Samenvatting Vrijdagpreek 5 Maart 2021 – Heren van uitmuntenheid : Hazrat Uthman Ibn Affan (ra)

Résumé du Sermon du vendredi 5 mars 2021

KJ-Summary-EN-20210305           KJ-Summary-UR-20210305

 

Samenvatting Vrijdagpreek 5 maart 2021

Gegeven door Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis (a.b.a.)

Na Tashahhud, Ta’awwaz en de recitatie van Soerah Al-Fatehah zei Huzur-e-Anwar:

Hazrat Musleh Maoud (ra) heeft ons in detail verteld over het bedrog jegens Hazrat Usman (ra). Er was geen enkele persoon uit Medina die voorstander was van deze verstoring, met  uitzondering van drie personen. Deze waren: Mohamamd bin Abu Bakr, Mohammad bin Huzaifa and Ammaar bin Yassir. Hazrat Usman (ra). Men zou zeggen dat de mensen die gezworen vijanden zijn nietbeseffen, dat als zij erin slagen om mij te elimineren, zal het veel bloedvergieten veroorzaken. De geschiedenis getuigt dat hij gelijk had.

Op dat moment was Medina een stad van oorlog geworden in plaats van een stad van vrede. Niemand was veilig. Wanneer Hazrat Ali (ra) met de bedriegers probeerde te redeneren, dat ze de levering van voedsel en water aan het huis van Hazrat Usman (ra) niet zouden moeten tegenhouden omdat dit tegen de leer van de Islam was, weigerde ze om naar hem te luisteren. Dit was ondanks het feit dat ze hem als de ware erfgename van de Heilige Profeet (vzmh) beschouwden. Hazrat Musleh Maoud (ra) zegt dat niet luisteren naar Hazrat Ali (ra) aantoont dat hun werkelijke motief het macht vergaren was tegen het kalifaat. Ze waren niet echt trouw aan Hazrat Ali (ra).

In deze moeilijke tijd schreef Hazrat Usman (ra) een brief aan alle gouverneurs van alle provincies waarin hij stelde, “Ik werd kalief gemaakt buiten mijn persoonlijke verlangen om. Ik heb ook exact hetzelfde gedaan als de kaliefen voor mij. Ik heb niets veranderd in de religie maar een paar mensen werden aangezet om onheil te veroorzaken. Ik heb me stilgehouden maar deze mensen zijn maar gegroeid in hun onheil. Ik vraag dus aan jullie om te assisteren, om de opstanden in bedwang te houden.”

Op gelijke wijze heeft Hazrat Usman (ra) een boodschap uitgestuurd aan al degenen die op pelgrimstocht waren. Hij stelde, “Ik herinner jullie aan alle zegeningen van Allah die aan ons geschonken zijn. Er zijn sommige mensen die deze dagen onheil aan het veroorzaken zijn. Ik heb zelfs hun eis aanvaard dat de gouverneurs van provincies worden veranderd, maar ze hebben geweigerd zich terug te trekken. In feite willen ze de Moslim Ummah vernietigen. Het schijnt ze niet te kunnen schelen dat de kalief gekozen is door Allah de Almachtige, zoals Hij zegt in de Koran”:

Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen

 

De brief van Hazrat Usman (ra) werd gelezen tijdens de Hajj-procesgang waarna alle mensen besloten hadden om jihad te voeren en een einde te maken aan de rellen in Egypte en andere provincies. Wanneer de rebellen in Medina dit hoorden besloten ze om onmiddelijk aan te vallen. Op dat punt heeft Hazrat Usman (ra) de mensen bijeengeroepenen zei, “O mensen van Medina! Ik lever uw lot aan Allah. Moge Allah de Almachtige jullie een betere kalifaat schenken na mij.” Hazrat Usman (ra) heeft iedereen laten beloven dat ze niet zouden vechten en dat ze terug zouden keren naar hun huizen. Een aantal mensen hebben hem gehoorzaamd maar anderen hebben echter besloten dat als zij de kalief moesten achterlaten, zou dit geen gehoorzaamheid zijn. Dus Hazrat Ali (ra), Hazrat Talha (ra), Hazrat Zubair (ra) en zijn twee zonen zijn achtergebleven en hebben naast de kalief de rellen uitgevochten tot het einde toe. Huzur-e-Anwar zei dat de details van deze evenementen later overgeleverd zouden worden.

Op het einde van de preek heeft Huzur-e-Anwar aangemoedigd om te bidden voor de Ahmadi’s in Pakistan. Hij sprak over de goede daden van sommige overledenen en kondigde hun gebeden in hun afwezigheid aan.