Samenvatting vrijdagpreek 24 jul 2020 – Mensen van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 24 Juillet 2020

KJ-Summary-EN-20200724           KJ-Summary-AR-20200724

KJ-Summary-UR-20200724           KJ-Summary-BN-20200724

 

 

Vrijdagpreek 24 juli 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra) werd besproken in de vorige preek. Hij had deelgenomen aan alle slagen, waaronder Badr, Uhud and Khandaq. Hij was één van de meest bekwame boogschutters onder de metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh).

Hij verhaalde over een gelegenheid, “wanneer wij samen met de Heilige Profeet (vzmh) oorlog gingen voeren zouden we niets hebben om te eten. Er waren tijden dat we overleefden door boombladeren te eten”.

Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra) was de eerste persoon om pijlen te schieten en zijn bloed te vergieten voor de zaak van Allah.

Hierna deelde Huzur-e-Anwar details uit ‘Seerat Khatam un Nabiyeen’ over het creëren van barrières, zoals gepland door Hazrat Obaida bin Haris (ra), om aanvallen van de Quraish stam te belemmeren.

Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra)was één van de weinige mensen die naast de Heilige Profeet (vzmh)had gestaan tijdens de Slag van Uhud. Zijn broer Utba bin Abi Waqas had deelgenomen aan de strijd langs de kant van de niet-gelovigen. Utba was de vervloekte persoon die de Heilige Profeet (vzmh) had verwond en diens twee voorste tanden had gebroken tijdens de strijd. Toen Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra), die aan de kant van de Moslims aan het vechten was, dit zag werd hij uitermatefurieus en begon te zieden van woede. Hij zei dat hij op dat moment niets meer wou dan zijn broer te vermoorden. Er staat geschreven dat toen er slechts enkele metgezellen overbleven naast de Heilige Profeet (vzmh) tijdens de slag, hij zelf pijlen zou overhandigen aan Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra) die ze dan snel zou afschieten.  Eens was de Heilige Profeet (vzmh) Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra) aan het loven en hij zei, “moge mijn ouders zich opofferen voor jou, blijf gewoon met dezelfde snelheid de pijlen afschieten”.Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra) zou tot zijn ouderdom met veel trots over dit gesprek spreken.Er wordt gezegd dat hij tijdens de strijd bijna 1000 pijlen had afgeschoten.

Hazrat Saad bin Abi Waqas (ra) was één van de getuigen tijdens het Verdrag van Hudaibiyya. Toen hij ziek werd tijdens de laatste pelgrimstocht van de Heilige Profeet (vzmh) vroeg hij hoe hij zijn substantiële rijkdom moest verdelen aangezien hij slechts één dochter had. Zou hij twee-derde doneren?De Heilige Profeet (vzmh) zei nee. Zou hij de helft van zijn rijkdom verdelen? De Heilige Profeet (vzmh) zei nee. Dan vroeg hij over eenderde van zijn rijkdom en de Heilige Profeet (vzmh) antwoorde dat dit ook te veel was maar dat hij het zou toelaten. De Heilige Profeet (vzmh) zei dat het veel beter was om uw familieleden welvarend achter te laten dan in armoede en in een staat waarin ze voor alles om hulp zouden moeten vragen.

Tot slot kondigde Huzur-e-Anwar het gebed in afwezigheid aan voor enkele overledenen en sprak hij ook over hun goede kwaliteiten.