Samenvatting Vrijdagpreek 26 Feb 2021 – Heren van uitmuntenheid : Hazrat Uthman Ibn Affan (ra)

Résumé du sermon du vendredi 26 février 2021

KJ-Summary-UR-20210226                                          KJ-Summary-EN-20210226

 

Samenvatting Vrijdagpreek 26 februari 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

 

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah, sprak Huzur-e-Anwar over Hazrat Usman (ra):

Vandag zal ik over de verschillende incidenten en oorlogen vertellen die gevochten werden in het tijdperk van Hazrat Usman (ra). Tabaristan werd overwonnen in de 30ste jaar van Hijrah. Er werd opgenomen in de geschiedenis, wanneer de Moslims de Fransen en de Berbers hadden verslaan, gingen zij voor de keizer Constantijn staan en ze hebben een enorm leger opgericht tegen de moslims zoals nooit ervoorwerd gezien.Dit leger bestond ook uit 500 schepen. Door de genade van Allah konden de Moslims hen overmachtigen onder leiderschap van Hazrat Ameer Muawiya (ra).

Armenië en Khorasan werden overwonnen in de 31ste jaar na Hijrah. Verschillende delen van de huidige-Afghanistan werden overgenomen in de 32ste jaar. Op gelijke wijzen kwamen sommige delen van de subcontinent in Sindh and Balochistan onder Islamitische leiding ten tijde van Hazrat Usman (ra).

Hazrat Aisha (ra) verhaalt dat  de Heilige Profeet (vzmh) ooit tegen Hazrat Umsan (ra) had gezegd dat, “Het is mogelijk dat Allah jou een hem zal voorzien. Als mensen proberen het af te pakken van jou, laat hen dat niet doen.”Deze voorspelling had betrekking tot zijn kalifaat en de oppositie die hij ging confronteren.

Er werd opgenomen in de geschiedenis dat de beproevingen voor de Moslims geworteld zijn in het tijdperk van de kalifaat van Hazrat Usman (ra).Hazrat Musleh Maud (ra) heeft deze incidenten in detail uitgelegd. Hij verklaarde dat beide rechtvaardige in dividuen, Hazrat Usman (ra) en Hazrat Ali (ra), tot de vroegste volgers van de Islam toebehoren. Hun eerlijkheid, integriteit en Taqwa in vraag stellen is gelijk aan het uiten van aantijgingen over de islam. Deze rechtvaardige individuen en hun naaste vertrouwelingen zijn onberispelijk en vrij van dergelijke verkeerde beschuldigingen.

Bovendien heeft Hazrat Musleh Maud (ra) uitgelegd dat sommige beweren dat de reden voor deze beproeving aan de innovaties van Hazrat Usman (ra) ligt. Anderen beweren dat Hazrat Ali (ra) aan het plannen was om de zetel van kalifaat in zijn handen te krijgen. Deze beschuldigingen zijn ver van de waarheid. In werkelijkheid waren er andere oorzaken en planners. Hazrat Usman (ra) was zo zuiver en had de islam zo veel gediend dat de Heilige Profeet (vzmh) verklaard had dat hij kon doen wat hij wou en Allah zou hem niet ter verantwoording roepen. Dit betekent dat hij zo vroom was geworden dat geen van zijn daden tegen de wil van God konden zijn. Dit was ook het geval van Hazrat Ali (ra), dat geen van zijn daden tegen de wil van Allah waren.

Hazrat Khalifatul Masih (atba) vermeldde de plannen en plotten die tegen de Islam en de Metgezellen van de Heilige Profeet (vzmh)bedacht werden in dit tijdperk. Deze werden verricht door sommige Joden die tegen de Islam waren en geholpen werden door Moslims met een zwak geloof. Huzur-e-Anwar antwoordde ook in detail de beweringen die gebruikt worden tegen Hazrat Usman (ra). Het centrum van deze samenzweerders was Kufa. Er vonden echter ook bepaalde incidenten plaats in Medina, wat de diepte van hun invloed aantoont.

Hazrat Khalifatul Masih vermeldde sommige individuen die recent overleden zijn.

  1. Abdul Qadir sahib van Peshawar, Pakistan. Hij werd gemarteld door geweerschoten terwijl hij samen met jamaatleden voor Zuhr aan het bidden was. Hij hield zielsveel van Khilafat-e-Ahmadiyya en hield erg van Tabligh, wat vaak resulteerde in tegenstand.
  2. Akbar Ali sahib: Hij was een gevangene als gevolg van zijn geloof. Hij overleed in Sheikpura gevangenis op 16 februari als gevolg van een hartaanval. Hij was een dappere, vrome persoon.
  3. Khalid Bhatti sahib: Hij diende als Naib Sadr Ansarullah en heeft in verschillende afdelingen van Tehrik-e-Jadid gediend. Hij was altijd klaar om de Jamaat te dienen en was heel aardig tegen zijn kinderen.
  4. Mubarak Ahmad Tahir sahib: Hij heeft zijn leven toegewijd in 1970 en heeft de Jamaat 50 jaar lang gediend in verschillende capaciteiten. Hazrat Khalifatul Masih (atba) sprak over zijn meerdere vrome kwaliteiten en capaciteiten.