Samenvatting vrijdagpreek 14 feb 2020 – Heren van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 14 février 2020

Samenvatting vrijdagspreek 14 februari 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah al-Fateha van Huzur-e-Anwar:

In mijn vorige preek had ik gesproken over Hazrat Muhammad-bin-Muslima r.a. Er bleef wat over van het verhaal waarover ik vandaag ga spreken.

Er wordt gezegd met verwijzing naar de moord van Ka’ab-bin-Saad dat Muhammad-bin-Muslima hem onder een voorwetsel uit het huis had geroepen en hem dan had vermoord. Is dit geen leugen? Verder wordt een Hadith geciteerd en uitgelegd waarvan verkeerd geïnterpreteerd wordt dat men in drie verschillende toestanden mag liegen.

Huzur-e-Anwar zei dat de Beloofde Messias a.s. zijn boek hierover in groot detail had uitgelegd aan een christen. Later presenteerde Huzur enkele uitreksels van van de Beloofde Messias a.s. in verband hiermee.

Huzur-e-Anwar ging vervolgens voort met zijn vertelling over Muhammad-bin-Muslimar.a.. Wanneer de Bano Nazir stam de Heilige Profeet vzmh probeerde te vermoorden, informeerde Allah de Profeet alvorens waardoor hij wegging van het plek. Wanneer hij Medina bereikte riep hij Muhammad-bin-Muslimar.a. en stuurde hem naar Bano Nazir let de boodshap dat zij moesten evacueren omdat zij het Verdrag hadden geschonden.

Huzur-e-Anwar zei verder dat Muhammad-bin-Muslimar.a.ook behoorde tot de troep die de Heilige Profeet vzmh gestuurd had om Abu-Rafae Yahudi te vermoorden. Hazrat Umar r.a. had tijdens zijn KalifaatMuhammad-bin-Muslimar.a.ook naar de Juhaina stam gestuurd om Zakaat (aalmoezen) te verzamelen. Wanneer Hazrat Umar r.a. klachten zou ontvangen van sommige stammen zou hij Muhammad-bin-Muslimar.a. als herinnering sturen.

Na de martelaarsdood van Hazrat Usman r.a. ging Muhammad-bin-Muslima r.a. in isolement en sneed een houten zwaard voor zichzelf. Er zijn wat tegenstrijdigheden over het uur van zijn dood. Er zijn verslagen van 43 en 44 Hijri. Hij is overleden op 77 jarige leeftijd. Er is ook een verslag dat hij de martelaarsdood stierf.

Op het einde van zijn preek kondigde Huzur-e-Anwar de gebed in afwezigheid aan van Marhoom Mukarram Taj Din sahib van Verenigd Koninkrijk en sprak over zijn dienst tot Jamaat Ahmadiyya.