Samenvatting Vrijdagpreek 31 juli 2020 – Het doel van de komst van de beloofde Messias (as)

Résumé du Sermon du vendredi 31 Juillet 2020

         
KJ-Summary-AR-20200731           KJ-Summary-BN-20200731 
  

Samenvatting Vrijdagpreek 31 juli 2020

Gegeven door Hazrat KhalifatulMasih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Er is een gezegde van de Heilige Profeet (vzmh) voor wanneer Eid en Jummah (vrijdaggebed) op dezelfde dag plaatsvinden, dat degenen die het wensenenkel het Zuhrgebed kunnen bidden in plaats van Jummah. Daarnaast heeft de Heilige Profeet (vzmh) bij een andere gelegenheid gezegd dat hij Jummah zou bidden en dat heeft hij ook gedaan. Ooit zei iemand tegen Hazrat Musleh-e-Maud (ra) bij een dergelijke gelegenheid dat hij Jummah niet moest bidden. Hazrat Musleh-e-Maud (ra) heeft hierop een heel goed antwoord gegeven, “Is onze Schepper niet heel gul dat Hij ons twee Eid op dezelfde dag heeft gegeven?” Als iemand twee wonderlijke schenkingen krijgt, zou hij dan weigeren om één ervan te aanvaarden? Hij zou natuurlijk beideaanvaarden, tenzij hij een specifieke reden heeft om te weigeren. De Heilige Profeet (vzmh) heeft ons dus toestemming gegeven om enkel Zuhr te bidden in plaats van Jummah indien men hiervoor een geldige reden heeft, en anderen mogen hem hiervoor niet beschimpen. Op gelijke wijze, als anderende mogelijkheid hebben om beide gebeden te verrichten, mag niemand er bezwaar op aantekenen.

Toen Hazrat Masih-e-Maud (as) de reden voor zijn manifestatie met zijn tegenstanders aan het bespreken was zei hij, “Er zijn twee redenen voor mijn komst en deze zijn dat Moslims rechtvaardig en zuiver worden. Ze moeten worden zoals Allah de Almachtige hen bedoeld heeft en ze moeten degenen zijn die de Christenen afweren op een manier dat heel de wereld de enige ware God aanvaardt en de valse goden niet meer zichtbaar zijn voor hen.”Hazrat Masih-e-Maud (as) zei,“Waarom verzetten ze zichtegen mij als ze mijn intenties kunnen zien? Ze moeten onthouden dat als ze iets met verkeerde intenties proberen zij zelf vernietigd zullen worden.” Hazrat Masih-e-Maud (as) zei,“Kan een leugenaar ooit slagen? Allah de Almachtige begeleidt een leugenaar nooit. Wanneer Allah iemand Zelf aanstelt wordt hij door Engelen bewaakt en niemand kan hem vernietigen. Hoe groter de oppositie, hoe meer succes er groeit voor de Jamaat. Onthoud, als mijn manifestatie voor wereldse doelen is zal het uitgeroeid worden. Als het echter door Allah de Almachtige aangesteld wordt, en voorzeker is het zo, zal de Jamaat verspreiden en beschermd worden door de Engelen van Allah. Ik geloof dat ze zal slagen, zelfs wanneer er geen enkele persoon naast mij staat.”

Hazrat Masih-e-Maud (as) zei,“Het is nooit eerder voorgevallen dat men eerst degene aanvaard heeft die door Allah gezonden werd. De wereld is een vreemde plek waar mensen altijd iets verkeerds vinden aan iemand, hoe zuiver hij ook mag zijn. Het succes van onze Jamaat is buitengewoon.”Huzur-e-Anwar zei,“We zien vandaag dat Ahmadi’s in meer dan 200 landen aanwezig zijn en dathonderdduizenden mensen Ahmadiyyataccepteren.” Huzur zei verder dat het doel van het creëren van deze Jamaat is zodat mensen zuiverder worden en zichzelf verlossen van de verdorvenheid van de wereld en hun levens zoals de Engelen gaan leiden. We moeten ernaar streven om dit te bereiken aangezien dit de enige manier is om de vijanden het zwijgen op te leggen.

Moge Allah ons in staat stellen om de ware status van de Heilige Profeet (vzmh) te erkennen. Moge Hij ons in staat stellen om zegeningen te sturen naar de Heilige Profeet (vzmh) en meer gehoorzaam te worden ten aanzien van Allah de Almachtige. Dit is de enige manier om onze liefde voor de Heilige Profeet (vzmh) en het ongelijk van onze tegenstanders te bewijzen. Onze acties zullen het antwoord zijn op hun oppositie. Moge Allah ons in staat stellen om dit te doen. Amin.