Samenvatting Vrijdagpreek 25 september 2020 – Heren van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 25 septembre 2020

Vrijdagspreek 25 september 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fateha, zei Huzur-e-Anwar:

Wij waren Hazrat Bilal (ra) aan het bespreken. Ooit vroeg de Heilige Profeet (vzmh) aan Hazrat Bilal (ra), “Hoe komt het dat je voor mij was in de Hemel? Toen ik gisteren de Hemel toetrad hoorde ik jou te gaan voor mij”. Hazrat Bilal (ra) antwoordde, “Wanneer ik de azaan zeg bid ik twee rakaat van Nafl. Als mijn ablutie breekt doe ik het nogmaals. Ik denk dat de meest veelbelovend actie die ik onderneem, zij het overdag of s’nachts, ik bid altijd nadat ik ablutie heb gedaan”.

Huzur-e-Anwar legde uit dat dit alleen betekent dat Allah de Almachtige Hazrat Bilal (ra), dankzij zijn vrome aard en geheimzinnige aanbidding, dezelfde plaats bij de Heilige Profeet (vzmh) gaf, zoals Hij had gedaan op de dag van Eid wanneer hij voor de Heilige Profeet (vzmh) aan het stappen was met een speer (om hem te beschermen).

Er zijn 44 Hadith verhaald door Hazrat Bilal (ra) en er zijn vier mondelinge tradities in Sahiheen. Ooit zei de Heilige Profeet (vzmh) dat, “De Hemel wil graag drie mensen ontmoeten, deze zijn Ali, Ammaar en Bilal”. Ooit terwijl Hazrat Umar (ra) Hazrat Abu Bakr (ra) aan het bespreken was verwees hij naar Hazrat Bilal (ra) en zei, “Dit is Bilal die onze leider is en ook één van de goede daden verricht door Hazrat Abu Bakr (ra) omdat hij degene is die Hazrat Bilal (ra) bevrijd heeft”.

Hazrat Ali (ra) zei ooit dat, “De Heilige Profeet (vzmh) telde Hazrat Bilal (ra) tot zijn veertien deugden”. Op gelijke wijze zei de Heilige Profeet (vzmh) dat, “Bilal is de leider van de martelaren en degenen die tot gebed oproepen en hij is inderdaad een fijne mens”.  Hazrat Bilal (ra) zal met de langste nekken zijn op de Dag des Oordeels (hoofd zal hoog gehouden worden). De Heilige Profeet (vzmh) zei, “Bilal zal in de Hemelen een vrouwelijke kameel gegeven worden en hij zal erop rijden”.

De Heilige Profeet (vzmh) zei ooit tegen de vrouw van Hazrat Bilal (ra), “Wat Bilal jou ook verteld in verwijzing tot mij zal inderdaad waar zijn. Wees niet boos op Bilal anders zal geen enkel daad van jou aanvaard worden terwijl je Bilal boos houdt”.

De Heilige Profeet (vzmh) zei ooit tegen Hazrat Bilal (ra), “Oh Bilal, sterf als een arme en niet als een rijke, anders beland je in het vuur”, wat betekent dat hij nooit een behoeftige persoon mag weigeren door rijkdom te vergaren en niet te uitgeven. Telkens wanneer Hazrat Bilal (ra) ging liggen, bad hij: “Oh Allah, vergeef me en beschouw mijn zwakheid als de oorzaak van mijn fouten”.

Hazrat Bilal (ra) stierf in 20 Hijri in Damascus of Halab. Hij was bij zijn overlijden meer dan zestig jaar oud.

Later sprak Huzur-e-Anwar over de status van Hazrat Bilal (ra) in de woorden van Hazrat Khalifatul Masih II (ra). Huzur-e-Anwar zei dan, dat dit het karakter was van Hazrat Bilal (ra) die voorbeeldig gedrag toonde in het uitdrukken van liefde en loyaliteit voor de Heilige Profeet (vzmh) en zijn geloof in de uniekheid van Allah de Almachtige en dit is een inspiratie voor ons. We kunnen alleen verlossing bereiken door te treden in de voetsporen van deze voorbeelden van liefde voor de Heilige Profeet (vzmh) en het geloof in Allah de Almachtige. Moge Allah ons daartoe in staat stellen. Dit beëindigt de bespreking van Hazrat Bilal (ra) vandaag.

In het tweede deel van de vrijdagpreek sprak Hazur-e-Anwar over de goede daden van vijf overledenen en kondigde hun gebed in afwezigheid aan.