra) aan de ongelovigente leveren, was het Hazrat Zubair bin Al-Awa’am (ra) die haar samen met Hazrat Ali (ra) achternaging. Daarna besprak Huzur-e-Anwar de details van dit voorval. Huzur-e-Anwar zei dat de rest van de details over Hazrat Zubair (ra) tijdens de volgende preek aan bod zouden komen.

Tot slot sprak Huzur-e-Anwar over enkele overledenen en hun goede kwaliteiten. Hij kondigde hierop hun gebed in afwezigheid aan.