Samenvatting Vrijdagpreek 7 feb 2020 – Heren van uitmuntenheid

 

Samenvatting vrijdagspreek 7 februari 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah al Fateha sprak Huzur-e-Anwar over Hazrat Muhammad-bin-Muslima r.a. Hij werd ook bekend onder de namen Abu Abdullah en Abu Saeed. Hij 22 jaren voor de proclamatie van de Heilige Profeet vzmh geboren. Hij behoorde tot de mensen die Muhammad behoorde. Volgens de Bijbel zou de Profeet die naar de Joden zou komen, zou Muhammad heten. Wanneer de Arabieren dit dus hoorden begonnen ze hun kinderen Muhammad te noemen. Hazrat Muhammad-bin-Muslima r.a. speelde een grote rol in het doden van een onrustzaaier zoals Ka’ab-bin-Ashraf. Hij werd als verantwoordelijke gesteld voor veel veldslagen die in Medina gevochten werden. Zijn zoon behoorde ook tot de Sahabba (metgezellen van de Heilige Profeet vzmh). Hij had deelgenomen in alle veldslagen met uitzondering van de Slag van Tabuk . Hij was met toestemming achtergebleven.

Huzur-e-Anwarsprak over het incident van de moord of Ka’ab-bin-Ashraf en zei dat hij na de Slag van Badr zijn uiterste best deed om Islam te elimineren. Wanneer hij zeker werd dat de overwinning van Badr Islam had versterkt ging hij onmiddelijk naar Mekkah en instigeerde de Quraish, hij vulde hun harten met vergif en haat. Hij liet hen zweren terwijl de de gordijnen van de Ka’aba vasthielden, dat ze niet zouden rusten totdat  Islam volledig verband zou worden en hij bleef andere Arabische stammen inistigeren om dit te doen. Hij plande ook de moord van de Heilige Profeet vzmh en had ook plan bedacht om hem uit te nodigen onder het mom van een bijeenkomst en dan zou hij vermoord worden door enkele jonge joden maar dit was mislukt. Wanneer zijn beledigende taal, destructieve daden en vergif een hoogtepunt hadden bereikt gaf de Heilige Profeet vzmh het vonnis dat Ka’ab-bin-Ashraf nu door zijn sluwe daden gedood moest worden. Het werd dan beslist dat zijn moord op een stille en geheime manier uitgevoerd zou worden.

Huzur-e-Anwar zei dat samenzwerende en schemerende mensen in de beschaafde wereld vanvandaag niet gestrafd kunnen worden met moord. Toen in de tijd was ieder persoon vrij om te doen wat hij wou dus welk rechtbank zou de moord van Ka’ab-bin-Ashraf toegelaten en goedgekeurd hebben? De Joden waren zelf betrokken bij samenzweringen en het volk van Mekka ware zelf bloeddorstig. Volgens het verdrag werd de Heilige Profeet vzmh tot president van het koninkrijk van de mensen verkozen en het lag in zijn rechtsgebied om beslissingen te maken die hij als correct beschouwde. Er is dus geen ruimte voor bezwaar tegen zijn bevel voor deze moord.

Later legde Huzur-e-Anwar het Hadith ‘Alharb Khuda’a’ uit en zei dat dit in geen geval liegen of bedriegenbetekent, in tegendeel betekent dit planning en str