Samenvatting vrijdagpreek 21 feb 2020 – Hazrat Musleh Maud: De profetie en de man

Résumé du Sermon du vendredi 21 février 2020

Samenvatting vrijdagspreek 21 februari 2020

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (aba)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en recitatie van Soerah al- Fateha zei Huzur-e-Anwar:

De dag van 20 februari wordt door Jamaat-e-Ahmadiyya vooral herinnerd in verwijzing tot de profetie van Hazrat Musleh Ma’udr.a.en er worden overal congregaties gehouden. Het wordt echter niet gevierd als de verjaardag van Hazrat Musleh Ma’udr.a.maar ter herinnering aan de voorspelling gemaakt door de Beloofde Messias a.s. om de waarheid van Islam te bewijzen.

Hazrat Musleh Ma’udr.a. zei over deze profetie, dat wanneer deze gepubliceerd werd begonnen de tegentanders de advertentie te bekritiseren. Ze zeiden dat het zeker niet crediteerbaar was aangezien alle mensen gewoonlijks zonen kregen. Hazrat Musleh Ma’udr.a. stelt dat de Beloofde Messias a.s. hierop antwoordde dat dit geen gewone aankondiging was maar een profetie van grote betekenis om de wettigheid van de Heilige Profeet vzmh te bewijzen. In feite was dit geen voorspelling van een ordinaire zoon maar de belofte van een zodanig gezegende ziel waarvan de fysieke en spirituele attributen doorheen de universum zouden verspreiden.

Er zijn zulke mensen die zeggen dat de profetie betekent dat Musleh Ma’ud 100 of 200 jaren later geboren moest worden. In antwoord hierop zei Hazrat Musleh Ma’ud r.a. dat deze mensen Allah niet vrezen en geen rekening houden met de bewoording van de profetie. De hoofdzaak hiervan is dat de vijanden van Islam beweerden dat de profetie de macht niet hield om een hemelse teken aan te tonen.  Allah  schonk dus een groots teken op hem die in zijn leven en in volledig zicht van zijn tegenstanders geverifieerd werd.

Hazrat Musleh Ma’ud r.a. zei dat Allah de Beloofde Messias a.s. had geïnformeerd over het echte doel van dit teken, dat mensen die voor leven wensten, spiritueel leven zouden ontvangen en dat de prestige van Islam, de Deen (leer) van Allah en de redevoering ervan aan iedereen evident zou zijn. Hazrat Musleh Ma’ud  r.a. zei dat als mensen geloofden dat de Musleh Ma’ud na 100 of 200 jaren moest aankomen zouden ze spiritueel dood blijven en alleen gezegend worden met leven door middle van dit teken na 100 of 200 jaar.Of dat de pracht van de Islamtische leer en Allah’s redevoering pas na deze periode onthuld worden. Dit geloof op zichzelf is volkomen dwaas en gaat elke rationaliteit te boven.

Huzur-e-Anwar zei dat Hazrat Musleh Ma’ud r.a. door middel van deze profetie onze aandacht had getrokken naar onze verantwoordelijkheden. Op bevestiging van de Musleh Ma’ud profetie zei Hazrat Musleh Ma’ud r.a.

“Het is uw belangrijkste plicht om veranderingen in uzelf aan te brengen en bereid te zijn om de laatste druppel van uw bloed te vergieten voor de suprematie van de Islam en Ahmaddiyat. U moet zeker juichen bij de materialisatie van deze profetie, maar u mag uw verantwoordelijkheden niet negeren. Allah heeft verklaard dat ik snel zal groeien. Het is dus voor mij bestemd om snel vooruit te gaan in alle gebieden van vooruitgang. Het wordt ook jouw verantwoordelijkheid om met snelle stappen vooruit te gaan en lethargie te verwerpen. Moge Allah genade hebben met de man die zijn stappen niet versnelt en zoals hypocrieten achterblijft in plaats van verder te gaan in het veld.”

Huzur-e-Anwar zei, moge Allah ons in staat stellen om ware werkers te worden en niet alleen mensen die conventies vieren maar om mensen te worden die de naam van Islam doorheen de wereld verspreiden. Moge Allag de rang van Hazrat Musleh Ma’ud r.a. blijven verhogen. Amin.