Samenvatting Vrijdagpreek 4 september 2020 – Heren van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 4 septembre  2020
         

Samenvatting Vrijdagpreek 4 september 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van soerah Al-Fateha, reciteerde Huzur-e-Anwar vers 173 van Soerah Al-Imranen zei:

Ik was de metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh) aan het bespreken en er bleef nog een deel over met betrekking tot Hazrat Zubair (ra). Hazrat Aisha (ra) verwees ooit naar vers 173 van Soerah Al-Imran en zei tegen haar neef Urwa,“dit vers verwijst ook naar jouw voorouders waaronder ook Hazrat Zubair (ra) en Hazrat Abu Bakr (ra)”. Hazrat Zubair (ra) was één van die grootse metgezellen die voor de Heilige Profeet (vzmh) zou staan en vechten en achter hem zou staan tijdens het gebed. De geschriften van Hazrat Musleh Maud (ra) fifeenkatibeen-e-wahisahabbabevatten ook de naam van Hazrat Zubair (ra).

Toen Hazrat Usman (ra) ziek was geworden tijdens zijn Kalifaat zouden mensen hem vragen om een Kalief te nomineren die hem zou opvolgen en wanneer de naam van Hazrat Zubair (ra) vermeld werd zwoer Hazrat Usman (ra) tot God en zei, “volgens mijn kennis is Hazrat Zubair (ra) de betere keuze onder andere namen en hij was inderdaad geliefd door de Heilige Profeet (vzmh)”.

Hazrat Hafs bin Khalid (ra) schrijft dat toen het lichaam van Hazrat Zubair (ra) ooit met zwaardwonden bedekt was, hadden we hem erover gevraagd en hij antwoordde “ik heb al deze wonden opgelopen terwijl ik in naam van Allah naast de Heilige Profeet (vzmh) aan het vechten was”.

Hazrat Zubair (ra) zei tegen zijn zoon Abdullah bin Zubair op de dag van de Slag van Jamal, “vandaag zal ik in onschuld vermoord worden” en instrueerde hemmet betrekking tot de betaling van al zijn resterende leningen. Hazrat Zubair (ra) stierf een martelaarsdood aan de handen vanIbneJarmoozbij zijn terugkomst van de Slag van Jamal. ToenIbneJarmooz het afgehakte hoofd van Hazrat Zubair (ra) samen met zijn zwaardnaar Hazrat Ali (ra) bracht, zei deze“dit is het zwaard dat gebruikt werd om de Heilige Profeet (vzmh) te beschermen en om zijn zorgen weg te nemen, maar nu is het een deel geworden van de slachthuizen van onrechtvaardigheid”. Hazrat Ali (ra) heeft dan voorspeld dat IbneJarmooz in de hel zou terechtkomen en hij zei dat de Heilige Profeet (vzmh) had gezegd “iedere profeet heeft zijn discipelen en Zubair is één van de mijne”.

Hazrat Zubair (ra) werd begraven in de vallei van Sawa en zijn leeftijd bij zijn overlijden was tussen 64 en 67 jaar. Hij huwdeverscheidene keren bij verschillende gelegenheden en hij had veel kinderen. Huzur-e-Anwar heeft vervolgens de namen van de zeven vrouwen en achttien kinderen van Hazrat Zubair (ra) vermeld.

Op het einde van zijn preek sprak Huzur-e-Anwar over drie overledenen en besprak hun goede daden. Hij kondigde ook hun gebed in afwezigheid aan.

vallei van Sawa en zijn leeftijd was tussen 64 en 67 jaar. Hij trouwde verschillende keren bij verschillende gelegenheden en hij had veel kinderen. Huzur-e-Anwar heeft dan de namen van de zeven vrouwen en achttien kinderen van Hazrat Zubair (ra) verteld.

Op het einde van zijn preek sprak Huzur-e-Anwar over drie overledenen en besprak hun goede daden. Hij kondigde ook hun gebed in afwezigheid aan.