Samenvatting Vrijdagpreek 11september 2020 – Heren van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 11 septembre 2020

Vrijdagspreek 11 September 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van soerah al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

Vandaag zal ik de metgezel van de Heilige Profeet (vzmh) Hazrat Bilal bin Rabah (ra)bespreken. Hazrat Bilal (ra) was een slaaf van Umayya bin Khalaf. De moeder van Hazrat Bilal (ra) stemde uit Habsha maar zijn vader was van Arabische oorsprong. Volgens een gezegde was Hazrat Bilal (ra) geboren in Mekka in een plaats genaamd Surah. De Heilige Profeet (vzmh) zei dat Hazrat Bilal (ra) de eerste gelovige uit Habsha was.

Hazrat Bilal (ra) werd gestraft en ernstig gemarteld omdat hij de Islam aanvaard had. Hij zou alles doorstaan en zou de eenheid van Allah de Almachtige blijven verkondigen. Er werd ooit gezegd dat de eigenaars van Hazrat Bilal (ra) hem op de grond legden, hem met stenen en koeienhuid bedekten en hem dwongen om laat en uza als zijn goden te aanvaarden. Hij bleef echter de uniekheid van Allah verkondigen. Toen Hazrat Abu Bakr (ra) dit zag,kocht hij Hazrat Bilal (ra) van zijn eigenaars voor 7 ooqia (280 dirham) en schonk hem zijn vrijheid. Sommige mensen zeiden dat zij Bilal voor 1 ooqia verkocht zouden hebben, waarop Hazrat Abu Bakr (ra) antwoordde, had je hem voor 100 ooqia’s verkocht zou ik hem alsnog gekocht hebben. Er wordt gezegd dat Hazrat Umar (ra) zou zeggen, “Abu Bakr is onze leider en hij bevrijdde onze leider Bilal”.

Tijdens de migratie naar Medina verbleef Hazrat Bilal (ra) in het huis van Sa’ad bin Khaisma. Hazrat Bilal (ra) had een broederschap gesloten met Hazrat Ubaida bin Harris (ra) of Hazrat Abu Ruwiha Khaismi (ra).

Wij Ahmadi’s werden door onze Kalief van de tijd geadviseerd dat onze migratie voor Allah en de Islam was, maar de mensen die tegen het bestaan van Pakistan waren zijn de eigenaars ervan geworden. Ze ontnemen Ahmadi’s hun fundamentele burgerrechten. Wij migreerden voor de zaak en dienst van de religie. Maar nu is het zo gezegde parlement van Pakistan ons omwille van politieke redenen ervan aan het weerhouden om zelfs de naam van de religie te gebruiken. Wij hebben geen authenticatie nodig van hen. We voelen enkel droefheid omwille van het feit dat deze zo gezegde heersers van het land niet alleen de Ahmadi’s wreed behandeld hebben maar ook Pakistan zelf. Deze mensen zijn de reden dat de groei en uitmuntendheid van het land gestopt zijn. Ze zijn als termieten geworden, ze eten de grondvesten van het land. Bid dat Allah het land van deze wrede mensen mag verlossen.

Huzur-e-Anwar zei vervolgens dat hij nog meer details zou delen met betrekking tot Hazrat Bilal (ra). Hij had deelgenomen aan alle veldslagen aan de zijde van de Heilige Profeet (vzmh). Tijdens de Slag van Badr doodde hij Umayya bin Khalaf met behulp van een groep Ansaar. Hazrat Bilal (ra) was ook de penningmeester van de Heilige Profeet (vzmh). Ooit vestigde de Heilige Profeet (vzmh) de aandacht van de vrouwen op sadqa (aalmoezen) en de vrouwen zouden naar Hazrat Bilal (ra) komen om hem de ringen van hun vingers te geven.

Hazrat Bilal (ra) was de eerste Muezzin (oproeper tot het gebed). Hij behield deze status tijdens het leven van de Heilige Profeet (vzmh) en ook tijdens zijn reizen. Huzur-e-Anwar zei dat er nog details zijn inzage Hazrat Bilal (ra) die hij InshaAllah in de volgende preek zal bespreken.

In het tweede deel van de khutba sprak Huzur-e-Anwar over vier overledenen en kondigde hun gebed in afwezigheid aan. De eerste was Rauf bin Maqsood junior esq. uit België die studies liep bij Jamiyah Ahmadiyya VK. Hij overleed op 4 september dit jaar als gevolg van een hersentumor. Inna lillahe wa inna alehi rajioon. Hij vervoeg de Jamiyah in 2018. Hij was iemand met veel goede attributen zoals fatsoen, was scherp van geest, met buitengewone capaciteiten, die de betekenis van opoffering (waqf) volledig begreep en een enorme liefde had voor Khilafat. Hij was al een uitstekende prediker, zelfs voordat hij Jamiyah voltooid had. Na hem sprak Huzur-e-Anwar over Mukkaram Zafar Iqbal Qureshi Sahib, voormalig Naib Amir van district Islamabad, de Eerbiedwaardige Qabne-Qabaja-Kate Sahib van Senegal en Mukkaram Mubashir Latif Sahib, Hoofdpleitbezorger.

 

Mubashir Latif Sahib, pleitbezorger hoge raad.