Samenvatting Vrijdagpreek 18 september 2020 – Heren van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 18 septembre 2020

Samenvatting Vrijdagpreek 18 September 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van soerah Al-Fateha, zei Huzur-e-Anwar:

Ik was aan het spreken over Hazrat Bilal (ra), de metgezel van de Heilige Profeet (vzmh) die had deelgenomen aan de Slag van Badr. Ooit, toen ze aan het terugkeren waren van de Slag van Khyber, vroeg de Heilige Profeet (vzmh) tijdens een verblijf aan Hazrat Bilal (ra) om op wacht te staan tot het gebed in de vroege ochtend (m.a.w.om hen wakker te maken voor het gebed).  Hazrat Bilal (ra) bleef tijdens de nacht bidden om wakker te blijven maar viel alsnog in slaap voor Salat-ul-Fajr.  Als gevolg werd niemand die dag dus wakker tot de zon opkwam. De Heilige Profeet (vzmh) werd wakker voor iedereen en riep Hazrat Bilal (ra) bij hemom te informeren. Hazrat Bilal (ra) kwam naar de Heilige Profeet (vzmh) en legde de drang om te slapen uit als reden om niet op te staan. De Heilige Profeet (vzmh) instrueerde daarop iedereen om te verplaatsen. Na wat afstand vroeg de Heilige Profeet (vzmh) iedereen om zich voor te bereiden voor het gebed. Hazrat Bilal (ra) zei de iqaama en na het gebed zei de Heilige Profeet (vzmh): “wanneer iemand een gebed vergeet,dient hij het te verrichten wanneer hij het zich herinnert”.

Toen Mekka werd ingenomen, instrueerde de Heilige Profeet (vzmh) Hazrat Bilal (ra) om op het dak van de Khana-e-Qa’ba te klimmen en de azaan (oproep tot het gebed) te verkondigen. Wanneer de Heilige Profeet (vzmh) later de Qa’ba binnentrad en zijn gebeden verrichtte tussen twee pijlers, werd hij vergezeld door Hazrat Bilal (ra).

Najashi, de koning van Habsha, had drie speren geschonken aan de Heilige Profeet (vzmh). De Heilige Profeet (vzmh) had één ervan weerhouden voor zichzelf. Bij de gelegenheden van beide Eid, zou Hazrat Bilal (ra) die speer dragen en voor de Heilige Profeet (vzmh) oplopen. Hij zou dezevervolgensop een bepaalde plekin de grond steken en de Heilige Profeet (vzmh) zou daar in dezelfde richting bidden.  Na het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh) zou Hazrat Bilal (ra) op hetzelfde maniervoor Hazrat Abu Bakr (ra) oplopen.

Na het overlijden van de Heilige Profeet (vzmh), toen Hazrat Bilal (ra) Hazrat Abu Bakr (ra) om toestemming had gevraagd om deel te nemen aan de jihad, zei Hazrat Abu Bakr (ra) tegen hem, “voor Allah en al het recht dat ik op jou heb, ik ben nu zwak en bejaard en mijn tijd om te gaan nadert, blijf daarom bij mij voor deze redenen”. Hazrat Bilal (ra) stemde ermee in om in Mekka te blijven, maar op voorwaarde dat hij nooit azaan zou aanbieden na de dood van de Heilige Profeet (vzmh). Nadat Hazrat Abu Bakr (ra) overleden was zou Hazrat Umar (ra) ook aandringen dat Hazrat Bilal (ra) bij hem zou blijven, maar Hazrat Bilal (ra) bleef volhouden tot Amir ul Momineen Hazrat Umar (ra) hem uiteindelijk de toestemming zou geven om te vertrekken.

Hazrat Musleh-e-Maud (ra) stelt met betrekking tot de laatste dagen van Hazrat Bilal (ra): “Hazrat Bilal (ra) was op latere leeftijd naar Syrië (Sham) gegaan. Tijdens zijn verblijf daar had hij ergens een huwelijksaanzoek aan een dame gedaan en zei: “Ik ben Habshi, als je mijn huwelijksaanzoek dus niet wenst te aanvaarden, maar ik zal dankbaar zijn als je het wel aanvaardt, beschouw me als een metgezel van de Heilige Profeet”. Zijn huwelijksaanzoek werd aanvaard en hij besloot om in Syrië te blijven. Wanneer Hazrat Umar (ra) het Pensioenskantoor vestigde in Syrië vroeg hij aan Hazrat Bilal (ra) wie hij zou aanstellen om te zorgen voor de boekhouding. Hazrat Bilal (ra) antwoordde: “Ik kies Abu Ruwiha die de Heilige Profeet (vzmh) mijn broer had gemaakt. Ik zou hem nooit verlaten”.

Op het einde van zijn preek zei Huzur-e-Anwar dat wij allen een bepaald niveau bereiken na opofferingen. Het is de schoonheid van de Islam dat degenen die opofferingen maken en trouw blijven, gezegend worden met een hoge status, ongeacht of zij Habshi slaven zijn. De bespreken met betrekking tot Hazrat Bilal (ra) zal voortgezet worden en de rest zal tijdens de volgende preek aan bod komen, InshaAllah.