Samenvatting Vrijdagpreek 12 feb 2021 – Chaudhary Hameedullah Sahib: een echte dienaar van de Islam Ahmadiyya

Résumé du Sermon du vendredi 12 février 2021.

KJ-Summary-EN-20210212           KJ-Summary-UR-20210212

 

Samenvatting Vrijdagpreek 12 februari 2021

Gegeven door Hazrat KhalifatulMasih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, kondigdeHazrat KhalifatulMasih(aba)aan dat hij zou spreken overde levenslange dienaar van de Jama’at, ChaudhryHameed-Ullahsahib. Hij was aan het dienen als deWakil-e-‘Ala van Tehrik-e-Jadid. Hij werdin 1934geboren in Qadian. Zijn vader Babu Muhammad Bakshsahibhadvijfjaar voor zijn geboorte Ahmadiyyataanvaard. Hij deed dit naar aanleiding van een droom waarin hij de Heilige Profeet (vzmh) had gezien, die hem aan het begeleiden was om Ahmadiyyat, de ware Islam, te aanvaarden.

Hij heeft zijn basisonderwijs in Qadianafgerond. In 1946 lanceerde Hazrat Musleh Maud (ra) een initiatief voor levenslange toewijding aan het geloof. De moeder van Hameed-Ullahsahib heeft hem toen meegenomen naar Hazrat Musleh Maud (ra) omdat zij wenste haar zoon op te dragen om zijn leven toe te wijden aan het dienen van het geloof. Hazrat Musleh Maud (ra) heeft daarop een aantal instructies gegeven om zijn opleiding voort te zetten, waarna hijin 1949 slaagde voor zijn toelatingsexamen.

Na zijn toelatingsexamen kwam hij naar de Jama’at voor een interview. Hazrat Musleh Maud (ra) heeft zelf dit interview afgenomen. Hierna vervolgde hij zijn universitaire studies. Na af te studeren heeft hij lesgegeven in het Talim-ul-Islam college van 1955 tot 1974.  Vervolgens heeft Hazrat KhalifatulMasih III (ra) hem aangesteld als NazirZiafat. Hij werd alsWakil-e-‘Alaaangesteld in 1982 door Hazrat KhalifatulMasih IV (ra). Daarbovenop diende hij ook als SadrAnsarullah tussen 1982 en 1999 en als Afsar Jalsa Salana vanaf 1973 tot zijn dood. Hij had daarnaast ook de eer omte dienen als voorzitter tijdens de verkiezing van de huidige Khalifa in 2003.

Hij werd aangesteld als Sadr Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya in 1969. Voor hem werd dit ambt uitgevoerd door Hazrat Mirza Tahir Ahmad (ra). Toen heeft Hazrat KhalifatulMasih III (ra) een zeer belangrijke boodschap overgebracht. Hij stelde dat wij nergens stil kunnen blijven staan. Elke persoon die aangesteld wordt voor enige verantwoordelijkheid moet proberen om zijn voorganger te overtreffen. Hameed-Ullahsahib is geen bloedverwant van de Beloofde Messias (as). Iedereen kan deze relatie echter in spirituele zin tot stand brengen door middel van inspanningen en gebed, en elk individu moet trachtenom dergelijke relatie te creëren. Er zijn velen die uitblinken in deze relatie in tegenstelling tot bloedverwanten. De ware relatie van de Beloofde Messias (as) met zijn volgelingen is die van geestelijk verstand. Dit is waarom er wordt gezegd dat profeten geen erfgenamen hebben. Daarom moet eraan herinnerd worden dat de echte relatie in spirituele zin is, zelfs als er geen bloedverwantschap is. Degenen die denken dat rang en eer niet bereikt kunnen worden zonder een bloedverwantschap hebben het dus mis. Evenzo vergissen degenen zich die denken dat we zeker eer zullen ontvangen indien we bloedverwant zijn.

De vrouw van ChaudryHameed-Ullahsahib heeft in detail geschreven over de persoonlijkheidvan haar man aan Hazrat KhalifatulMasih (aba). Ze vertelt dat, “ongeacht welke toelage hij zou ontvangen, hij als eerste chanda (aalmoezen) zou uitgeven. Op gelijke wijze heeft hij mij ook geïnstrueerd om de eerste te zijn omchanda uit te geven wanneer ik ook maar geld zou ontvangen. Dus, ondanks beperkte middelen hebben wij toch comfortabel geleefd dankzij de zegeningen van dezechanda. Hij zou steeds op het aangewezen tijdstip bidden. Hij was ook regelmatig in het aanbieden van hetTahajjud gebed. Ik heb dankzij hem ook dezegewoonte aangenomen. Hij had nooit enige eisen in verband met eten of kledij. Ongeacht wat aan hem zou voorgesteld worden, hij zou het met plezier aanvaarden. Hij zou vaak laat terugkeren van zijn kantoor. Hij zou mij niet storen en warmde zijn eigen eten op. Ik heb ooit tien dagen in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Tijdens deze periode is hij aan mijn zijde gebleven en sliep hij zonder enige klacht op de vloer”.

Zijn dochter zegt, “ik heb mijn vader nooit zijn stem horen verheffen tegen onze moeder. Onze vader was onze vriend. In mijn kindertijd bood hij zelfs het Tahajjud-gebed aan in mijn kamer. Hij zou vaak dit couplet van de Beloofde Messias (as) reciteren als een gebed tijdens Tahajjud( بچاناسےفاتٓاتوانا و قادر ے ا) “o Machtige God, bewaar ons voor alle ellende”. Onze vader was een schat van gebeden voor ons”. Zijn zoon schrijft, “onze vader adviseerde ons in het bijzonder over twee zaken: dagelijks gebed en de preek van Hazrat KhalifatulMasih. Wat er ook gezegd werd door de Kalief, je moet proberen je eraan te houden”.

Hazrat KhalifatulMasih (aba) presenteerde vervolgensmeerdere brieven en anecdotes van meerdere ouderen en scholieren van de Jama’at over ChaudryHameed-Ullahsahib. Hazoor (aba) stelde dat al deze feiten waar zijn. “Ik heb ook persoonlijk met hem gewerkt. Hij heeft met nederigheid gewerkt en zachtaardig onderwezen. Na het kalifaat heeft hij alle voorwaarden van zijn Bai’at vervuld en alle geboden en richtingen woord voor woord gevolgd. Moge Allah zijn status verhogen in het Paradijs en de Jama’at zulke hulpvolle handen blijven toekennen. Amin.”

Tot slotmaande Hazrat KhalifatulMasih (aba) iedereen aan om te bidden voor de Ahmadi’s in Pakistan. Inzage de voortdurende Corona-pandemie merkteHuzurop dat Ahmadi’swereldwijd niet genoeg voorzorgsmaatregelen treffen en dat iedereen er meer aandacht aan dient te besteden. Moge Allah deze ziekte doen verdwijnen en gezondheid schenken aan degenen die ziek zijn.