Samenvatting Vrijdagpreek 31 jan 2020 – Heren van uitmuntenheid

Résumé du Sermon du vendredi 31 janvier 2020

Samenvatting vrijdagspreek 31 januari 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van soerah al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

De Sahabbi (metgezel van de Heilige Profeet vzmh) die ik vandaag zal bespreken is Hazrat Abu Talha r.a.  Hij was de heer van zijn stam en werd beter gekend als Abu Talha. Zijn vader heette Sehal-bin-Aswad en zijn moeder Abada-binte-Malik. Hij had de eed afgelegd tijdens Uqba-e-Sania. Hij vergezelde de Heilige Profeet vzmh in alle veldslagen. Hij verstigde een broederschap met bu-Ubaidah-bin-Aljarah bij zijn aankomst.

Hazrat Anas r.a.vertelt dat Abu Talha tijdens de Slag van Uhad voor de Heilige Profeet vzmh bleef staan met zijn schild. Wanneer de Heilige Profeet zijn hoofd omhoog zou doen om naar de mensen te kijken zou Abu Talha zeggen, “mijn ouders hebben zich opgeooferd voor u, moge geen enkele pijl zijn weg naar jou vinden. Mijn borst staat voor je borst.” Hazrat Abu Talha was ook een zeer bekwame boogschutter.

Een verslag van van de gedichten Hazrat Abu Talha r.a. is ook terug te vinden bij de Slag van Ahud. Het wordt verhaald door Hazrat Anas-bin-Malik r.a. dat de Heilige Profeet vzmh tegen Hazrat Talha r.a. had gezegd, “vindt een jongen tussen jouw jongens om mij te dienen”. Hazrat Anas r.a. zei verder, “dus nam hij mij voor deze doel. Ik was toen dichtbij deadolescentie. Ik zou de Heilige Profeet vzmh dienen. Wanneer hij naar beneden zou komen zou hij zeggen, “Oh Allah, ik vraag om uw beschutting tegen verdriet, tegen luiheid, tegen gierigheid, tegen lafheid, tegen de last van leningen en van mensen die mij overweldigen.”

Hazrat Anas-bin-Malik r.a. zegt, wij waren samen met de Heilige Profeet vzmh zijdens zijn verblijf in Mekka Medina. Hij zat op een kameel en Hazrat Safia r.a. zat achteraan toen de kameel op het grond viel. Ik sprong snel neer en bewoog naar de Profeet vzmh toe maar hij zei, kijk eerste naar de vrouw. Wanneer de Heilige Profeet vzmh tot een hoge punt in Medina aankwam zei hij de volgende woorden: “Wij zijn degenen die zullen terugkeren, degenen die vergeving van Allah smeken, degenen die onze God aanbidden en degenen die onze God prijzen.” De Heilige Profeet vzmh bleef deze herhaaldelijk reciteren tot hij Medina bereikte.

Er wordt verhaald door Hazrat Anas-bin-Malik r.a. dat de Heilige Profeet vzmh bij de gelegenheid van de Slag van Hunain aankondigde dat zie een “kafir” (ongelovige) doodt, zijn goederen en eigendom zou verkrijgen. Op die dag had Hazrat Abu Talha r.a. 20 kafirs gedood en hij verkreeg hun goederen.

De Heilige Profeet vzmh ze ooit in een troep dat de stem van Abu Talha sterker was dat de hele bijeenkomst. Hij had een zeer luide stem. Hazrat Abu Talha r.a. was de marteldood gestorven in 34 Hijri en Hazrat Usman r.a. had  zijn begrafenis gebed aangeboden.

Hazrat Anas –bin-Malik verhaalt dat Abu Talha in bezit was van dadelboomgarden en een boomgaard genoemd ‘Bairurah’ dat tegenover de moskee was.  De Heilige Profeet vzmh zou naar deze boomgaard komen en water drinken. Wanneer de vers “Gij zult stellig geen goedheid bereiken, tenzij gij mededeelt van hetgeen u lief is en wat gij ook besteedt” (3:93) werd geopenbaard gaf Hazrat Abu Talha de boomgaard uit liefdadigheid weg. De Heilige Profeet vzmh ze, “goed gedaan. Dit alleen is de rijkdom die u ten goede zal komen en dit is de rijkdom die voor altijd zal blijven”.

Op het einde sprak Huzur-e-Anwar over Marhoom Mukarram Baao Muhammad  Latif Amratsari en sprak over zijn kwaliteiten. Hij kondigde ook zijn gebed in afwezigheid aan.