Samenvatting Vrijdagpreek 28 aug 2020 – De Beloofde Messias en Mahdi : Drager van de wet en de gerechtigheid

Résumé du Sermon du vendredi 28 août  2020
         

 

Samnevatting vrijdagspreek 28 augustus 2020

Gegeven door Hazrat  Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van soerahAl-Fateha zei Huzur-e-Anwar:

Allah de Almachtige heeft Zijn belofte vervuld door Hazrat Masih-e-Maud (as) te sturen, de Imam Mahdi, als drager van de wet en gerechtigheid, in dienst van de Heilige Profeet (vzmh). Het was door middel van deze wet en gerechtigheid dat alle Moslims tot één Ummah bekeerd gingen worden volgens de leer van de Islam. Vandaag zien we dat al die Moslims die de pijn hebben ervaren omwille van het verschil tussen de sekten van de Islam, hun kennis, intellect en gebeden hebben gebruikt en zij zijn toegetreden tot de jamaat van Hazrat Masih-e-Maud (as). Er zijn honderdduizenden zielen die jaarlijks lid worden. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is geen gemeenschap die gebaseerd is op een bepaalde sekte of verschillende ideologieën, maar is in feite de gemeenschap die tot het einde der tijden gevestigd zal blijven, onder leiderschap van de ware dienaar van de Heilige Profeet (vzmh).

Huzur-e-Anwar zei, dit is de maand van Muharram. Alhoewel we elkaar gelukwensen bij het begin van de Engelse kalender, is het erbarmelijk dat er moorden plaatsvinden in verschillende islamitische landen bij aanvang van het nieuwe islamitische jaar. We dienen onze houding aan te passen en te bekijken hoe de verschillen tussen de Moslim Ummah opgelost kunnen worden. Toen de Heilige Profeet (vzmh) sprak over de ondergang van de Islam na het succes van de vroege jaren, heeft hij ons ook verteld over de oprichting van het kalifaat als opvolger van het profeetschap.

Nu de huidige situatie aantoont dat de tekenen van de Heilige Koran en de Hadith bewaarheid worden, moeten we niet trachten om de ware dienaar van de Heilige Profeet (vzmh) te zoeken die de belichaming gaat zijn van de wet en gerechtigheid en zal proberen om de verschillen tussen de Moslim Ummah uit te roeien.

Hazrat Masih-e-Maud (as) legt het statuut van het Rashideen Kalifaat uit en zegt: “Ik weet dat geen persoon rechtvaardig en een ware moslim kan zijn tenzij hij probeert om zoals Abu Bakr, Umar, Usman en Ali te zijn”.

Huzur-e-Anwar heeft gezegd dat alle vier Khulifa-e-Rashideen hetzelfde statuut hadden en Hazrat Masih-e-Maud (as) heeft hun posities verscheidene keren uitgelegd. Later gaf Huzur-e-Anwar details over alle vier de Kaliefen.

Huzur-e-Anwar zei: Dit is de maand van Muharram en het zal binnen enkele dagen de 10deMuharram zijn, de dag waarop Hazrat Imam Hussein (ra) tot martelaar werd herleid. De Sjiitische gemeenschap tonen hun bedroefdheid bij deze gelegenheid, terwijl mensen gewoonlijk denken dat wij geen liefde betonen aan de familie van de Heilige Profeet (vzmh) in onze harten. Huzur-e-Anwar zei, ik zal nu de gevoelens van Hazrat Masih-e-Maud (as) jegens de familie van de Heilige Profeet (vzmh) uitleggen. Hazrat Masih-e-Maud (as) heeft het volgende gesteld met verwijzing naar Hazrat Ali (ra): “Ik heb hem niet alleen in mijn slaap gezien maar ook terwijl ik wakker was. Ik zag dat Hazrat Ali (ra) mij de exegese van de Heilige Koran gaf en zei ‘dit is mijn uitleg en nu wordt het aan jou gegeven, wees dus gelukkig’. Ik heb mijn hand dus uitgestoken en de exegese van hem genomen en ik heb Allah de Almachtige hiervoor bedankt. Ik vond Hazrat Ali (ra) goed gemanierd, evenwichtig, nederig, spiritueel en van een vast gestalte”. “En ik zweer tot Allah dat Hazrat Ali (ra) mij enorme liefde heeft betoond en mij waarlijk en liefdevol heeft behandeld. En hij werd vergezeld door Hassan en Hussein en Hazrat Khatum-un-Nabiyeen (vzmh)”.

Huzur-e-Anwar zei: bid heel veel in deze tijden. Herhaal Rabbi Qul o shaiin khadimoka en DurudSharif. Inshallah zal het succes ons toebehoren. Bid ook voor andere Moslims, dat moge Allah hen de wijsheid schenken om de waarheid te zien. Mogen we dit jaar niet horen dat een Moslim een andere Moslim heeft vermoord en mogen zij het kunnen begrijpen dat ons succes alleen mogelijk is door het aanvaarden van de Imam van deze tijd. Moge Allah hen in staat stellen om dit te doen.