Samenvatting Vrijdagpreek 19 Feb 2021 – Musleh Maud: De profetie en de man

Résumé du Sermon du vendredi 19 février 2021.

KJ-Summary-EN-20210219           KJ-Summary-UR-20210219

 

Samenvatting Vrijdagpreek 19 februari 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, zei Huzur-e-Anwar:

20 februari wordt in de Jama’at herdacht als de dag van de profetie van Musleh Maud. Dit was een gedetailleerde profetie die de Beloofde Messias (as) ontving over een beloofde zoon die hem gegund zou worden. In één deel van deze profetie heeft Allah gesteld dat de Beloofde Zoon vervuld zou zijn met seculiere en spirituele kennis en bijzonder intelligent en begripvol zou zijn. Vandaag zal ik een aantal anekdotesmeedelen over dit onderwerp, beginnend met de vroege jaren van Hazrat Musleh Maud (ra).

Hazrat Musleh Maud (ra) heeft enkel schoolgelopen tot het vijfde jaar. Desondanks heeft Allah hem gezegend met zoveel kennis en wijsheid waarvoor geen verklaring is. Hij werd verstand toegekend met begrip van elk aspect van het leven. Eens sprak hij over Tawheed (eenheid van Allah) op 17-jarige leeftijd. Hazrat Khalifatul Masih I (ra) prees deze toespraak omdat hij hierin veel nieuwe aspecten presenteerde.

Hij schreef op 18-jarige leeftijd een opmerkelijk essay over het onderwerp ‘Liefde van God’.  Dit werd ook in boekvorm gepubliceerd. Men begrijpt bij het lezen ervan hoe Allah hem altijdens zijn jeugdjarenvulde met kennis en begrip. Hij stelde dat God de mens geschapen heeft met liefdeals doel. De doelstelling van zijn leven is om zich onder te dompelen in de liefde van Allah. We moeten liefde voor God hebben om weg te kunnen blijven van zonde en om onze status te verhogen. God is één, maar het concept van God verschilt tussen religies onderling.  Hazrat Musleh Maud (ra) verklaardede leer van de Islam en toonde aan hoe de Islam de ware notie van God voorstelt, die liefde van demens kan verkrijgen.

Hazrat Musleh Maud (ra) presenteerde tijdens de Jalsa Salana van 1916, op 16-jarige leeftijd, een toespraak over “Herinnering aan God”. Hij sprak dan over de zogenaamde Sufi’s van deze tijd en hoever ze nog te gaan hebben in het bereiken van nabijheid tot God. Hij legde uit dat er vier manieren zijn om God te herinneren: 1. Salaat (gebed), 2. Quran, 3. De eigenschappen van God in afzondering indachtig zijn. 4. De eigenschappen van God in het openbaar uitspreken. Tijdens deze lezing heeft er een noemenswaardig voorval plaatsgevonden. Een niet-Ahmadi Sufihad een briefje geschreven aan Hazrat Musleh Maud (ra) met daarin de opmerking, “de punten die door u vermeld zijn tijdens uw lezing, de Soefi’s geven gewoonlijk pas na tien jaar dienst één zo’n punt weg aan hun volgelingen. Hoe onfortuinlijk is het dat u al deze punten in één bijeenkomst hebt gedeeld!”.

In 1919 heeft Hazrat Musleh Maud (ra) een toespraak gegeven over het ‘Begin van onenigheid in de Islam’. Hij stelde dat de basis van de onderlinge strijd in de Islam 15 jaar na de dood van de Heilige Profeet (vzmh) werd gelegd. Dit geeft een mogelijkheid aan de vijanden van de Islam om beschuldigingen te uiten en dit vervult de aanhangers en bewonderaars van de Islam met diepe angst. Hij stelde dat er weinig individuen zijn die dieper gegraven hebben in de geschiedenis van de Islam en zodoende tot accurate conclusies zijn gekomen. Hij stelde dat het absoluut incorrect isom de oorzaak van de onderlinge strijd en onenigheid toe te wijzen aan enkele oudere metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh). Hij sprak over de complotten van Abdullah bin Saba, de echte strateeg verantwoordelijk voor deze fitnah.

Een andere lezing van Hazrat Musleh Maud (ra) gaat over het ‘Besluit van Allah’. Dit is een buitengewoon complexe materie om uit te leggen. Hij zei, “ik bad tot God dat, als dit onderwerp moeilijk te behandelen is, informeer me dan. Ik werd echter verteld door Allah dat ik een lezing over dit onderwerp zou moeten geven en dat het zeer nuttig zal zijn om ernaar te luisteren en het te begrijpen”. Hazrat Khalifatul Masih IV (ra) zei ooit over deze lezing dat “de manier waarop Hazrat Musleh Maud (ra) dit moeilijke onderwerp uitlegde in een bijeenkomst met allerlei soorten mensen, alleen hij had dat kunnen doen. Deze lezing is een meesterwerk van islamitische literatuur”.

Hazrat Khalifatul Masih (aba) noemde ook andere boeken en lezingen zoals ‘Turks Verdrag’ en ‘Verantwoordelijkheden van Moslims’, ‘Engelen van God’, ‘Behoefte aan Religie’, ‘Bewijzen van God’, ‘Een Geschenk aan de Prins van Wales’, ‘Ahmadiyyat, de ware Islam’, enz. Huzoor verklaarde dat dit enkele hoogtepunten zijn van de leeftijd van 17 tot 35 jaar. Zijn diepe, oneindige kennis en wijsheid zijn een bewijs van de waarachtigheid van de Beloofde Messias (as) en de Heilige Profeet (vzmh). Veel van deze boeken werden gepubliceerd. Leden van Jama’atdienen deze zo veel mogelijk te bestuderen. Moge Allah de positie en rang van Hazrat MuslehMaud (ra) blijven verhogen.

Hazrat Khalifatul Masih (aba) moedigde vervolgens iedereen aan om te bidden voor de Ahmadi’s in Pakistan.